Δελτίο Τύπου – Η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης της Ευρώπης παραμένει υψηλή, σύμφωνα με την τελευταία ετήσια αξιολόγηση
9 Ιουνίου, 2020
Κοινό Δελτίο Τύπου – Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Δημήτρης Παπαδημούλης & οι Ευρωβουλευτές Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου & Νίκος Ανδρουλάκης στο Delphi Economic Forum V | Digital
9 Ιουνίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Κορονοϊός: Η ΕΕ χορηγεί 314 εκατ. ευρώ σε καινοτόμες επιχειρήσεις για την καταπολέμηση του ιού και τη στήριξη της ανάκαμψης

Η Επιτροπή ανακοίνωσε χθες ότι χορήγησε περίπου 166 εκατ. ευρώ, από κονδύλια του πιλοτικού μέσου «Accelerator» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ), σε 36 επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Επιπλέον, πάνω από 148 εκατ. ευρώ θα χορηγηθούν σε 36 ακόμα επιχειρήσεις για να συμβάλουν στο σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη, με αποτέλεσμα οι συνολικές επενδύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, να ανέλθουν σε 314 εκατ. ευρώ σε αυτόν τον γύρο.

Η κ. Μαρίγια ΓκαμπριέλEπίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε σχετικά: «Το τεράστιο ταλέντο και οι ρηξικέλευθες ιδέες των ευρωπαϊκών καινοτόμων επιχειρήσεων μας δίνουν ελπίδα. Η αυξημένη στήριξη που παρέχουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας θα απελευθερώσει το δυναμικό τους, ώστε να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε καλύτερα τον κορονοϊό και να υποστηρίξουμε την ανάκαμψη. Το ΕΣΚ αντέδρασε γρήγορα στην κρίση του κορονοϊού και κατέδειξε την ευελιξία και τον αντίκτυπο της ενωσιακής χρηματοδότησης.»

Οι 36 επιλεγείσες επιχειρήσεις οι οποίες θα συμβάλουν στην καταπολέμηση του κορονοϊού θα επικεντρωθούν σε πρωτοπόρα έργα, όπως η επέκταση της παραγωγής μαντηλιών βιολογικής απολύμανσης, η ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης μηχανικού αερισμού που προσφέρουν σε όσους παρέχουν πρώτες βοήθειες πληροφορίες για την ποιότητα του αερισμού που παρέχεται στους ασθενείς, η ανάπτυξη πλατφόρμας αντισωμάτων για την αντιμετώπιση σοβαρών λοιμώξεων και πολλά άλλα. Επιπλέον, 139 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και οι οποίες δεν μπόρεσαν να λάβουν χρηματοδότηση σε αυτόν τον γύρο λόγω περιορισμών του προϋπολογισμού έλαβαν τη νέα σφραγίδα αριστείας COVID-19, σε αναγνώριση της αξίας των προτάσεών τους και προκειμένου να μπορέσουν να προσελκύσουν στήριξη από άλλες πηγές χρηματοδότησης.

36 επιπλέον επιχειρήσεις οι οποίες θα στηρίξουν το σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη θα δραστηριοποιηθούν σε πολλούς τομείς και έργα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται, για παράδειγμα, η ανάπτυξη ισχυρότερων και υψηλότερων πύργων ανεμογεννητριών κατασκευασμένων από ξύλινα δομικά στοιχεία, που έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν σε μεγάλο βαθμό το κόστος της αιολικής ενέργειας, ένα σύστημα παραγωγής οργανικών λιπασμάτων και μια λύση για βιώσιμες πρακτικές ανακύκλωσης από τους κατασκευαστές βασισμένη στην τεχνολογία της αλυσίδας συστοιχιών. Τέλος, 679 ακόμα σφραγίδες αριστείας χορηγήθηκαν σε προτάσεις υψηλής ποιότητας που πληρούσαν τα κριτήρια χρηματοδότησης του ΕΣΚ, αλλά οι οποίες δεν μπόρεσαν να λάβουν χρηματοδότηση λόγω περιορισμών του προϋπολογισμού.

