Δελτίο Τύπου – Παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό: η Επιτροπή συμμετέχει στον μηχανισμό παγκόσμιας πρόσβασης σε εμβόλιο κατά της COVID-19 (COVAX)
31 Αυγούστου, 2020
Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή αναζητά ιδέες σχετικά με νέες αποστολές της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την καταπολέμηση του καρκίνου, την οικοδόμηση πράσινων πόλεων και τη βελτίωση της υγείας των ωκεανών και του εδάφους
2 Σεπτεμβρίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: 80 εκατ. ευρώ για τη στήριξη 4 000 ερευνητών και φορέων καινοτομίας στα πανεπιστήμια και αλλού

Σήμερα, η Επιτροπή επέλεξε 74 νέες κοινοπραξίες για τη στήριξη της διεθνούς και διατομεακής συνεργασίας στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 2020 της Ανταλλαγής Προσωπικού στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας (RISE) , η οποία η οποία εντάσσεται στις δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

Οι συμμετέχοντες ερευνητές και φορείς καινοτομίας θα συνεργαστούν διεπιστημονικά και διατομεακά για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή, η πανδημία της COVID-19 και η ψηφιοποίηση. Για παράδειγμα, με το έργο «eUMaP» αναπτύσσεται μια πλατφόρμα μέσω τις οποίας οι τοπικές και δημόσιες αρχές θα μπορούν να σχεδιάσουν και να διαχειριστούν καλύτερα την προσφορά και τη ζήτηση για υπηρεσίες κοινής ωφελείας κτιρίων (ενέργεια, νερό, απόβλητα, τηλεπικοινωνίες κ.λπ.) σε περιόδους κρίσης, καραντίνας ή περιορισμού της κυκλοφορίας.

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε σχετικά: «Οι ανταλλαγές έρευνας και καινοτομίας, όπως οι πραγματοποιούμενες στο πλαίσιο του προγράμματος RISE των δράσεων Marie Skłodowska-Curie, δίνουν στους ερευνητές τη δυνατότητα να συνεργαστούν με συναδέλφους τους από όλο τον κόσμο. Ενισχύοντας τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητά τους, τους βοηθούμε να μετατρέψουν την έρευνα αιχμής σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ. Εύχομαι στις 74 κοινοπραξίες που επιλέξαμε σήμερα καλή επιτυχία».

Η δράση RISE προωθεί τη διεθνή συνεργασία μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και ιδεών μεταξύ της έρευνας και της αγοράς, εντός και εκτός Ευρώπης. Περίπου 823 οργανισμοί (συμπεριλαμβανομένων 117 μικρομεσαίων επιχειρήσεων) από 137 χώρες θα ανταλλάξουν περίπου 4 000 εργαζομένους τους που θα συμμετάσχουν σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους. Στις ανταλλαγές αυτές συμμετέχουν διδακτορικοί ερευνητές, υπότροφοι μεταδιδακτορικού επιπέδου καθώς και τεχνικό, διευθυντικό και διοικητικό προσωπικό.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.