ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΝΕΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ, 14-17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
14 Δεκεμβρίου, 2020
Δελτίο Τύπου – Κορονοϊός: Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την υπό όρους άδεια κυκλοφορίας εμβολίων
14 Δεκεμβρίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2021: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργεί άμεσα για να εξασφαλίσει έγκαιρη έγκριση

Κατόπιν της χθεσινής συμφωνίας που επετεύχθη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επί του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και του προσωρινού μέσου ανάκαμψης NextGenerationEU, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε δεύτερο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2021.

Πρόκειται για διαδικαστικό βήμα, το οποίο αντανακλά πλήρως την άτυπη πολιτική συμφωνία που επετεύχθη στις 4 Δεκεμβρίου 2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής. Το σχέδιο προϋπολογισμού προβλέπει 164 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων και 166 δισ. ευρώ σε πληρωμές. Μόλις εγκριθεί, ο προϋπολογισμός αυτός —ο οποίος θα είναι ο πρώτος στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027— θα επιτρέψει στην ΕΕ να κινητοποιήσει σημαντικούς δημόσιους πόρους για τη διαρκή αντίδραση της ΕΕ στην πανδημία του κορονοϊού και τις συνέπειές της, για την εκκίνηση μιας βιώσιμης ανάκαμψης και την προστασία και δημιουργία θέσεων εργασίας. Ο προϋπολογισμός θα μας επιτρέψει να αρχίσουμε να επενδύουμε στο μέλλον για να επιτύχουμε μια πιο πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική Ευρώπη.

Σχολιάζοντας την πρόταση, ο Επίτροπος Προϋπολογισμού κ. Γιοχάνες Χαν, δήλωσε: «Χαιρετίζω θερμά την πρόοδο προς την οριστικοποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2021. Μόλις εγκριθεί, ο προϋπολογισμός αυτός θα ωφελήσει όλους τους πολίτες της ΕΕ στηρίζοντας άμεσα την κοινή μας ανάκαμψη, τους ερευνητές, τις επιχειρήσεις και τους γεωργούς μας, αλλά και τις περιφέρειες και τους εξωτερικούς εταίρους μας».

Το επόμενο βήμα που απαιτείται είναι η πρόταση να εγκριθεί γρήγορα από το Συμβούλιο ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ψηφίσει επ’ αυτής κατά τη σύνοδο της ολομέλειάς του, στις 14 με 17 Δεκεμβρίου. Έτσι θα καταστεί δυνατή η έναρξη ισχύος του προϋπολογισμού την 1η Ιανουαρίου 2021.