Δελτίο Τύπου – Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή επεκτείνει το προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για την περαιτέρω στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και νεοφυών επιχειρήσεων και την παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις
30 Ιουνίου, 2020
Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικό κανονισμό για να προετοιμάσει το έδαφος για τις υποδομές δικτύων υψηλής χωρητικότητας 5G
1 Ιουλίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Φέρνοντας την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες: Η Επιτροπή προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη νέα γενιά κέντρων EUROPE DIRECT

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε προκήρυξη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή της επόμενης γενιάς κέντρων EUROPE DIRECT για την περίοδο από την 1η Μαΐου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Στόχος του δικτύου EUROPE DIRECT είναι να καταστήσει την Ευρώπη προσιτή στους πολίτες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και να τους εμπλέξει στις συζητήσεις σχετικά με την ΕΕ, τις πολιτικές, τις προτεραιότητες και το μέλλον της.

Τα κέντρα EUROPE DIRECT θα ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά με την ΕΕ και θα διοργανώνουν συμμετοχικές δραστηριότητες όπως τοπικούς διαλόγους με τους πολίτες, θα καλλιεργούν καλές σχέσεις με τοπικούς εταίρους και τοπικά μέσα ενημέρωσης και θα βοηθούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να κατανοήσουν καλύτερα τις ευαισθησίες, τις ανησυχίες και την κοινή γνώμη στις γεωγραφικές περιοχές όπου βρίσκονται.

Για περισσότερα εδώ.