Δελτίο Τύπου – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανανεώνει τη διαδικτυακή της πύλη «Πείτε την άποψή σας»
3 Ιουλίου, 2020
Ενημέρωση: Νέα της Συνόδου – Βρυξέλλες, 8-10 Ιουλίου 2020
6 Ιουλίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το πρώτο φάρμακο κατά της COVID-19

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας υπό όρους για το φάρμακο ρεμδεσιβίρη, το οποίο είναι το πρώτο φάρμακο που εγκρίνεται σε επίπεδο ΕΕ για τη θεραπεία της COVID-19.

 

Η εν λόγω άδεια, η οποία χορηγείται βάσει ταχείας διαδικασίας, εκδίδεται κατόπιν σύστασης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) και επακόλουθης έγκρισης από τα κράτη μέλη.

 

Η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί βασική προτεραιότητα της Επιτροπής και, ως εκ τούτου, τα δεδομένα για τη ρεμδεσιβίρη αξιολογήθηκαν σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα μέσω διαδικασίας «συνεχόμενης αξιολόγησης», την οποία χρησιμοποιεί ο EMA στη διάρκεια υγειονομικών εκτάκτων αναγκών για την αξιολόγηση των δεδομένων, καθώς αυτά καθίστανται σταδιακά διαθέσιμα. Έτσι, στο πλαίσιο της κρίσης του κορονοϊού, κατέστη δυνατή η ταχεία χορήγηση της έγκρισης εντός μίας εβδομάδας από τότε που ο ΕΜΑ εξέδωσε τη σχετική σύσταση, αντί των 67 ημερών που απαιτούνται συνήθως.

 

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε: «Η σημερινή αδειοδότηση ενός πρώτου φαρμάκου για τη θεραπεία της νόσου COVID-19 είναι ένα σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση αυτού του ιού. Χορηγούμε την άδεια αυτή μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα από την υποβολή της αίτησης, γεγονός που δείχνει ξεκάθαρα την αποφασιστικότητα της ΕΕ να ανταποκρίνεται γρήγορα, όποτε καθίστανται διαθέσιμες νέες θεραπείες. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να εξασφαλίσουμε  αποτελεσματικές θεραπείες ή εμβόλια κατά του κορονοϊού».

 

Η ρεμδεσιβίρη έχει πλέον εγκριθεί για άδεια κυκλοφορίας υπό όρους, που αποτελεί έναν από τους ρυθμιστικούς μηχανισμούς της ΕΕ που έχουν θεσπιστεί για να διευκολύνουν την έγκαιρη πρόσβαση σε φάρμακα, τα οποία αντιμετωπίζουν μη καλυπτόμενες ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης λόγω απειλών για τη δημόσια υγεία, όπως η τρέχουσα πανδημία.

 

Περισσότερες πληροφορίες: Η νομοθεσία της ΕΕ για τα φάρμακαΟ EMA και οι θεραπείες της νόσου COVID-19