ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: «ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΣΕΒΑΣΜΟ» ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ – ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (05-08.10.2020)
8 Οκτωβρίου, 2020
Δελτίο Τύπου – Δηλώσεις της Επιτρόπου Κυριακίδου για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας
12 Οκτωβρίου, 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ: ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΟΥΝ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ – ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (05-08.10.2020)

Χρειάζονται περισσότεροι πόροι για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων

Οι βουλευτές του ΕΚ ζητούν την απαγόρευση της πρακτικής άσκησης χωρίς αμοιβή

Οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία πρέπει γίνουν δεσμευτικές για να διασφαλιστεί η ισότιμη στήριξη σε όλους

Καθώς αυξάνεται η ανεργία των νέων, χρειάζεται αποφασιστικότερη δράση από τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου της κρίσης του COVID-19, σύμφωνα με το Κοινοβούλιο.

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε την Πέμπτη με 574 ψήφους υπέρ, 77 και 43 αποχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι προσφέρονται «καλής ποιότητας, ποικίλες και προσαρμοσμένες θέσεις εργασίας, κατάρτισης ή πρακτική άσκησης» στους νέους που εγγράφονται στα προγράμματα Εγγυήσεων για τη Νεολαία

 

Με το ποσοστό ανεργίας των νέων στο 17,6% στην ΕΕ τον Αύγουστο του 2020 (από 14,9% πριν από την κρίση του COVID-19), το οποίο αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, το Κοινοβούλιο ζητά περισσότερους πόρους για την ενίσχυση του προγράμματος Εγγυήσεων για τη Νεολαία 2021 – 2027. Στην Ελλάδα το ποσοστό ανεργίας των νέων τον Ιούλιο, (τελευταίος μήνας για τον οποίο υπάρχουν επίσημα στοιχεία), ήταν 39,3%, ενώ στην Κύπρο μέχρι τον Ιούνιο το ποσοστό ανήλθε στο 19,8%.

 

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν τη λύπη τους για την σημαντική μείωση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούλιο των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ από 15% σε 10% στο πλαίσιο της κοινής διαχείρισης που στόχο είχε τη στήριξη δράσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, γεγονός που «έρχεται σε αντίθεση με τη φιλοδοξία της Ένωσης να επενδύσει στους νέους».

 

Τέλος στην πρακτική άσκηση χωρίς αμοιβή

 

Το Κοινοβούλιο καταδικάζει την πρακτική της μη αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, η οποία εκμεταλλεύεται την εργασία των νέων και παραβιάζει τα δικαιώματά τους. Καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την αποτελεσματική και εφαρμόσιμη απαγόρευση των πρακτικών αυτών.

 

«Στοπ στις διακρίσεις», να μην μείνει κανείς πίσω

 

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία θα πρέπει να ενσωματωθούν σε ένα σύνολο κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών πρόνοιας ώστε οι εκάστοτε υποομάδες των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης να έχουν ίση πρόσβαση σε ευκαιρίες. «Οι διακρίσεις που υφίστανται οι νέοι για οποιονδήποτε λόγο πρέπει να καταπολεμούνται ενεργά στα προγράμματα εγγυήσεων για τη νεολαία».

 

Νομικά δεσμευτικές προβλέψεις

 

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν τη λύπη τους για τον εθελοντικό χαρακτήρα των Εγγυήσεων για τη Νεολαία (επί του παρόντος αποτελεί απλή σύσταση του Συμβουλίου) και καλούν την Επιτροπή να προτείνει ένα μέσο εγγυήσεων για τη νεολαία που θα είναι δεσμευτικό για όλα τα κράτη μέλη.

 

Σχετικές πληροφορίες

 

Από το 2014, οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία έχουν βοηθήσει 24 εκατομμύρια νέους να αποκτήσουν κατάρτιση, εκπαίδευση ή εργασία. Τον Ιούλιο του 2020, η Επιτροπή πρότεινε να επεκταθεί η κάλυψή τους σε νέους κάτω των 30 ετών, βοηθώντας ακόμη περισσότερα άτομα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας στο πλαίσιο της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.

 

Η ενίσχυση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία συμβάλλει σημαντικά στην εν εξελίξει εφαρμογή του Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

 

Τον Ιούλιο του 2020, το Κοινοβούλιο ενέκρινε συνολικά κονδύλια ύψους 145 εκ. ευρώ για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, στηρίζοντας όσους ζουν σε περιοχές όπου το ποσοστό ανεργίας των νέων υπερβαίνει το 25%.

Σύνδεσμοι

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngΤο κείμενο που υιοθετήθηκε (08.10.2020)