ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΜΕ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 14.00
12 Νοεμβρίου, 2020
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
13 Νοεμβρίου, 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – Η ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΑΣΤΕΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2030 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΕ

PETI 

Πάνω από 4 εκατομμύρια άστεγοι ζουν αυτή την στιγμή στην ΕΕ

Η έλλειψη στέγης αποτελεί μία από τις σοβαρότερες μορφές φτώχειας που προκαλείται από τον συνδυασμό διαρθρωτικών, θεσμικών και προσωπικών παραγόντων

Τα κράτη μέλη πρέπει να αποποινικοποιήσουν την αστεγία

Οι άστεγοι και οι άνθρωποι σε επισφαλείς συνθήκες στέγασης αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο κίνδυνο λόγω του COVID-19, προειδοποιούν τα μέλη της επιτροπής Αναφορών.

Σε προσχέδιο ψηφίσματος που εγκρίθηκε με 33 ψήφους υπέρ, η επιτροπή Αναφορών (PETI) εκφράζει βαθιά ανησυχία για την κατάσταση περισσότερων από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίους άστεγους, καθώς η συνεχιζόμενη κρίση COVID-19 οδηγεί σε αύξηση των ανέργων και τους καθιστά ολοένα και περισσότερο εξαρτώμενους από την κοινωνική προστασία.

Η έλλειψη στέγης και ο αποκλεισμός από τη στέγασης αποτελεί ένα κοινωνικό πρόβλημα που χρήζει μόνιμης λύσης, τονίζουν οι ευρωβουλευτές, προσθέτοντας ότι η αξιοπρεπής στέγαση και η συμμετοχή στην κοινωνία είναι ζωτικής σημασίας για να μπορούν οι άνθρωποι να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και να συνεισφέρουν στην κοινωνία.

Εξαλείφοντας την αστεγία σε επίπεδο ΕΕ

Το προσχέδιο ψηφίσματος υπενθυμίζει ότι η στέγαση είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα για όλους και καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να θέσουν ως στόχο την εξάλειψη της αστεγίας σε επίπεδο ΕΕ έως το 2030. Η έλλειψη στέγης αναγνωρίζεται ως μία από τις πιο σοβαρές μορφές φτώχειας και στέρησης που πρέπει να καταργηθεί με βιώσιμο τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τους προσωπικούς και διαρθρωτικούς παράγοντες κινδύνου (όπως η στέγαση και η απασχόληση), εξηγούν οι ευρωβουλευτές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναλάβει ισχυρότερη δράση για να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στη μείωση και την εξάλειψη της αστεγίας, να συνεχίσει να κινητοποιεί πόρους και να προτείνει ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για Εθνικές Στρατηγικές για την Εξάλειψη της Αστεγίας. Η επιτροπή ζητά επίσης ένα κοινό πλαίσιο ορισμών και συνεκτικούς δείκτες για την αστεγία, που θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της έκτασης της κατάστασης, καθώς και σε ισχυρότερους μηχανισμούς συλλογής δεδομένων.

Υποστήριξη και επανένταξη των αστέγων

Πρόσθετες συστάσεις προς τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν:

•ανάληψη πρωτοβάθμιας ευθύνης για την αντιμετώπιση της αστεγίας και την πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση·ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών,

•παροχή ισότιμης πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση και οι κοινωνικές υπηρεσίες,

•υποστήριξη της ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας μέσω εξειδικευμένων μέτρων, κατάρτισης και στοχοθετημένων προγραμμάτων,

•υλοποίηση μακροπρόθεσμων εθνικών στρατηγικών για την εξάλειψη της αστεγίας, βασισμένων σε στεγαστικές και κοινωνικές πολιτικές,

• αποποινικοποίηση της αστεγίας,

• παροχή οικονομικής βοήθειας σε ΜΚΟ και υποστήριξη των τοπικών αρχών για την εξασφάλιση ασφαλών χώρων για τους άστεγους και την αποφυγή εξώσεων,

• παροχή συνεχούς και αδιάλειπτης πρόσβασης σε καταφύγια έκτακτης ανάγκης, ως προσωρινές λύσεις,

• προώθηση δραστηριοτήτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας σε ατομικό επίπεδο για τη βελτίωση της ενεργούς ένταξης.

Ιστορικό

Η επιτροπή Αναφορών έλαβε πολλές αναφορές που προκαλούν ανησυχία για την κατάσταση περισσότερων από 4 εκατομμύρια άστεγους Ευρωπαίους και για την φερόμενη αύξηση κατά 70% των αστέγων σε ολόκληρη την ΕΕ τα τελευταία 10 χρόνια. Αυτές οι αυξήσεις οφείλονται σε συνδυασμό παραγόντων που σχετίζονται με την αύξηση του κόστους στέγασης, την οικονομική κρίση, τη μείωση της κοινωνικής προστασίας και ανεπαρκείς πολιτικές.

Οι εκθέσεις σχετικά με τον αντίκτυπο της κρίσης COVID-19 στην οικονομική προσιτότητα της στέγασης στην ΕΕ δείχνουν ότι η οικονομική ύφεση και η απώλεια θέσεων εργασίας και εισοδημάτων ενδέχεται να αυξήσουν περαιτέρω το κόστος στέγασης και τα ποσοστά αστεγίας στην Ευρώπη.

 

Περισσότερες πληροφορίες

cid:image002.gif@01D6B919.0241DC80Επιτροπή Αναφορών

cid:image002.gif@01D6B919.0241DC80Φάκελος διαδικασίας