Δελτίο Τύπου – Δήλωση της Επιτρόπου Κυριακίδου ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καπνίσματος
29 Μαΐου, 2020
Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή δημοσιεύει πρόσκληση «WIFI4EU» προς τους δήμους για την υποβολή αίτησης για δωρεάν δίκτυο Wi-Fi σε δημόσιους χώρους
3 Ιουνίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Δράση ώστε το έγκλημα να μην αποφέρει έσοδα: Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων εγκληματιών

Σήμερα η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τη δήμευση των μέσων που χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη εγκλημάτων, καθώς και των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος αρμόδιος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας, δήλωσε τα εξής: «Πρέπει να χτυπήσουμε τους εγκληματίες εκεί που τους πονάει πιο πολύ. Η δήμευση παράνομων περιουσιακών στοιχείων είναι ένα από τα ισχυρότερα μέσα αντιμετώπισης του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος. Οι εγκληματίες και τα περιουσιακά τους στοιχεία διασχίζουν εύκολα τα σύνορα, για αυτό πρέπει να ενισχύσουμε τη δράση σε επίπεδο ΕΕ, από κοινού με τα κράτη μέλη και τους οργανισμούς της ΕΕ».
Η κ. Ίλβα Γιούανσον, επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, δήλωσε: «Πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας τα κατάλληλα εργαλεία για να στερούμε από τους εγκληματίες, εύκολα και γρήγορα, τα οικονομικά τους οφέλη και να αχρηστεύσουμε το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο για την οικοδόμηση ενός αποτελεσματικότερου ενωσιακού συστήματος για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων».
Σύμφωνα με την έκθεση, η ΕΕ έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την εναρμόνιση των κανόνων για τη δήμευση και την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων.
Χάρη στην οδηγία του 2014 σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση προϊόντων εγκλήματος, πλέον σε όλη την ΕΕ ισχύουν σαφείς κανόνες για την δήμευση των περιουσιακών στοιχείων των εγκληματιών. Επιπλέον, σε όλα τα κράτη μέλη έχουν δημιουργηθεί υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες συμβάλλουν στον γρήγορο εντοπισμό παράνομων περιουσιακών στοιχείων.
Ο πρόσφατος κανονισμός σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης θα βελτιώσει επίσης τη διασυνοριακή συνεργασία. Ωστόσο, πολλά μένουν ακόμη να γίνουν.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπόλ, μόνο το 1 % των προϊόντων εγκλήματος κατάσχεται στην ΕΕ, γεγονός που επιτρέπει στις ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος να επενδύουν στην επέκταση των εγκληματικών τους δραστηριοτήτων και να διεισδύουν στη νόμιμη οικονομία.
Η Επιτροπή τώρα θα αξιολογήσει τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του ενωσιακού συστήματος ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων με βάση τα πορίσματα της σημερινής έκθεσης και σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Η έκθεση και το παράρτημά της είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δήμευση και την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων είναι διαθέσιμες εδώ.