Δελτίο Τύπου – Κορονοϊός: η Επιτροπή υπογράφει δεύτερη σύμβαση για να διασφαλίσει την πρόσβαση σε πιθανό εμβόλιο
20 Σεπτεμβρίου, 2020
Δελτίο Τύπου – Η κατάσταση της Ένωσης: Η Επιτροπή θέτει νέα φιλόδοξη αποστολή να αναλάβει ηγετικό ρόλο στον τομέα της υπερυπολογιστικής
20 Σεπτεμβρίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Κορονοϊός: η ΕΕ διαθέτει 150 εκατ. ευρώ για τη μεταφορά αναγκαίων ιατρικών ειδών

Η ΕΕ παρέχει οικονομική στήριξη σε 18 κράτη μέλη και στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη μεταφορά αναγκαίων ιατρικών ειδών στην Ευρώπη με χρηματοδότηση συνολικού ύψους 150 εκατ. ευρώ από το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης (ESI). Το ESI έδωσε στην ΕΕ τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει αποστολές φορτίων από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2020, συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού ατομικής προστασίας, φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού ζωτικής σημασίας.

Για παράδειγμα, στήριξε τη μεταφορά κοινής αποστολής αναγκαίου εξοπλισμού ατομικής προστασίας άνω των 1 000 τόνων στην Τσεχία και τη Σλοβακία. Με βάση αυτό το μέσο, η ΕΕ χρηματοδότησε επίσης τη μεταφορά εξοπλισμού ατομικής προστασίας άνω των 1 000 τόνων που αγοράστηκε από τον έκτακτο επίτροπο της Ιταλίας για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του κορονοϊού, καθώς και προστατευτικά γυαλιά, ολόσωμες φόρμες μιας χρήσης, μασκών και προστατευτικών ενδυμάτων άνω των 400 τόνων στη Λιθουανία, αεροπορικώς και σιδηροδρομικώς.

«Εξακολουθούμε να στηρίζουμε τα κράτη μέλη της ΕΕ ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Έχουμε χρηματοδοτήσει τη μεταφορά αναγκαίων ιατρικών εφοδίων σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα είδη παραδόθηκαν εκεί όπου ήταν περισσότερο αναγκαία και τόνωσαν τις εθνικές προσπάθειες για τη διάσωση ζωών και τον καλύτερο εξοπλισμό των νοσοκομείων και των εργαζομένων στον τομέα της υγείας» δήλωσε ο Επίτροπος κ. Γιάνες Λέναρτσιτς, αρμόδιος για τη Διαχείριση Κρίσεων.

Το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης για τη μεταφορά εξοπλισμού, ιατρικού προσωπικού και ασθενών.

Αυτή η χρηματοδότηση ύψους 150 εκατ. ευρώ αποτελεί μέρος των 220 εκατ. EUR που διατέθηκαν τον Απρίλιο του 2020 για τη στήριξη:

  • της μεταφοράς ιατρικών ειδών εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαία, με τη χρηματοδότηση της μεταφοράς του φορτίου με τα είδη βασικής υλικής συνδρομής και ανακούφισης σε κράτη μέλη της ΕΕ·
  • της μεταφοράς ασθενών μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ ή από τα κράτη μέλη προς γειτονικές χώρες, σε περιπτώσεις στις οποίες οι υπηρεσίες υγείας κινδυνεύουν να μην αντεπεξέλθουν· και
  • τη μεταφορά ιατρικού προσωπικού και κινητών ιατρικών ομάδων μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και προς την ΕΕ από άλλες χώρες.

Το ESI αποτελεί μέρος της ευρύτερης βοήθειας της ΕΕ, η οποία περιλαμβάνει και άλλα μέσα, όπως ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένου του rescEU, οι διαδικασίες κοινής προμήθειας και η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού, καθώς και οι εθνικές προσπάθειες των κρατών μελών.

Ιστορικό

Η στήριξη αποτελεί μέρος του ευρύτερου ESI που ενεργοποιήθηκε στις 16 Απριλίου 2020 και έχει σχεδιαστεί για την ενίσχυση των προσπαθειών των κρατών μελών της ΕΕ στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο προϋπολογισμός του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης είναι 2,7 δισ. ευρώ. Σχεδιάστηκε για να ανταποκρίνεται σε ανάγκες με στρατηγικό, συντονισμένο τρόπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως χρηματοδοτικό σκέλος του «Κοινού ευρωπαϊκού χάρτη πορείας για την άρση των μέτρων ανάσχεσης του κορονοϊού», συμβάλλει στον μετριασμό των άμεσων συνεπειών της πανδημίας και στην πρόβλεψη των αναγκών που σχετίζονται με την έξοδο και την ανάκαμψη.

Το ESI βασίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης και συγκεντρώνει τις προσπάθειες και τους πόρους για την ταχεία αντιμετώπιση των κοινών στρατηγικών αναγκών. Πρόκειται για ένα σημαντικό ευρωπαϊκό μέσο για τη στήριξη των υφιστάμενων εθνικών και ευρωπαϊκών μέτρων αντίδρασης με σκοπό την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης έκτακτης κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό δελτίο για το Μέσο Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης