ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 17-19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
18 Ιουνίου, 2020
Δελτίο Τύπου – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με ένα νέο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση
19 Ιουνίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Κορoνοϊός: Χρηματοδότηση από την ΕΕ για τη μεταφορά βασικών αγαθών, ιατρικών ομάδων και ασθενών

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν πλέον να αιτούνται πρόσθετη χρηματοδότηση, μέσω του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης, για τη μεταφορά βασικών αγαθών, ιατρικών ομάδων και ασθενών που έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό. Η δυνατότητα αυτή διατίθεται επιπλέον της στήριξης που ήδη παρέχεται μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης και των παραδόσεων μέσων προστασίας στο πλαίσιο του rescEU.

Σήμερα, μια πιλοτική επιχείρηση παρέδωσε με επιτυχία πάνω από επτά τόνους μέσων ατομικής προστασίας στη Βουλγαρία. Το φορτίο περιλαμβάνει πάνω από 500 000 προστατευτικές μάσκες, τις οποίες αγόρασε η Βουλγαρία, και των οποίων το κόστος μεταφοράς καλύφθηκε από την ΕΕ.

«Το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης βοηθά στη μεταφορά υγειονομικού εξοπλισμού ζωτικής σημασίας εκεί όπου είναι απαραίτητος, και στηρίζει τα κράτη μέλη στη μεταφορά ιατρικού προσωπικού ή στην υποδοχή ασθενών από άλλα κράτη μέλη για λόγους ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Μετά την επιτυχή αποστολή προστατευτικού εξοπλισμού στη Βουλγαρία, θα ακολουθήσουν περισσότερες ενέργειες κατά τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε ο αρμόδιος για τη διαχείριση κρίσεων Επίτροπος Γιάνες Λέναρτσιτς.

Μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης για τη μεταφορά αγαθών, εξοπλισμού και ασθενών.

Έχουν διατεθεί 220 εκατ. ευρώ για να στηριχθεί:

  • Η μεταφορά ιατρικών ειδών εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαία, με τη χρηματοδότηση της μεταφοράς του φορτίου με τα είδη βασικής υλικής συνδρομής και ανακούφισης σε κράτη μέλη της ΕΕ.
  • Η μεταφορά ασθενών μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ ή από τα κράτη μέλη προς γειτονικές χώρες, σε περιπτώσεις στις οποίες οι υπηρεσίες υγείας κινδυνεύουν να μην αντεπεξέλθουν, ώστε να διασφαλιστεί η θεραπεία όσο το δυνατόν περισσότερων ασθενών.
  • Η μεταφορά ιατρικού προσωπικού και κινητών ιατρικών ομάδων μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και προς την ΕΕ από άλλες γειτονικές χώρες, ώστε να παρασχεθεί ιατρική βοήθεια στα άτομα που την χρειάζονται περισσότερο.

Στις 17 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στα κράτη μέλη τις διαδικασίες και τα κριτήρια για την αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την κινητικότητα. Τα κράτη μέλη μπορούν τώρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ιστορικό

Τι είναι το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης

Το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης, με προϋπολογισμό 2,7 δισ. ευρώ, ενεργοποιήθηκε στις 16 Απριλίου 2020. Το μέσο είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει την απαιτούμενη ευελιξία για την αντιμετώπιση των εξελισσόμενων αναγκών, καθώς η ΕΕ μεταβαίνει από τη φάση άμεσης αντίδρασης στην πανδημία προς τη διαχειριζόμενη άρση των μέτρων, τη φάση ανάκαμψης και τη φάση πρόληψης. Στοχεύει δράσεις στις οποίες οι κοινές προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ μπορούν να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο για την υποστήριξη του κοινού ευρωπαϊκού χάρτη πορείας για την άρση των μέτρων ανάσχεσης της COVID-19.

Το ESI είναι συμπληρωματικό μέσο: οι παρεμβάσεις του είναι επιπρόσθετες των προσπαθειών που καταβάλλονται στο πλαίσιο άλλων μέσων της ΕΕ, όπως ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, το rescEU, οι διαδικασίες κοινής προμήθειας και η «Πρωτοβουλία επενδύσεων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού», καθώς και οι εθνικές προσπάθειες των κρατών μελών.

Περισσότερες πληροφορίες

Αντιμετώπιση του κορονοϊού: Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

Μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης

Ιατρική και υγειονομική στήριξη από την ΕΕ