ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – COVID-19: ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ – ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 17-19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
19 Ιουνίου, 2020
Δελτίο Τύπου – Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, 20 Ιουνίου 2020: Κοινή Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου
21 Ιουνίου, 2020

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΤΡΕΙΣ ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΜΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΕΚ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ – ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 17-19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Τρεις ειδικές επιτροπές: για τον καρκίνο, την τεχνητή νοημοσύνη, και τις παρεμβάσεις από ξένες χώρες στη δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης

Υποεπιτροπή για τα φορολογικά θέματα υπαγόμενη στην επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση της παράνομης μεταφοράς ζώων

Η σύσταση τριών ειδικών επιτροπών και μίας εξεταστικής με δωδεκάμηνη θητεία, καθώς και μίας μόνιμης υποεπιτροπής, εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία.

Εγκρίνοντας τη σχετική πρόταση που υπέβαλε η Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (δηλ. ο πρόεδρος και οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων), η σύνοδος της ολομέλειας καθόρισε επίσης τις αρμοδιότητες, την αριθμητική δύναμη και τη θητεία των νέων επιτροπών και της υποεπιτροπής που συστάθηκαν. Οι συνθέσεις τους θα ανακοινωθούν σε επόμενη σύνοδο της ολομέλειας.

 

Υποεπιτροπή για τη φορολογία

Μετά την ολοκλήρωση του έργου σειράς ειδικών επιτροπών και μίας εξεταστικής επιτροπής, οι οποίες ασχολήθηκαν με διάφορα φορολογικά σκάνδαλα και διαρροές στο πρόσφατο παρελθόν, το Κοινοβούλιο προχώρησε στη σύσταση μιας πιο μόνιμης δομής για τη διερεύνηση σχετικών θεμάτων.

 

Η υποεπιτροπή για τα φορολογικά θέματα θα αποτελείται από 30 μέλη και θα ασχολείται κυρίως με την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής, καθώς και τη διαφάνεια για φορολογικούς σκοπούς. Περισσότερες πληροφορίες για τις αρμοδιότητες της υποεπιτροπής είναι διαθέσιμες εδώ.

 

Η πρόταση για τη σύσταση της υποεπιτροπής εγκρίθηκε με 613 ψήφους υπέρ, 67 κατά και οκτώ αποχές.

 

Ειδικές επιτροπές

Το Κοινοβούλιο μπορεί να συστήνει ειδικές επιτροπές επί συγκεκριμένων θεμάτων. Οι τρεις που εγκρίθηκαν στη χτεσινή ψηφοφορία θα έχουν από 33 μέλη και δωδεκάμηνη διάρκεια, η οποία μπορεί να επεκταθεί.

 

Η ειδική επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου θα αξιολογεί τις ευκαιρίες που έχει η ΕΕ να αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις, εντοπίζοντας νομοθετικά και άλλα μέτρα που μπορούν να συμβάλουν στην καταπολέμηση και την πρόληψη του καρκίνου, καθώς και για τον καλύτερο τρόπο να στηριχθεί η έρευνα, μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων της. Όλες οι σχετικές λεπτομέρειες θα είναι σύντομα διαθέσιμες εδώ. Η σύστασή της στηρίχθηκε από 651 ευρωβουλευτές, 28 ψήφισαν κατά και οκτώ απείχαν.

 

Η ειδική επιτροπή για εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ασχοληθεί, μεταξύ άλλων, με την ενδελεχή ανάλυση των ερευνών που κατέδειξαν ότι κρίσιμοι κανόνες της εκλογικής νομοθεσίας παρακάμφθηκαν ή αγνοήθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν. Στόχος της θα είναι ο εντοπισμός θεμάτων που χρήζουν νομοθετικής ή άλλου τύπου παρέμβασης όσον αφορά τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και η υποβολή προτάσεων για συντονισμένη δράση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών και την εξουδετέρωση εκστρατειών παραπληροφόρησης και στρατηγικών επικοινωνιακών προσπαθειών από κακόβουλες τρίτες χώρες που προσπαθούν να βλάψουν την ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες θα είναι σύντομα διαθέσιμες εδώ. Η πρόταση έλαβε 548 ψήφους υπέρ και 83 κατά, με 56 αποχές.

 

Η ειδική επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη θα εξετάσει τις συνέπειες και προκλήσεις που δημιουργεί η εξέλιξη σχετικών τεχνολογιών και θα προτείνει σχέδιο δράσης με συγκεκριμένους στόχους για την ΕΕ στον τομέα αυτό. Λεπτομέρειες για τις αρμοδιότητές της θα είναι σύντομα διαθέσιμες εδώ. 574 ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ, 41 κατά και 72 απείχαν.

 

Εξεταστική επιτροπή

Η εξεταστική επιτροπή για τις καταγγελίες περί παραβάσεων και κακοδιοίκησης όσον αφορά τη μεταφορά ζώων θα εξετάσει πρωτίστως τη φερόμενη αποτυχία της Επιτροπής και των κρατών μελών να εφαρμόσουν αποτελεσματικά σειρά Ευρωπαϊκών κανόνων επί του θέματος, τόσο εντός της ΕΕ όσο και διασυνοριακά. Περισσότερες πληροφορίες για τις αρμοδιότητες της επιτροπής είναι διαθέσιμες σε ξεχωριστό δελτίο Τύπου, ενώ για το ακριβές θέμα της έρευνας μπορείτε να διαβάσετε εδώ. 605 ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ της σύστασης της επιτροπή, 53 ψήφισαν κατά και 31 απείχαν.

 

Σχετικές πληροφορίες

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΕΚ, η θητεία μιας ειδικής επιτροπής (Άρθρο 207) δεν μπορεί να ξεπερνά τους δώδεκα μήνες, εκτός αν επεκταθεί από το Κοινοβούλιο. Αντίθετα, η θητείες των υποεπιτροπών (Άρθρο 212) δεν έχουν συγκεκριμένη διάρκεια. Οι ειδικές επιτροπές και υποεπιτροπές, όπως και οι εξεταστικές επιτροπές του ΕΚ, δε μπορούν να υιοθετήσουν νομοθετικά κείμενα.

 

Υποεπιτροπές μπορούν να συσταθούν είτε ταυτόχρονα με τη σύσταση της σχετικής μόνιμης επιτροπής, είτε μετά από αίτημα της αρμόδιας μόνιμης επιτροπής, όταν η σύστασή της συμβάλλει στο έργο της και με την έγκριση της Διάσκεψης των Προέδρων. Οι αρμοδιότητες της υποεπιτροπής ορίζονται επακριβώς. Μέχρι πρότινος το Κοινοβούλιο είχε δύο υποεπιτροπές, μία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και μία για την Ασφάλεια και την Άμυνα, υπαγόμενες στην επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων.

 

Οι εξεταστικές επιτροπές του ΕΚ διερευνούν καταγγελίες για παραβάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ή κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της.