ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
17 Ιουλίου, 2020
Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή χαιρετίζει τον τελικό κατάλογο αξιολόγησης για αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη
20 Ιουλίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Βιώσιμη χρηματοδότηση: Η Επιτροπή θεσπίζει νέους κανόνες για τους δείκτες αναφοράς της ΕΕ για το κλίμα

Στο πλαίσιο του θεματολογίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, σήμερα εγκρίθηκαν νέοι κανόνες, οι οποίοι καθορίζουν τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις των δεικτών αναφοράς της ΕΕ για το κλίμα, καθώς και ορισμένες απαιτήσεις γνωστοποίησης περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παραγόντων. Οι ενωσιακοί δείκτες αναφοράς για το κλίμα βοηθούν τους επενδυτές που επιθυμούν να υιοθετήσουν επενδυτικές στρατηγικές που σέβονται το κλίμα να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο προβολής ψευδοοικολογικής ταυτότητας, δηλαδή της πρακτικής της διάθεσης στην αγορά χρηματοπιστωτικών προϊόντων που προβάλλονται ως «πράσινα» ή γενικότερα «βιώσιμα», ενώ στην πραγματικότητα δεν πληρούν βασικά περιβαλλοντικά πρότυπα. Η σημερινή κατ’ εξουσιοδότηση πράξη καθορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να περιλαμβάνει ένας δείκτης αναφοράς προκειμένου να συμπεριληφθεί ως ενωσιακός δείκτης αναφοράς για το κλίμα. Για παράδειγμα, οι τομείς στους οποίους κατανέμεται ο δείκτης αναφοράς οφείλουν να μειώνουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από το ένα έτος στο άλλο και να αποκλείουν περιουσιακά στοιχεία που βλάπτουν σημαντικά τους στόχους ΠΚΔ. Οι σημερινοί νέοι κανόνες θέτουν και ορισμένες απαιτήσεις γνωστοποίησης περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παραγόντων στους διαχειριστές δεικτών αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων γνωστοποιήσεων που σχετίζονται με τη συμφωνία του Παρισιού, η οποία είναι η πρώτη στην ιστορία καθολική, νομικά δεσμευτική παγκόσμια συμφωνία για την κλιματική αλλαγή. Η παρούσα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη θα συμβάλλει περαιτέρω στην ενίσχυση της διαφάνειας και της συγκρισιμότητας των προϊόντων που προσφέρονται στο κοινό. Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος αρμόδιος για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε: «Ένας από τους κύριους στόχους της πολιτικής μας για τη βιώσιμη χρηματοδότηση είναι η αξιοποίηση των ιδιωτικών κεφαλαίων για να επιτύχουμε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050. Οι σημερινές κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα βοηθήσουν όσους επενδυτές ενδιαφέρονται για το κλίμα και θέλουν να λάβουν τη σωστή απόφαση και να επενδύσουν στη μετάβασή μας προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Το κάθε βήμα που κάνουμε μετράει». Οι νέες απαιτήσεις βασίζονται στις εργασίες της Ομάδας τεχνικών εμπειρογνωμόνων για τη βιώσιμη χρηματοδότηση (TEG), η οποία στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 εξέδωσε έκθεση, η οποία συμπληρώθηκε με εγχειρίδιο που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2019 (βλ. εδώ).

Οι σημερινοί νέοι κανόνες είναι διαθέσιμοι εδώ.