Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για το πρόγραμμα Erasmus+
14 Δεκεμβρίου, 2020
Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή εγκαινιάζει την εφαρμογή Re-open EU για κινητές συσκευές, παρέχοντας τακτικές ενημερώσεις για τα σχετικά με τον κορονοϊό μέτρα για την υγεία, την ασφάλεια και τα ταξίδια σε ολόκληρη την Ευρώπη
14 Δεκεμβρίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου, η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με το νέο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (2021-2027). Οι τριμερείς διαπραγματεύσεις έχουν πλέον ολοκληρωθεί και αναμένεται η τελική έγκριση των νομικών κειμένων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, σχολίασε: «Η σημερινή [σ.σ. Παρασκευής 11 Δεκεμβρίου] συμφωνία για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αποτελεί ισχυρό μήνυμα για τους νέους μας, για το πνεύμα αλληλεγγύης τους, την υπευθυνότητά τους και την ενεργοποίησή τους ως πολιτών. Οι νέοι Ευρωπαίοι είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας, των αξιών μας και των επιτευγμάτων μας, εργαζόμενοι άοκνα για έναν πιο γενναιόδωρο κόσμο

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε σχετικά: «Χαιρετίζω την πολιτική συμφωνία για το νέο πρόγραμμα για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Θα είμαστε πλέον σε θέση να προσφέρουμε σε χιλιάδες νέους την ευκαιρία να βοηθήσουν κοινότητες που έχουν ανάγκη, να δείξουν αλληλεγγύη και να συμβάλουν στην ανάκαμψη των κοινωνιών μας, αποκτώντας παράλληλα πολύτιμες δεξιότητες και προωθώντας τη δική τους προσωπική ανάπτυξη.»

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης προσφέρει σε νέους ηλικίας 18 έως 30 ετών (35 ετών για το σκέλος της ανθρωπιστικής βοήθειας) την ευκαιρία να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους συμμετέχοντας σε δραστηριότητες που εκτείνονται από την παροχή βοήθειας σε μειονεκτούντα άτομα έως τη συμβολή σε δράσεις για την υγεία και το περιβάλλον, σε ολόκληρη την ΕΕ και πέραν αυτής. Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 275.000 νέοι, ενώ περίπου 50.000 συμμετέχοντες έχουν ξεκινήσει τις δραστηριότητές τους.

Με ειδικό προϋπολογισμό ύψους 1,009 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, το νέο πρόγραμμα θα προσφέρει ευκαιρίες σε τουλάχιστον 270.000 νέους να συμβάλουν στην αντιμετώπιση κοινωνικών και ανθρωπιστικών προκλήσεων μέσω δραστηριοτήτων εθελοντισμού ή μέσω της δημιουργίας δικών τους έργων αλληλεγγύης. Φιλοδοξία του προγράμματος δεν είναι μόνο να είναι πιο συμπεριληπτικό, αλλά επίσης πιο ψηφιακό και πιο πράσινο. Για πρώτη φορά, και με βάση την προηγούμενη πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, το πρόγραμμα θα επιτρέψει επίσης στους νέους να προσφέρουν εθελοντική εργασία στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας πολύ πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα. Οι σχετικές οργανώσεις και οργανισμοί μπορούν να βασίζονται στη στήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων και σε εμπειρογνώμονες. Μεταξύ μιας σειράς μέτρων για την ποιότητα και τη στήριξη, η ανανεωμένη διαδικτυακή πύλη της ΕΕ για τη νεολαία φιλοξενεί μια νέα διαδικτυακή ενότητα κατάρτισης για τους νέους που είναι εγγεγραμμένοι στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, με στόχο τη διερεύνηση των κινήτρων τους, τη βελτίωση των δεξιοτήτων και των γνώσεών τους και την προετοιμασία της συμμετοχής τους.

Επόμενα στάδια

Στις 10 Νοεμβρίου 2020 επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κρατών μελών της ΕΕ στο Συμβούλιο και της Επιτροπής σχετικά με τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και το πρόγραμμα NextGenerationEU. Ως επόμενο βήμα, είναι πλέον επειγόντως αναγκαία η νομική έγκριση της δέσμης του ΠΔΠ, παράλληλα με την έκδοση της απόφασης για τους ιδίους πόρους.

Αφού εγκριθεί, ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ —σε συνδυασμό με την πρωτοβουλία NextGenerationEU, η οποία είναι ένα προσωρινό μέσο που σχεδιάστηκε για να δώσει ώθηση στην ανάκαμψη της Ευρώπης— θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη δέσμη κινήτρων που χρηματοδοτήθηκε ποτέ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Συνολικά 1,8 τρισεκατομμύρια ευρώ* θα συμβάλουν στην ανοικοδόμηση της Ευρώπης μετά τη νόσο COVID-19. Θα είναι μια πιο πράσινη, πιο ψηφιακή και πιο ανθεκτική Ευρώπη.

Σε τιμές του 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Σχέδιο ανάκαμψης