Δελτίο Τύπου – Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα
23 Ιουλίου, 2020
Δελτίο Τύπου – Ομιλία της Προέδρου φον ντερ Λάιεν στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα συμπεράσματα της ειδικής συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 17-21 Ιουλίου 2020
24 Ιουλίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Η BRITE HELLAS στις 64 νεοσύστατες επιχειρήσεις που λαμβάνουν 307 εκατ. ευρώ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ) χορήγησε πάνω από 307 εκατομμύρια ευρώ σε 64 καινοτόμους νεοσύστατες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του Σχεδίου Ανάκαμψης για την Ευρώπη.

 

Οι επιλεγείσες προτάσεις περιλαμβάνουν από πρωτοπόρες λύσεις για την αυτοκινητοβιομηχανία, την αεροδιαστημική και τη ναυτιλία μέχρι προηγμένα υλικά και τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων.

 

Η κ. Μαρίγια  Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας δήλωσε σχετικά: «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας στηρίζει επιχειρηματίες που έχουν όραμα και βρίσκουν ρηξικέλευθες λύσεις για την αντιμετώπιση επειγουσών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, συμβάλλοντας στην Πράσινη Συμφωνία και στο σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη. Αυτές οι νεοσύστατες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναμένεται να επεκταθούν δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και καθιστώντας την Ευρώπη παγκόσμιο πρωτοπόρο στις πράσινες τεχνολογίες και λύσεις. Είμαι επίσης υπερήφανη για την ενισχυμένη συμμετοχικότητα, καθώς έχουμε περισσότερες καινοτόμους γυναίκες και γεωγραφική κάλυψη όλης της Ευρώπης».

 

Πάνω από το ένα τρίτο των επιλεγεισών εταιρειών διοικούνται από γυναίκες διευθύνουσες συμβούλους. Πρόκειται για μεγάλη αύξηση (τριπλασιασμό) σε σχέση με προηγούμενους γύρους χρηματοδότησης του ΕΣΚ. Η αύξηση αυτή κατέστη δυνατή χάρη σε ένα πιλοτικό μέτρο που θεσπίστηκε για πρώτη φορά στη χρηματοδότηση του ΕΣΚ, σύμφωνα με το οποίο τουλάχιστον το ένα τέταρτο των εταιρειών που καλούνται στις τελικές συνεντεύξεις πρέπει να έχουν γυναίκες διευθύνουσες συμβούλους. Οι εταιρείες είναι εγκατεστημένες σε μεγάλο αριθμό χωρών, μεταξύ των οποίων και 17 κράτη μέλη της ΕΕ, γεγονός που προσδίδει στη συγκεκριμένη προκήρυξη του ΕΣΚ την ευρύτερη μέχρι στιγμής γεωγραφική εκπροσώπηση. Επιπλέον, το ΕΣΚ απένειμε 562 σφραγίδες αριστείας της Πράσινης Συμφωνίας σε νεοσύστατες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες βάσει αξιολόγησης κρίθηκε ότι αξίζουν χρηματοδότηση, αλλά δεν την έλαβαν λόγω περιορισμένου προϋπολογισμού. Οι σφραγίδες αριστείας στόχο έχουν να τις βοηθήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση από άλλες πηγές.

 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ, ενώ εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τη συμβολή της έρευνας και της καινοτομίας στην Πράσινη Συμφωνία.