Δελτίο Τύπου – Αντιμετώπιση του κορονοϊού: Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με κρίσιμη απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τα εμβόλια και τα διαγνωστικά κιτ
8 Δεκεμβρίου, 2020
Δελτίο Τύπου – Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2021: Οι διαπραγματευτές της ΕΕ συμφωνούν να θέσουν σε κίνηση την Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη
8 Δεκεμβρίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αφρικανική Ένωση υπογράφουν εταιρική σχέση για την αύξηση της ετοιμότητας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Αφρικής (Africa CDC) δρομολόγησαν σήμερα μια νέα πρωτοβουλία εταιρικής σχέσης για την ενίσχυση της ικανότητας του Africa CDC όσον αφορά την ετοιμότητα και την αντίδραση έναντι απειλών κατά της δημόσιας υγείας στην Αφρική. Το τετραετές έργο «Η ΕΕ για την υγειονομική ασφάλεια στην Αφρική: το ECDC υποστηρίζει το Africa CDC», το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ, θα προαγάγει την εναρμονισμένη επιτήρηση και τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις νόσους, και θα στηρίξει την εφαρμογή της στρατηγικής του Africa CDC για το εργατικό δυναμικό στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας, δήλωσε τα εξής: «Η πανδημία του κορονοϊού κατέδειξε σαφέστερα από ποτέ ότι η υγειονομική ασφάλεια —μακροπρόθεσμος στόχος της συνεργασίας μεταξύ της Αφρικανικής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης— πρέπει να παραμείνει παγκόσμια προτεραιότητα. Η νέα εταιρική σχέση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και του Africa CDC συνιστά καθοριστικό βήμα για την επίτευξη αυτού του κοινού στόχου. Ενεργούμε τώρα, από κοινού, για να βάλουμε τέλος σ’ αυτή την κρίση και να προετοιμαστούμε για τις επιδημικές εξάρσεις του μέλλοντος. Η συνάντησή μας μεταξύ των Επιτροπών της ΕΕ και της ΑΕ τον Φεβρουάριο ήταν καθοριστική για την ενίσχυση των προοπτικών της συνεργασίας μας, η οποία πλέον αποδίδει καρπούς.»

Η Επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων, κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν, τόνισε: «Η πανδημία COVID-19 καταδεικνύει πόσο κρίσιμο είναι να επενδύσουμε στα συστήματα υγείας ώστε να είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κρίση. Η ΕΕ στηρίζει τον ηγετικό και συντονιστικό ρόλο που διαδραματίζει η Αφρικανική Ένωση σε επίπεδο ηπείρου για την αντιμετώπιση της εξελισσόμενης πανδημίας — από κοινού βοηθάμε τις χώρες εταίρους να ενισχύσουν τις ικανότητές τους για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντίδραση στις απειλές κατά της υγείας.»

«Ως ήπειρος, αναγνωρίζουμε τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο που είχαν οι επιδημικές εξάρσεις στους λαούς μας. Γνωρίζουμε ότι η καταπολέμηση της νόσου COVID-19 στην Αφρική δεν αφορά μόνο τη διάσωση ανθρώπινων ζωών σήμερα, αλλά και το μέλλον της ηπείρου. Αφορά την ενίσχυση των συστημάτων υγείας μας ώστε να στηριχθεί περαιτέρω η ετοιμότητα και η αντίδραση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας στο μέλλον. Αυτή η χρηματοδότηση από την ΕΕ παρέχεται σε πολύ καλή στιγμή και θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων των θεσμικών οργάνων και των εμπειρογνωμόνων μας στον τομέα της δημόσιας υγείας», δήλωσε η κ. Amira Elfadil Mohammed, επίτροπος Κοινωνικών Υποθέσεων της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης.

Στήριξη της υγειονομικής ασφάλειας στην Αφρική

Το έργο αυτό καταδεικνύει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμβάλει στην αύξηση της ετοιμότητας σε καταστάσεις παγκόσμιας έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας και να ενισχύσει τη στήριξη των συστημάτων υγείας στην Αφρική.

