Δελτίο Τύπου – Βραβείο δημοσιογραφίας Lorenzo Natali: ανακοινώθηκαν οι νικητές του 2020
16 Ιουλίου, 2020
Δελτίο Τύπου – Δήλωση της Εκτελεστικής Αντιπροέδρου Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ κατόπιν της σημερινής απόφασης του Δικαστηρίου επί της υπόθεσης φορολογικών κρατικών ενισχύσεων της Apple στην Ιρλανδία
16 Ιουλίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Κορονοϊός: Τα δεδομένα κινητικότητας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη διασπορά και τον περιορισμό του κορονοϊού, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μελλοντικών μέτρων αντιμετώπισης

Νέες μελέτες που δημοσιεύτηκαν σήμερα από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής αναλύουν τη σχέση μεταξύ της ανθρώπινης κινητικότητας και της διασποράς του κορονοϊού, καθώς και την αποτελεσματικότητα των μέτρων περιορισμού της κινητικότητας που αποσκοπούν στην ανάσχεση της πανδημίας. Τα πορίσματα βασίζονται σε συγκεντρωτικά και ανωνυμοποιημένα δεδομένα θέσης κινητών τηλεφώνων και θα συμβάλουν στη διαμόρφωση βέλτιστων προσεγγίσεων που βασίζονται σε δεδομένα για τον τερματισμό των μέτρων περιορισμού, τη χαρτογράφηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων των μέτρων εγκλεισμού και τη δημιουργία συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για πιθανές νέες εξάρσεις. Η κ. Μαρίγια  Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, η οποία είναι αρμόδια για το Κοινό Κέντρο Ερευνών, δήλωσε σχετικά: «Οι ψηφιακές τεχνολογίες και οι κοινωνικές επιστήμες παίζουν καταλυτικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κρίσης από την Επιτροπή βάσει δεδομένων και στοιχείων και στα μέτρα πολιτικής για την καταπολέμηση της πανδημίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας που παραχώρησαν αποκλειστική πρόσβαση στα σύνολα δεδομένων τους, συμβάλλοντας έτσι στην καταπολέμηση αυτής της απειλής κατά της δημόσιας υγείας». Ο κ. Τιερί Μπρετόν, Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, προσέθεσε τα εξής: «Τα πορίσματα αυτά μας βοηθούν να προετοιμαστούμε για διάφορα πιθανά μελλοντικά σενάρια. Η προετοιμασία αυτή είναι ζωτικής σημασίας στο πλαίσιο της επανεκκίνησης των ταξιδιών και των επιχειρήσεων. Η εμπειρία αυτή αναδεικνύει και τις ευκαιρίες που παρέχει ο διαμοιρασμός δεδομένων από τις επιχειρήσεις στις δημόσιες αρχές, ιδίως σε καιρούς κρίσης». Δεκατέσσερις πάροχοι κινητής τηλεφωνίας σε 19 κράτη μέλη και στη Νορβηγία παρείχαν τα δεδομένα τους στο Κοινό Κέντρο Ερευνών. Χάρη σε αυτή τη συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επιστήμονες του Κοινού Κέντρου Ερευνών ανέλυσαν για πρώτη φορά συστηματικά η σχέση μεταξύ της ανθρώπινης κινητικότητας και της διασποράς του ιού και διενέργησαν συγκριτική διακρατική ανάλυση της αποτελεσματικότητας των μέτρων περιορισμού. Από τα πορίσματα προκύπτει ότι ο περιορισμός της κινητικότητας είναι καλύτερα εστιασμένος όταν λαμβάνονται υπόψη μοντέλα γεωγραφικής κινητικότητας όχι μόνο εντός διοικητικών περιοχών αλλά δια μέσου περιφερειών και επαρχιών. Θα ακολουθήσουν πρόσθετες μελέτες, στις οποίες μπορεί να συμμετάσχουν περισσότεροι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας σε περισσότερες χώρες ώστε να καλυφθούν περισσότερες χώρες. Η εν λόγω πρωτοβουλία εντάσσεται στο σχέδιο για τη στήριξη στρατηγικών εξόδου μέσω δεδομένων και εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας, όπως ανακοινώθηκε στη σύσταση που εξέδωσε η Επιτροπή τον Απρίλιο του 2020 και πραγματοποιήθηκε κατόπιν ευνοϊκής επιστολής του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.