Δελτίο Τύπου – Η ΕΕ στηρίζει με 38 εκατ. ευρώ ένα ελληνικό και τέσσερα ευρωπαϊκά έργα για προστασία από κυβερνοαπειλές
16 Ιουνίου, 2020
Δελτίο Τύπου – Φαρμακευτική στρατηγική: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά ανοικτή δημόσια διαβούλευση
16 Ιουνίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Κορονοϊός: Τα κράτη μέλη συμφωνούν σε μια λύση διαλειτουργικότητας των εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων μέσω κινητών συσκευών

Τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη της Επιτροπής, συμφώνησαν σε ένα σύνολο τεχνικών προδιαγραφών για την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών που βασίζονται σε αποκεντρωμένη αρχιτεκτονική. Η αρχιτεκτονική αυτή αφορά τη συντριπτική πλειονότητα των εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών που λειτουργούν ήδη —ή πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία— στην ΕΕ. Μόλις αναπτυχθεί η τεχνική λύση, οι εν λόγω εθνικές εφαρμογές θα λειτουργούν απρόσκοπτα, όταν οι χρήστες ταξιδεύουν σε άλλη χώρα της ΕΕ η οποία ακολουθεί επίσης την αποκεντρωμένη προσέγγιση. Αυτό συνιστά ένα σημαντικό πρόσθετο βήμα προς τη διαλειτουργικότητα των εφαρμογών κινητών συσκευών για την ιχνηλάτηση των λοιμώξεων του κορονοϊού, καθώς τα κράτη μέλη αρχίζουν να αίρουν τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε διασυνοριακό επίπεδο ενόψει των θερινών διακοπών.
Ο κ. Τιερί Μπρετόν, Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε: «Καθώς πλησιάζει η τουριστική περίοδος, είναι σημαντικό οι Ευρωπαίοι να μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή της χώρας τους, οπουδήποτε κι αν ταξιδεύουν στην ΕΕ. Οι εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών μπορούν να χρησιμεύσουν στον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, ιδίως στο πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών για την άρση των περιοριστικών μέτρων.»
Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, κ. Στέλλα Κυριακίδου, πρόσθεσε τα εξής: «Οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι καθοριστικής σημασίας για την προειδοποίηση των πολιτών μας σχετικά με τους κινδύνους λοίμωξης και για τη διακοπή των αλυσίδων μετάδοσης, καθώς ανοίγουμε και πάλι τις κοινωνίες και τις οικονομίες μας. Καλώ τους πολίτες μας να τις χρησιμοποιήσουν, δεδομένου ότι οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να είναι αποτελεσματικές μόνο αν έχουμε μια κρίσιμη μάζα χρηστών, με διαλειτουργικότητα των εφαρμογών διαμέσου των συνόρων της ΕΕ. Η ασφάλεια των δεδομένων, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το απόρρητο των δεδομένων στα εν λόγω ψηφιακά εργαλεία είναι στοιχεία αδιαπραγμάτευτα.»
Τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν αποφασίσει να θέσουν στη διάθεση του κοινού εφαρμογές κινητών συσκευών, προκειμένου να συμπληρώσουν τις μη ψηφιακές μεθόδους ιχνηλάτησης της εξάπλωσης του κορονοϊού. Η συντριπτική πλειονότητα των εγκεκριμένων εθνικών εφαρμογών βασίζονται σε αποκεντρωμένη αρχιτεκτονική, που σημαίνει ότι οι τυχαίοι κωδικοί ταυτοποίησης των χρηστών που ανιχνεύθηκε ότι παρέμειναν κοντά στην τηλεφωνική συσκευή επί ορισμένο χρονικό διάστημα διατηρούνται σε αυτήν και ελέγχονται από την ίδια τη συσκευή έναντι των κωδικών ταυτοποίησης των χρηστών για τους οποίους έχει αναφερθεί ότι έχουν προσβληθεί. Η τεχνική προδιαγραφή της διαλειτουργικότητας θα καταστήσει δυνατή τη διενέργεια αυτών των ελέγχων και για τους χρήστες που ταξιδεύουν από άλλα κράτη μέλη, χωρίς να χρειάζεται να εγκαθιστούν επιπλέον εθνικές εφαρμογές.
Η ανταλλαγή των δεδομένων εγγύτητας μεταξύ των εφαρμογών θα γίνεται με κρυπτογραφημένο τρόπο που δεν θα επιτρέπει την ταυτοποίηση κανενός μεμονωμένου προσώπου, σύμφωνα με τις αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τις εφαρμογές όσον αφορά την προστασία των δεδομένων· δεδομένα γεωγραφικής θέσης δεν πρόκειται να χρησιμοποιούνται. Για να υποστηρίξει τον περαιτέρω εξορθολογισμό του συστήματος, η Επιτροπή πρόκειται να συστήσει μια υπηρεσία πύλης — μια διεπαφή για την αποδοτική λήψη και περαιτέρω διαβίβαση των σχετικών πληροφοριών από τις εθνικές εφαρμογές και τους εθνικούς εξυπηρετητές ιχνηλάτησης επαφών. Έτσι θα ελαχιστοποιηθεί ο όγκος των δεδομένων που ανταλλάσσονται και άρα θα μειωθεί η κατανάλωση δεδομένων των χρηστών.
Οι τεχνικές προδιαγραφές που συμφωνήθηκαν σήμερα βασίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαλειτουργικότητα που συμφωνήθηκαν τον Μάιο και καθόρισαν τις γενικές αρχές.
Επόμενα βήματα
Τα κράτη μέλη θα μπορούν να επικαιροποιούν τις εφαρμογές, ώστε να επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εθνικών, αποκεντρωμένων εφαρμογών, μόλις είναι τεχνικά έτοιμες. Η Επιτροπή εξακολουθεί να υποστηρίζει το έργο των κρατών μελών για επέκταση της διαλειτουργικότητας και στις εφαρμογές ιχνηλάτησης που βασίζονται σε κεντρική αρχιτεκτονική.
Ιστορικό
Τα κράτη μέλη του δικτύου eHealth, με την υποστήριξη της Επιτροπής, ανέπτυξαν μια εργαλειοθήκη της ΕΕ σχετικά με τη χρήση εφαρμογών για κινητές συσκευές με σκοπό την ιχνηλάτηση επαφών και την αποστολή ειδοποιήσεων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού, η οποία συνοδεύεται από έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με την προστασία των δεδομένων όσον αφορά τις εφαρμογές για κινητές συσκευές. Η εργαλειοθήκη αποτελεί τμήμα μιας κοινής συντονισμένης προσέγγισης για τη στήριξη της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων, όπως ορίζεται στη σύσταση της Επιτροπής.
Από τη στιγμή που εκδηλώθηκε η πανδημία του κορονοϊού, τα κράτη μέλη, με τη στήριξη της Επιτροπής, αξιολογούν διαρκώς τις ψηφιακές λύσεις αντιμετώπισης της κρίσης από τη σκοπιά της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας, της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, και της προστασίας των δεδομένων. Οι εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών, εφόσον συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες της ΕΕ και είναι καλά συντονισμένες, μπορούν να έχουν καθοριστικό ρόλο σε όλες τις φάσεις διαχείρισης της κρίσης, ιδίως αυτή την περίοδο που οι περισσότερες χώρες αίρουν σταδιακά τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Οι εφαρμογές μπορούν να συμπληρώνουν τις υφιστάμενες μη ψηφιακές μεθόδους ιχνηλάτησης επαφών και να συμβάλλουν στη διακοπή της αλυσίδας μετάδοσης του ιού.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.