Δελτίο Τύπου – Αντιμονοπωλιακή πολιτική: Η Επιτροπή ζητά σχολιασμό των δεσμεύσεων που πρότεινε η Aspen, με αντικείμενο τη μείωση των τιμών για έξι αντικαρκινικά φάρμακα εκτός πατέντας κατά 73 %
14 Ιουλίου, 2020
Δελτίο Τύπου – Ταχυδρομικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή ξεκινάει διαβούλευση σχετικά με τις ανάγκες του ταχυδρομικού τομέα της ΕΕ
15 Ιουλίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Αντιμετώπιση του κορονοϊού: Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τις «βέλτιστες πρακτικές» για την ελάφρυνση καταναλωτών και επιχειρήσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για τον κατάλογο «βέλτιστων πρακτικών» που συμφωνήθηκε από τον χρηματοπιστωτικό τομέα και από καταναλωτικές και επιχειρηματικές οργανώσεις ως συμβολή στην περαιτέρω άμβλυνση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για τον κατάλογο «βέλτιστων πρακτικών» που συμφωνήθηκε από τον χρηματοπιστωτικό τομέα και από καταναλωτικές και επιχειρηματικές οργανώσεις ως συμβολή στην περαιτέρω άμβλυνση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού. Ο κατάλογος αυτός προσδιορίζει συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους οι συμμετέχοντες στην αγορά μπορούν να στηρίξουν πολίτες και επιχειρήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης.
Οι σημερινές «βέλτιστες πρακτικές» καλύπτουν διάφορα ζητήματα, μεταξύ άλλων:
αναστολές πληρωμής για καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές: τα μέτρα αυτά μπορούν να βοηθήσουν όσους και όσες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, με την αναβολή πληρωμών·
βελτίωση της ασφάλειας των πληρωμών χωρίς μετρητά με παράλληλη διασφάλιση ότι οι πληρωμές με μετρητά παραμένουν διαθέσιμες για όσους και όσες τις χρειάζονται·
διασφάλιση ότι τα δάνεια που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων του κορονοϊού χορηγούνται ταχέως, καθώς και ότι τα τέλη και τα επιτόκια που επιβάλλονται είναι δίκαια·
διεκπεραίωση και καταβολή νόμιμων ασφαλιστικών απαιτήσεων το ταχύτερο δυνατό.
Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, δήλωσε τα εξής: «Στόχος μας τώρα είναι να διασφαλίσουμε ότι οι στρόφιγγες ρευστότητας θα μείνουν ανοιχτές και ότι καταναλωτές, και ιδίως οι μικρότερες επιχειρήσεις, έχουν πρόσβαση στη χρηματοδοτική στήριξη που χρειάζονται. Εκφράζω την βαθιά ικανοποίησή μου για τον εκτενή διάλογο που είχαμε με τον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και με εκπροσώπους επιχειρήσεων και καταναλωτών. Μέσα από τις γόνιμες συζητήσεις μας καταλήξαμε στον σημερινό κατάλογο “βέλτιστων πρακτικών”. Καλώ όλους τους ενδιαφερομένους να αξιοποιήσουν πλήρως αυτό το πολύτιμο εργαλείο. Τον Σεπτέμβριο θα προβούμε σε απολογισμό της κατάστασης και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση σχετικά με τον καλύτερο τρόπο να διασφαλιστούν συνεχείς πιστωτικές ροές, στο πλαίσιο της ανάκαμψης.»
Ο σημερινός κατάλογος «βέλτιστων πρακτικών» αποτελεί συνέχεια δύο συνεδριάσεων στρογγυλής τραπέζης, με τη διαμεσολάβηση της Επιτροπής, με εκπροσώπους καταναλωτών και επιχειρήσεων, ευρωπαϊκές τράπεζες, άλλους δανειοδότες και τον ασφαλιστικό τομέα. Οι συζητήσεις έγιναν στο πλαίσιο ευρύτερης προσπάθειας της Επιτροπής να αυξήσει τη δανειοδότηση προς την πραγματική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης μιας δέσμης μέτρων για τις τράπεζες τον Απρίλιο. Η Επιτροπή θα διαμεσολαβήσει για μια ακόμη συνεδρίαση στρογγυλής τραπέζης τον Σεπτέμβριο, κατά την οποία θα γίνει ο απολογισμός της προόδου, και θα συνεχίσει τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη στήριξη της δανειοδότησης κατά τη διάρκεια της ανάκαμψης. Όλοι οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να ακολουθήσουν αυτές τις βέλτιστες πρακτικές.
Το σημερινό κείμενο συμφωνήθηκε από το όλους τους συμμετέχοντες στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης και περιλαμβάνει:
βέλτιστες πρακτικές για τραπεζική και μη τραπεζική δανειοδότηση προς καταναλωτές·
βέλτιστες πρακτικές για τραπεζική και μη τραπεζική δανειοδότηση προς επιχειρήσεις·
βέλτιστες πρακτικές για ασφαλιστές.
Ιστορικό
Το οικονομικό σοκ που προκλήθηκε από την πανδημία του κορονοϊού έχει εκτεταμένες επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Στις 28 Απριλίου 2020 η Επιτροπή ενέκρινε δέσμη μέτρων για τις τράπεζες ώστε να διευκολυνθεί η τραπεζική δανειοδότηση προς στήριξη της οικονομίας. Η ταχεία επίτευξη συμφωνίας για τη δέσμη μέτρων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είχε ως αποτέλεσμα να είναι δυνατή η υλοποίηση των στοχευμένων νομοθετικών αλλαγών που περιλαμβάνονται στη δέσμη ήδη για το δεύτερο τρίμηνο του 2020.
Στο πλαίσιο αυτής της δέσμης μέτρων, η Επιτροπή ανακοίνωσε διάλογο με τον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και με εκπροσώπους επιχειρήσεων και καταναλωτών. Σκοπός αυτού του διαλόγου ήταν να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι διάφοροι χρηματοπιστωτικοί παράγοντες θα μπορούσαν να στηρίξουν πολίτες και επιχειρήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Στις 28 Μαΐου, η Επιτροπή διοργάνωσε μια αρχική συνεδρίαση στρογγυλής τραπέζης με τα ενδιαφερόμενα μέρη για να συζητήσει μέτρα ελάφρυνσης, στην οποία όλα τα μέρη εξέφρασαν την προθυμία τους για συνεργασία και διάλογο. Ως συνέχεια αυτής της συνεδρίασης, στις 29 Ιουνίου, η Επιτροπή διοργάνωσε δεύτερη συνεδρίαση στρογγυλής τραπέζης. Έπειτα από αυτή τη συνεδρίαση, συμφωνήθηκε ο σημερινός κατάλογος «βέλτιστων πρακτικών».
Και στις δύο συνεδριάσεις στρογγυλής τραπέζης συμμετείχαν πάνω από 25 οργανώσεις, μεταξύ άλλων:
Οργανώσεις καταναλωτών
Ομοσπονδίες επιχειρήσεων
Ασφαλιστικές εταιρείες
Τράπεζες

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.