Μέσω αυτής της εταιρικής σχέσης, το Africa CDC και το ECDC θα μπορούν να ανταλλάσσουν εμπειρίες και διδάγματα από τη συνεργασία τους με αφρικανικά και ευρωπαϊκά κράτη μέλη σχετικά με την εναρμονισμένη σε επίπεδο ηπείρου επιτήρηση λοιμωδών νόσων, την ανταλλαγή δεδομένων, και τον έγκαιρο εντοπισμό απειλών, καθώς και όσον αφορά την ετοιμότητα, την αξιολόγηση των κινδύνων, την ταχεία αντίδραση, και τις επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης — αλλά και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να τα προσαρμόζουν όλα αυτά στις ανάγκες τους. Συνιστώσες ανάπτυξης ικανοτήτων σε αυτούς τους τομείς εργασίας θα ενσωματωθούν στις υφιστάμενες πρωτοβουλίες και στρατηγικές του Africa CDC για τη στήριξη του αφρικανικού πλαισίου υγειονομικής ασφάλειας.

Το έργο, χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, περιλαμβάνει συμφωνία συνεισφοράς με το ECDC ύψους 9 εκατ. ευρώ και συμπληρωματική επιχορήγηση προς το Africa CDC ύψους 1 εκατ. ευρώ για την κάλυψη δαπανών προσωπικού. Η εν λόγω συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ιστορικό

Όπως και ο υπόλοιπος κόσμος, οι αφρικανικές χώρες αντιμετωπίζουν άμεσες ανάγκες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και θα υποστούν τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της παγκόσμιας πανδημίας του κορονοϊού. Από τη συνολική δέσμη μέτρων «Team Europe» για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, τουλάχιστον 8 δισ. ευρώ θα στηρίξουν δράσεις στην Αφρική. Όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη, η στήριξη επικεντρώνεται στην ενίσχυση των ικανοτήτων ετοιμότητας και αντίδρασης των χωρών με τα πιο αδύναμα συστήματα υγείας.

Ήδη πριν από την έναρξη της πανδημίας COVID-19, είχαν διατεθεί στον τομέα της υγείας 2,6 δισ. ευρώ από τη χρηματοδότηση της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη για την περίοδο 2014-2020. Μέρος των κονδυλίων αυτών στόχευε άμεσα στην υγειονομική ασφάλεια, ενισχύοντας παράλληλα τα συστήματα υγείας, μεταξύ άλλων με 1,1 δισ. ευρώ σε 13 αφρικανικές χώρες: Αιθιοπία, Γουινέα (Κόνακρι), Γουινέα Μπισάου, Ζιμπάμπουε, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Λιβύη, Μαρόκο, Μαυριτανία, Μπουρκίνα Φάσο, Μπουρούντι, Νιγηρία, Σουδάν.

Μέσω του «Προγράμματος εταιρικής σχέσης για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας για καθολική υγειονομική κάλυψη» με τον ΠΟΥ, η ΕΕ επενδύει στην οικοδόμηση συστημάτων υγείας που παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες για όλους, σε περισσότερες από 80 χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής, του Ειρηνικού και της Ασίας. Η συνεισφορά της ΕΕ στην εταιρική σχέση για την καθολική υγειονομική κάλυψη κατά την περίοδο 2012-2022 ανέρχεται σε 197,7 εκατ. ευρώ.

Η πανδημία έχει εντείνει την ανάγκη για παγκόσμια αλληλεγγύη, πολυμερή συνεργασία, και εταιρικές σχέσεις για την αντιμετώπιση των επιδημιών. Αυτή η προσέγγιση που επικεντρώνεται στις εταιρικές σχέσεις θα πρέπει να αξιοποιηθεί —μακροπρόθεσμα και καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης ανάκαμψης— και για να αναζωογονηθούν οι πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας και την προώθηση της καθολικής κάλυψης υγείας, ιδίως μέσω προσεγγίσεων πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης που αποσκοπούν στην κάλυψη των αναγκών του μεγαλύτερου τμήματος του πληθυσμού.

Το ECDC αποτελεί ανεξάρτητο οργανισμό της ΕΕ, αποστολή του οποίου είναι να ενισχύσει την άμυνα της Ευρώπης κατά των λοιμωδών νόσων. Το Κέντρο συστάθηκε το 2004 και εδρεύει στη Στοκχόλμη της Σουηδίας. Η Επιτροπή υπέβαλε πρόσφατα πρόταση για σημαντική ενίσχυση της εντολής του ECDC.

Το Africa CDC ιδρύθηκε το 2017 ως εξειδικευμένος οργανισμός εντεταλμένος να στηρίζει τα κράτη μέλη της Αφρικανικής Ένωσης όσον αφορά την ετοιμότητα και την αντίδραση έναντι απειλητικών νόσων στην Αφρική. Η έδρα του βρίσκεται στην Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων