Δελτίο Τύπου – Κορονοϊός: Η Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος εγκαινιάζουν μια νέα πλατφόρμα για την παρακολούθηση της πράσινης και βιώσιμης ανάκαμψης
5 Ιουνίου, 2020
Δελτίο Τύπου – Δασικές πυρκαγιές: Η Επιτροπή εξοπλίζει τον στόλο rescEU με νέα αεροσκάφη ενόψει του καλοκαιριού
8 Ιουνίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Η Ελλάδα συμμετέχει στην πιλοτική έρευνα αξιολόγησης της σταδιοδρομίας Ευρωπαίων φοιτητών

Για τη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, είναι σημαντική η πρόσβαση σε ποιοτικές πληροφορίες για το τι κάνουν οι απόφοιτοι αφού αποκτήσουν τίτλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και για το πώς αντιλαμβάνονται τη συνάφεια των σπουδών τους.

Δύο εκθέσεις που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδεικνύουν τα οφέλη ενός συστήματος παρακολούθησης των αποφοίτων σε επίπεδο ΕΕ για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Η επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε σχετικά: «Η εκπαίδευση και η κατάρτιση θα διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο για τη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν γνωρίζουμε ποια είδη μάθησης και προσόντων προάγουν την επαγγελματική επιτυχία και την προσωπική ολοκλήρωση, θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα και τη συνάφεια των συστημάτων ανώτερης εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Έτσι θα μπορέσουμε να προβλέψουμε τα επαγγέλματα του μέλλοντος και να ετοιμαστούμε ανάλογα».

Μια πιλοτική ευρωπαϊκή έρευνα πτυχιούχων απευθύνθηκε σε πτυχιούχους προπτυχιακών, μεταπτυχιακών σπουδών και ανώτερων κύκλων σπουδών βραχείας διάρκειας, 1 και 5 έτη μετά την αποφοίτηση τους, σε οκτώ χώρες (Αυστρία, Κροατία, Τσεχία, Γερμανία, Ελλάδα, Μάλτα, Λιθουανία και Νορβηγία). Από την έρευνα διαπιστώθηκαν ορισμένοι βασικοί παράγοντες για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των σπουδών. Η εμπειρία στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των σπουδών βελτιώνει τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Ένα «περιβάλλον μάθησης που δραστηριοποιεί», στο οποίο οι διαλέξεις συμπληρώνονται με την επίλυση προβλημάτων και τη μάθηση που βασίζεται στην εργασία, προετοιμάζει καλύτερα τους σπουδαστές για την αγορά εργασίας.

Η απόκτηση εργασιακής πείρας στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών μειώνει σχεδόν στο μισό τον κίνδυνο ανεργίας ή ανειδίκευτης εργασίας. Ωστόσο, λιγότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες στην έρευνα ανέφεραν ότι πραγματοποίησαν σπουδές σε ένα περιβάλλον που δραστηριοποιεί, καταδεικνύοντας την ανάγκη για περαιτέρω προσπάθειες στήριξης αυτής της προσέγγισης.

Η πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια», ένα εμβληματικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, προάγει τη μάθηση που θέτει τον σπουδαστή στο επίκεντρο και βασίζεται την αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Μια πρόσθετη χαρτογράφηση των πρακτικών παρακολούθησης των αποφοίτων στα κράτη μέλη, στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν διαπίστωσε ότι απαιτούνται να γίνουν πολλά ακόμη για να αποκτήσουμε ένα συγκρίσιμο σύστημα παρακολούθησης των αποφοίτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.