Δελτίο Τύπου – Το κοινωνικό ομόλογο EU SURE ύψους 17 δισ. EUR εισήχθη στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (LuxSE)
27 Οκτωβρίου, 2020
Δελτίο Τύπου – Συγχωνεύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την εξαγορά της Tiffany από την LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
27 Οκτωβρίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Νέα έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών αναλύει την επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην πολιτική συμπεριφορά και τη δημοκρατία

Σήμερα, το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) της Επιτροπής δημοσιεύει μια νέα έκθεση σχετικά με την τεχνολογία και τη δημοκρατία, όπου αναλύει την επιρροή των διαδικτυακών τεχνολογιών στην πολιτική συμπεριφορά και λήψη αποφάσεων.

 

Περίπου το 48 % των Ευρωπαίων χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθημερινά και αλληλεπιδρά πολιτικά στο διαδίκτυο. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες υπόκεινται σε περιορισμένη δημόσια εποπτεία και δημοκρατική διακυβέρνηση, γεγονός που έχει δυνητικά τεράστιο αντίκτυπο στις κοινωνίες.

 

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε σχετικά: «Οι πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι πολύτιμα εργαλεία, μέσα από τα οποία μπορούμε να συνδεόμαστε μεταξύ μας και να συμμετέχουμε στις δημοκρατικές διαδικασίες. Όμως ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται και για τη διάδοση μηνυμάτων πόλωσης και παραπλανητικών πληροφοριών, γεγονός που μπορεί να αποβεί εις βάρος της ικανότητάς μας να λαμβάνουμε τεκμηριωμένες πολιτικές αποφάσεις. Η νέα αυτή έκθεση παρουσιάζει αυτές τις προκλήσεις και παρέχει αξιόπιστα στοιχεία βάσει των οποίων θα μπορέσουμε λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για ένα συμμετοχικό, δημοκρατικό μέλλον προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών».

 

Η έκθεση αποκαλύπτει την πίεση που ασκεί στα θεμέλια των δημοκρατικών κοινωνιών η επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τις επιπτώσεις τους στις πολιτικές απόψεις και συμπεριφορές μας. Αναλύει τις κύριες προκλήσεις, όπως το ότι οι πλατφόρμες εκμεταλλεύονται τις πληροφορίες που συλλέγουν σχετικά με τις προσωπικότητες των χρηστών για να προσελκύσουν και διατηρήσουν το ενδιαφέρον τους ή το ότι χρησιμοποιούν συμπεριφορικές τεχνικές για να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να συμμετέχουν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες συνεχώς. Ένα σημαντικό πόρισμα είναι ότι οι χρήστες πολλές φορές δεν γνωρίζουν τι δεδομένα παραχωρούν και πώς αυτά χρησιμοποιούνται.

 

Τέλος, η έκθεση επισημαίνει τους πολύπλοκους αλγόριθμους που επιλέγουν τις πληροφορίες, τις οποίες βλέπουν οι χρήστες στο διαδίκτυο. Οι αλγόριθμοι αυτοί είναι συχνά αδιαφανείς και δυσνόητοι, και μπορεί να ενθαρρύνουν τον πολωμένο λόγο ή να μην μας επιτρέπουν να λαμβάνουμε αξιόπιστες πληροφορίες. Η μελέτη δημοσιεύτηκε πριν από ορισμένες σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει εξαγγείλει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία.

 

Το πλήρες δελτίο Τύπου με περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμο εδώ.