Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή φον ντερ Λάιεν συμπληρώνει ένα χρόνο θητείας
30 Νοεμβρίου, 2020
ALERT – ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ FRONTEX ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ – ΑΥΡΙΟ, ΤΡΙΤΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 14.50 – 15.45 (ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)
1 Δεκεμβρίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Τελωνειακοί έλεγχοι: Απαιτούνται νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της παραγωγής ναρκωτικών στην ΕΕ

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση της ενωσιακής πολιτικής για τις πρόδρομες ουσίες ναρκωτικών, η οποία εφαρμόστηκε σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο.

 

Στόχος της πολιτικής αυτής είναι ο περιορισμός της διαθεσιμότητας των παράνομων ναρκωτικών. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, είναι ανάγκη να εμποδιστεί η πρόσβαση των εγκληματιών, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος, στις χημικές ουσίες που είναι απαραίτητες για την παραγωγή τους.

 

Οι χημικές αυτές ουσίες ονομάζονται πρόδρομες ουσίες ναρκωτικών.Σύμφωνα με την αξιολόγηση, ενώ η πολιτική της ΕΕ για τις πρόδρομες ουσίες ναρκωτικών εξακολουθεί να είναι σε γενικές γραμμές αποτελεσματική, πρέπει να αντιμετωπιστεί η παραγωγή και η διακίνηση των «πρόδρομων ουσιών» νέας γενιάς.

 

Πρόκειται για χημικές ουσίες που παρασκευάζονται με σκοπό να παρακάμψουν τους ελέγχους των αρχών και που συνήθως δεν έχουν γνωστή νόμιμη χρήση. Σύμφωνα με την έκθεση, οι εγκληματίες δημιουργούν νέες ουσίες ταχύτερα από ό, τι η ΕΕ μπορεί να τις καταχωρίσει ως παράνομες βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

Επιπλέον, απαιτείται περαιτέρω δράση για να ενισχυθεί η μάχη κατά της εκτροπής και της διακίνησης των ουσιών αυτών.

 

Αφενός, θα πρέπει να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού τομέα, και ιδίως της χημικής βιομηχανίας, και των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να ταυτοποιούνται οι ύποπτες παραγγελίες. Αφετέρου, είναι σημαντικό να διερευνηθούν τρόποι για τη μείωση του διοικητικού φόρτου των επιχειρήσεων και των αρχών.

 

Σε επίπεδο ΕΕ, αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί π.χ. συνδέοντας τις διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής των πρόδρομων ουσιών ναρκωτικών με το περιβάλλον ενιαίας θυρίδας, ώστε οι διεθνείς εμπορικές συναλλαγές να καταστούν ταχύτερες και ασφαλέστερες.

 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.