Δελτίο Τύπου – Δίκαιοι κατώτατοι μισθοί: Η Επιτροπή ξεκινά δεύτερο στάδιο διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους
3 Ιουνίου, 2020
Δελτίο Τύπου – Κορονοϊός: η οδηγία για τους βιολογικούς παράγοντες επικαιροποιείται για την καλύτερη προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων
3 Ιουνίου, 2020

The Intra-institutional Relationships of the von der Leyen Commission

Τι δείχνει η ατζέντα της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen;

Στο σημερινό άρθρο του eulytix blog αναλύονται οι σχέσεις που αφορούν τα θεσμικά όργανα με την Επιτροπή υπό την Πρόεδρο von der Leyen. Στο συγκεκριμένο άρθρο έχει γίνει μια κταγραφή των προσωπικών και διαδικτυακών συναντήσεων κατά τους πρώτους έξι μήνες θητείας της τωρινής Επιτροπής. Όσων αφορά τις υψηλόβαθμες συναντήσεις, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε τις περισσότερες συναντήσεις με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Charles Michel. Ο αριθμός των συναντήσεων ήταν, μάλιστα, διπλάσιος από εκείνων που είχε με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, David Sassoli. Έτσι, παρατηρείται μια τάση της Προέδρου να κλείνει προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Παρόλα αυτά, η ανάλυση μπορεί να διευρυνθεί εάν ληφθεί υπόψιν ότι η Πρόεδρος της Επιτροπής είχε υψηλόβαθμες συναντήσεις και με άλλα στελέχη του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου.

(Πηγή: https://us4.campaign-archive.com/?e=a0639d3613&u=a602f1d650b8acd747f0615fb&id=327db26533)