Δελτίο Τύπου – Προϋπολογισμός της ΕΕ για την ανάκαμψη: Πράσινη και δίκαιη ανάκαμψη
29 Μαΐου, 2020
Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή προτείνει μηχανισμό δανειοδότησης του δημόσιου τομέα για τη στήριξη των πράσινων επενδύσεων από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
29 Μαΐου, 2020

Δελτίο Τύπου – Προϋπολογισμός της ΕΕ για την ανάκαμψη: Η Επιτροπή προτείνει το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία «EU4Health», προϋπολογισμού 9,4 δισ. ευρώ

Η Επιτροπή πρότεινε ένα νέο, φιλόδοξο και αυτόνομο πρόγραμμα για την υγεία για την περίοδο 2021-2027 —το πρόγραμμα «EU4Health».
Το EU4Health θα συμβάλει σημαντικά στην ανάκαμψη από την COVID-19 καθιστώντας τον πληθυσμό της ΕΕ υγιέστερο, βελτιώνοντας την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας και προωθώντας την καινοτομία στον τομέα της υγείας. Θα καλύψει τα κενά που αποκάλυψε η κρίση της νόσου COVID-19 και θα διασφαλίσει ότι τα συστήματα υγείας της ΕΕ είναι αρκετά ανθεκτικά ώστε να αντιμετωπίσουν νέες και μελλοντικές απειλές για την υγεία.
Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, κ. Στέλλα Κυριακίδου, δήλωσε σχετικά: «Με τη δέσμη ανάκαμψης και τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό της ΕΕ για την επόμενη επταετία, παρουσιάσαμε ένα στρατηγικό όραμα για την αντιμετώπιση τόσο της σημερινής κατάστασης όσο και των μελλοντικών προκλήσεων. Το νέο πρόγραμμα EU4Health που αποτελεί μέρος της δέσμης αυτής θα αλλάξει τα δεδομένα, επιφέροντας αλλαγή πλεύσης στον τρόπο που η ΕΕ αντιμετωπίζει την υγεία και στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα ότι η υγεία των πολιτών μας αποτελεί, περισσότερο από ποτέ, προτεραιότητά μας».
Με το πρόγραμμα EU4Health, η ΕΕ θα μπορεί πλέον να αντιμετωπίζει καλύτερα τις διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, να καθιστά φάρμακα διαθέσιμα και οικονομικά προσιτά και να ενισχύει τα συστήματα υγείας μας.
Πλήρες σημείωμα και ενημερωτικό δελτίο είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο ενώ περισσότερες πληροφορίες για το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ είναι διαθέσιμες εδώ.