Δελτίο Τύπου – Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: 80 εκατ. ευρώ για τη στήριξη 4 000 ερευνητών και φορέων καινοτομίας στα πανεπιστήμια και αλλού
2 Σεπτεμβρίου, 2020
Δελτίο Τύπου – Νεαροί μεταφραστές στα σχολεία της ΕΕ — Η Επιτροπή ανοίγει τις εγγραφές για τον διαγωνισμό μετάφρασης του 2020
2 Σεπτεμβρίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή αναζητά ιδέες σχετικά με νέες αποστολές της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την καταπολέμηση του καρκίνου, την οικοδόμηση πράσινων πόλεων και τη βελτίωση της υγείας των ωκεανών και του εδάφους

Η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής ιδεών για να συγκεντρώσει τις απόψεις και τις ιδέες των πολιτών σχετικά με τρόπους προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, καταπολέμησης του καρκίνου, οικοδόμησης κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων και εξασφάλισης υγιών ωκεανών, εδαφών και τροφίμων.

Οι ιδέες που θα συγκεντρωθούν θα αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό των νέων αποστολών στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», οι οποίες αποτελούν ένα νέο στοιχείο που εισάγεται με το επόμενο πρόγραμμα-πλαίσιο καινοτομίας. Εμπνεόμενες εν μέρει από την αποστολή «Απόλλων 11» με την οποία ο άνθρωπος πήγε στη Σελήνη, οι ευρωπαϊκές αποστολές έρευνας και καινοτομίας φιλοδοξούν να βρουν λύσεις για τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Έτσι συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου καθώς και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Έχουν οριστεί πέντε τομείς αποστολών. Κάθε αποστολή αποτελεί ένα χαρτοφυλάκιο διεπιστημονικών και διακλαδικών δράσεων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό.

Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας δήλωσε σχετικά: «Οι αποστολές στο πλαίσιο του μελλοντικού προγράμματος “Ορίζων Ευρώπη” θα συμβάλουν στον καθορισμό σαφών στόχων και στην εξεύρεση λύσεων για κάποιες από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης, ενώ θα καταστήσουν αποτελεσματικότερη τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας. Γι’ αυτό, καλούμε τους πολίτες να εκφράσουν τις απόψεις τους, να διατυπώσουν προτάσεις και να συμμετάσχουν στον σχεδιασμό και την υλοποίησή τους. Μαζί θα καταστήσουμε την Ευρώπη υγιέστερη, πιο πράσινη και πιο ανθεκτική».

Η Επιτροπή εμπλέκει τους Ευρωπαίους στον σχεδιασμό και τη δημιουργία αποστολών που θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και τις ανάγκες τους. Τον Ιούνιο, τα συμβούλια των αποστολών, στα οποία συμμετέχει ένα ευρύ φάσμα ανεξάρτητων ειδικών, παρουσίασαν τις πρώτες τους προτάσεις για αποστολές της ΕΕ, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού διοργανώθηκαν διαδικτυακές εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη, στις οποίες οι πολίτες μπορούσαν να καταθέσουν τις προτεραιότητές τους. Τα αποτελέσματα της τελευταίας πρόσκλησης για υποβολή ιδεών θα παρουσιαστούν στις διαδικτυακές Ευρωπαϊκές Ημέρες Έρευνας και Καινοτομίας (22-24 Σεπτεμβρίου 2020). Οι αποστολές που θα επιλεγούν θα ανακοινωθούν στα τέλη του 2020 και θα ξεκινήσουν το 2021.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.