ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΟΧΕΣ ΚΡΙΣΗΣ: COVID-19 ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΪΟΥ ΣΤΙΣ 10:30 Π.Μ.
21 Μαΐου, 2020
Ευρωπαϊκή Εκδήλωση Νεολαίας 2020: η επιρροή της φωνής των νέων στην ευρωπαϊκή πολιτική
22 Μαΐου, 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2020: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψιν την πανδημία του κορονοϊού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να παρατείνει την ημερομηνία υποβολής προτάσεων για το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη 2020 μέχρι την 30ή Ιουνίου 2020.

 

Το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη απονέμεται σε πολίτες, ομάδες, σωματεία ή οργανώσεις για έργα που έχουν πραγματοποιήσει και μέσω των οποίων έχουν επιδείξει εξαιρετικά επιτεύγματα ή/και εξαιρετική προσήλωση στους ακόλουθους τομείς:

·         δραστηριότητες για την προαγωγή καλύτερης αμοιβαίας κατανόησης και στενότερης σύνδεσης μεταξύ των πολιτών των κρατών μελών ή για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ή διεθνικής συνεργασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

·         δραστηριότητες ή δράσεις πολιτών που εμπλέκονται σε μακροπρόθεσμη, διασυνοριακή ή διεθνική πολιτιστική συνεργασία που συμβάλλει στην ενίσχυση ενός ευρωπαϊκού πνεύματος,

·         έργα που συνδέονται με το εκάστοτε Ευρωπαϊκό Έτος,

·         δραστηριότητες που εκφράζουν συγκεκριμένα τις αξίες που απορρέουν από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Εκτός από τους προαναφερθέντες τομείς, ενθαρρύνεται η υποβολή προτάσεων για δράσεις σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας και των συνεπειών της. Φετινή καινοτομία του θεσμού είναι ότι προτάσεις μπορούν να υποβάλουν, εκτός από τους ευρωβουλευτές, και πολίτες, ομάδες, σωματεία ή οργανώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Βραβείο θα βρείτε εδώ.

 

Για να υποβάλετε υποψηφιότητα ή να ορίσετε κάποιον ως υποψήφιο, πατήστε εδώ.

 

Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το Βραβείο παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: CitizensPrize@europarl.europa.eu