Δελτίο Τύπου – Προϋπολογισμός της ΕΕ για την ανάκαμψη: Αυξημένη χρηματοδότηση για τη στήριξη της μετάβασης των γεωργών και των αλιέων της ΕΕ προς μια πράσινη οικονομία
4 Ιουνίου, 2020
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ALERT – ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΕ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥΣ
4 Ιουνίου, 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ: ΤΟ ΕΚ ΖΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΡΙΣΗΣ

Συζήτηση την Πέμπτη με την Επιτροπή και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για τις εθνικές στρατηγικές κοινωνικής ένταξης των Ρομά και την καταπολέμηση των διακρίσεων.
Ο εισηγητής Romeo Franz (Πράσινοι, Γερμανία) θα παρουσιάσει στην επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το σχέδιο έκθεσής του για την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά (NRIS) και το υφιστάμενο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την καταπολέμηση των προκαταλήψεων απέναντι στα άτομα με καταβολές Ρομά στην Ευρώπη.

Στην έκθεση, ο εισηγητής τονίζει την ανάγκη να εκδοθεί Οδηγία της ΕΕ που να καλύπτει το διάστημα μετά το 2020, η οποία να περιλαμβάνει νομικά δεσμευτικούς για τα κράτη μέλη στόχους για την κοινωνική ένταξη των Ρομά. Η νομοθεσία της ΕΕ θα πρέπει να λάβει υπόψη επίσης την ετερογένεια μιας κοινωνικής ομάδας που στιγματίζεται συλλήβδην με το χαρακτηρισμό «γύφτος» και να διασφαλίσει ότι θα παρασχεθούν ικανοί πόροι από τις εθνικές αρχές, σύμφωνα με τον εισηγητή.

Οι ευρωβουλευτές της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών θα ανταλλάξουν απόψεις για την κατάσταση των Ρομά στην ΕΕ με την επίτροπο Ισότητας Helena Dalli, τον επικεφαλής του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ Michael O’Flaherty και εκπρόσωπο της γερμανικής ΜΚΟ RomnoKher.

Πότε: Πέμπτη 4 Ιουνίου, 17.50 – 19.15 (ώρα Ελλάδος)
Πού: Κτίριο Jozsef Antall, αίθουσα 2Q2, ΕΚ στις Βρυξέλλες, καθώς και μέσω τηλεδιάσκεψης.
Η πλήρης ημερήσια διάταξη της συνάντησης είναι διαθέσιμη εδώ.

Σχετικές πληροφορίες
Οι Ρομά αποτελούν τη μεγαλύτερη εθνική μειονότητα της Ευρώπης, με το συνολικό πληθυσμό τους να εκτιμάται στα 10-12 εκατομμύρια. Μεταξύ αυτών, περίπου 6 εκατομμύρια ζουν στην ΕΕ, οι περισσότεροι ως Ευρωπαίοι πολίτες, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, πολλοί ζουν σε άσχημες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες ή στο κοινωνικό περιθώριο, τόσο σε αγροτικές όσο και σε αστικές περιοχές.

Σύμφωνα με τη δεύτερη δημοσκοπική έρευνα του Οργανισμού για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα της ΕΕ για τις μειονότητες που δημοσιεύθηκε το 2016, 80% των Ρομά στα εννέα κράτη μέλη με τις πολυπληθέστερες σχετικές μειονότητες ζει κάτω από το αντίστοιχο όριο της φτώχειας. Η πανδημία του κορονοϊού και η οικονομική κρίση που προκάλεσε έχουν μεγεθύνει ακόμη περισσότερο το φαινόμενο της μακροπρόθεσμης φτώχειας και του αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν οι Ρομά.
Το 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε τη σύνταξη εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά μέχρι το 2020. Στόχος του πλαισίου αυτού ήταν η προώθηση της ίσης αντιμετώπισης των Ρομά και η ένταξή τους στις κοινωνίες της Ευρώπης μέσω της θέσπισης συγκεκριμένων στόχων σχετικά με την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση, την απασχόληση, την περίθαλψη και τη στέγαση. Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύθηκε και από τη Σύσταση του Συμβουλίου του 2013, η οποία επικεντρώθηκε στην καταπολέμηση των διακρίσεων και τη μείωση της φτώχειας, καθώς και από τη θέσπιση της ετήσιας υποχρέωσης των κρατών μελών να συντάσσουν σχετικές εκθέσεις από το 2016 και έπειτα.

Η έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας του ΕΚ αποσκοπεί στην χρησιμοποίησή της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να υποβάλει μια νέα πρόταση στρατηγικής για την ενσωμάτωση των Ρομά μετά το 2020.