Δελτίο Τύπου – Μέσω SURE χρηματοδοτική στήριξη ύψους έως 100 δισ. EUR για την προστασία θέσεων εργασίας και εργαζομένων που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού
22 Σεπτεμβρίου, 2020
Δελτίο Τύπου – Από αύριο 23/09/2020, οι ιστότοποι του δημόσιου τομέα οφείλουν να είναι προσβάσιμοι σε χρήστες με αναπηρία
22 Σεπτεμβρίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Ενιαία αγορά: Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ιεραρχούν τις εργασίες άρσης των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών

Χθες, στη δεύτερη επίσημη συνεδρίαση της ειδικής ομάδας για την επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς (SMET), οι εκπρόσωποι των κρατών μελών και της Επιτροπής συζήτησαν ένα πρόγραμμα ιεράρχησης των εργασιών για την άρση των βασικών φραγμών που εμποδίζουν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

 

Σκοπός του προγράμματος εργασίας είναι, μεταξύ άλλων, η πρόληψη τυχόν περιορισμών που συνδέονται με το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού και η αντιμετώπιση άλλων περιορισμών σε βασικά βιομηχανικά οικοσυστήματα (π.χ. στις κατασκευές και τον τουρισμό), για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ενιαίας αγοράς.

 

Ο κ. Τιερί Μπρετόν, Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε σχετικά: «Η ειδική ομάδα για την ενιαία αγορά, η οποία δημιουργήθηκε μόλις πριν από λίγους μήνες, αποτελεί βασικό εργαλείο συνεργασίας με όλα τα κράτη μέλη για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ενιαίας αγοράς μέσω του καθορισμού συντονισμένης προσέγγισης για την αντιμετώπιση των περιορισμών και την επιβολή των κανόνων της ΕΕ. Έχουμε συμφωνήσει τομείς προτεραιότητας, όπως οι σχετικοί με τον κορονοϊό περιορισμοί και φραγμοί σε καίρια βιομηχανικά οικοσυστήματα, για να διασφαλίσουμε ότι η ενιαία αγορά θα μπορεί λειτουργήσει πλήρως, συμβάλλοντας στην ανθεκτικότητα και την ανάκαμψη της Ευρώπης».

 

Στη συνεδρίαση, η ομάδα SMET εστίασε στον τρόπο αντιμετώπισης των φραγμών στον αγροδιατροφικό τομέα και στις ρυθμιζόμενες επαγγελματικές υπηρεσίες και συζήτησε σχετικά με μια συντονισμένη ενωσιακή προσέγγιση για τη δημιουργία αποθεμάτων ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού με σκοπό την πρόληψη τυχόν ελλείψεων και τη διασφάλιση διαφάνειας. Στη συνάντηση, η ειδική ομάδα συζήτησε και σχετικά με μια ισχυρή και σαφή εντολή, που θα τις επιτρέψει να ενισχύσει τα μέτρα επιβολής ώστε να αποφευχθεί η ανεπαρκής ή υπερβολικά διαφοροποιημένη εφαρμογή από τα κράτη μέλη.

 

Η δέσμευση των κρατών μελών για το έργο της ομάδας SMET επιβεβαιώθηκε κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 18ης Σεπτεμβρίου.