Οι περίπου 4000 νεοφυείς και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που υπέβαλαν αίτηση στο πλαίσιο του πιλοτικού μέσου «Accelerator» του ΕΣΚ τον Μάρτιο αποτέλεσαν αριθμό ρεκόρ και, από αυτές, περισσότερες από 1400 πρότειναν καινοτομίες σχετικές με την έξαρση του κορονοϊού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στον παρόντα γύρο χρηματοδότησης διατέθηκαν πρόσφατα επιπλέον 150 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα τα συνολικά διατεθέντα κονδύλια να υπερβαίνουν τα 314 εκατ. ευρώ. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ που επιλέχθηκαν για να λάβουν στήριξη προέρχονται από 16 χώρες, μεταξύ των οποίων 12 κράτη μέλη της ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και 3 συνδεδεμένες χώρες.

Ιστορικό

Από τα 314 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκαν συνολικά για χρηματοδότηση από το ΕΣΚ, τα 174 εκατ. ευρώ θα έχουν τη μορφή επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου. Από τη σύστασή του, στα μέσα του 2019, το πιλοτικό μέσο «Accelerator» του ΕΣΚ έχει προσφέρει τη δυνατότητα άμεσων επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου, μέχρι ποσού 15 εκατ. ευρώ, επιπλέον της στήριξης μέσω επιχορηγήσεων, μέχρι ποσού 2,5 εκατ. ευρώ. Αίτηση έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής περισσότερες από 10 000 νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ, για συνολικό ποσό χρηματοδότησης άνω των 26 δισ. EUR. Από τις 72 εταιρείες που έλαβαν στήριξη, οι 46 θα λάβουν στήριξη μετοχικού κεφαλαίου.

Οι επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε ενδελεχή άσκηση δέουσας επιμέλειας και θα τελούν υπό τη διαχείριση του μελλοντικού Ταμείου του ΕΣΚ, το οποίο θα αναζητήσει ενεργά συνεπενδυτές. Οι υποστηριζόμενες από το ΕΣΚ επιχειρήσεις επωφελούνται επίσης από ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών καθοδήγησης, πλαισίωσης και συμβουλευτικής/επιχειρηματικής επιτάχυνσης. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρασχεθούν για πρώτη φορά στις επιχειρήσεις που έλαβαν σφραγίδα αριστείας COVID-19.

Η στήριξη του ΕΣΚ σε καινοτόμες ιδέες για την αντιμετώπιση του κορονοϊού αποτελεί μέρος της κοινής προσπάθειας της ΕΕ για να ξεπεραστεί η κρίση. Στις 4 Μαΐου, η Επιτροπή φιλοξένησε την εκδήλωση συγκέντρωσης χορηγιών Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό, στο πλαίσιο της οποίας έχουν μέχρι στιγμής συγκεντρωθεί 9,8 δισ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης η Επιτροπή συνεισέφερε 1,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 1 δισ. ευρώ  προέρχεται από το πρόγραμμα Ορίζων 2020 και στοχεύει να διασφαλίσει τη συνεργατική ανάπτυξη και την καθολική διάθεση διαγνωστικών μέσων, θεραπευτικών αγωγών και εμβολίων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Στα τέλη Μαΐου, η Επιτροπή ανακοίνωσε τα επόμενα βήματα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Αντίδρασης στον Κορονοϊό, δηλαδή τη δρομολόγηση νέας εκστρατείας σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό προάσπισης των συμφερόντων του πολίτη Global Citizen, με τίτλο «Παγκόσμιος στόχος: ενωμένοι για το μέλλον μας»· η εκστρατεία αυτή θα κορυφωθεί με την παγκόσμια εκδήλωση συγκέντρωσης χορηγιών, στις 27 Ιουνίου.

Επιπλέον, η Επιτροπή υπέβαλε πρόσφατα την πρότασή της για ένα μεγάλο σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη. Για να διασφαλιστεί ότι η ανάκαμψη είναι βιώσιμη, ομοιόμορφη, χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιη για όλα τα κράτη μέλη, η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ενός νέου μέσου ανάκαμψης, του Next Generation EU, που θα ενταχθεί σε έναν ισχυρό, σύγχρονο και ανανεωμένο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ. Στο πλαίσιο του μέσου ανάκαμψης Next Generation EU, προτείνεται αύξηση κατά 13,5 δισ. ευρώ του προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή ευρωπαϊκής στήριξης σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που σχετίζονται με την υγεία και το κλίμα, μεταξύ άλλων για πρωτοποριακές καινοτομίες από νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ.

Περισσότερες πληροφορίες

Κατάλογος των εταιρειών που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση

Ιστότοπος του ενισχυμένου πιλοτικού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ)