Δελτίο Τύπου – Κορονοϊός: η ΕΕ ενισχύει τη δράση για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης
10 Ιουνίου, 2020
Δελτίο Τύπου – Η συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά, στο Delphi Economic Forum V | Digital
12 Ιουνίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Ευρωβαρόμετρο: Η στάση των Ευρωπαίων απέναντι στη διαφθορά

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τα αποτελέσματα του τελευταίου ειδικού Ευρωβαρόμετρου για τη διαφθορά.

Σύμφωνα με την έρευνα, η μεγάλη πλειονότητα των Ευρωπαίων (69 %) θεωρεί ότι η διαφθορά είναι απαράδεκτη. Πάνω από επτά στους δέκα Ευρωπαίους πιστεύουν ότι η διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη στη χώρα τους και θεωρούν ότι υπάρχει διαφθορά στους εθνικούς δημόσιους θεσμούς (70 %), στα πολιτικά κόμματα και τους πολιτικούς (53 %). Από το 2013, το ποσοστό όσων θεωρούν ότι η διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη έχει μειωθεί σε 18 κράτη μέλη. Οι Ευρωπαίοι που αισθάνονται ότι η διαφθορά επηρεάζει την καθημερινή τους ζωή αποτελούν μειονότητα (26 %). Ενώ η φύση και το εύρος της διαφθοράς διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών, η διαφθορά βλάπτει την ΕΕ στο σύνολό της.

Η Επιτροπή εντείνει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Εκδώσαμε νέους κανόνες για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ από την απάτη και τη διαφθορά, την ενίσχυση των διοικητικών και ποινικών διαδικασιών, ενώ βρίσκεται υπό σύσταση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία και σε άλλους τομείς, όπως η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και οι δημόσιες συμβάσεις, περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Στον τομέα της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, έχει δρομολογηθεί νέα νομοθεσία για τη διασφάλιση της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης.

Η έρευνα για τη στάση του κοινού απέναντι στη διαφθορά είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο, ενώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής για την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι διαθέσιμες εδώ.