Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)
16 Δεκεμβρίου, 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΕ 2021-2022: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ 8 ΔΙΣ. ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ, 14-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
16 Δεκεμβρίου, 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΑΛΛΑ 47,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ, 14-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 

Σύνοδος Ολομέλειας  REGI

 

Τα κονδύλια θα διατεθούν σε έργα που υλοποιούνται από την 1η Φεβρουαρίου 2020 έως το τέλος του 2023

Οι πόροι του REACTEU θα διατίθενται μέσω των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ

Ιδιαίτερη έμφαση σε όσους πλήττονται περισσότερο από την κρίση

 


Επιπλέον ενισχύσεις προς τις περιφέρειες της ΕΕ ενέκριναν οι ευρωβουλευτές με σκοπό την αντιμετώπιση των κοινωνικών και υγειονομικών επιπτώσεων της πανδημίας ανά περιοχή.

Το ΕΚ ενέκρινε την πρωτοβουλία REACTEU, μια δέσμη μέτρων με προϋπολογισμό ύψους 47,5 δισ. ευρώ που σκοπό έχει να συμβάλει στην αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών της κρίσης του κορονοϊού στις περιφέρειες της ΕΕ. Η πρωτοβουλία εγκρίθηκε με 654 ψήφους υπέρ, 23 κατά και 17 αποχές.

 

Οι ενισχύσεις θα διατεθούν μέσω των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ. Συνολικά προβλέπονται 37,5 δισ. ευρώ για το 2021 και άλλα 10 δισ. ευρώ για το 2022. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα αναδρομικής χρηματοδότησης μέσω του REACTEU για έργα που υλοποιούνται από την 1η Φεβρουαρίου 2020, ενώ οι πόροι θα μπορούν να δαπανηθούν μέχρι το τέλος του 2023.

 

Τα κράτη μέλη θα μπορούν να διαθέτουν μέρος των χρημάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, καθώς και σε διασυνοριακά προγράμματα (Interreg). Οι επενδύσεις θα επικεντρώνονται στους τομείς που πλήττονται περισσότερο από τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την πολιτική συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι συννομοθέτες της ΕΕ στις 18 Νοεμβρίου μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Σχετικές πληροφορίες

 

Η πρωτοβουλία REACTEU είναι μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να αντιμετωπιστεί ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος που προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού. Λαμβάνει τη μορφή τροποποίησης στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων, ο οποίος αποτελεί το νομικό πλαίσιο που διέπει την πολιτική συνοχής για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.

 

Είχαν προηγηθεί δύο προτάσεις σχετικά με την πολιτική συνοχής, η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού (CRII) και η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού+ (CRII+), με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι κανόνες για τις περιφερειακές δαπάνες προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάκαμψη. Οι πόροι της πρωτοβουλίας θα προέλθουν από το Next Generation EU, το Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Σύνδεσμοι

 

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngΔελτίο Τύπου σχετικά με την πολιτική συμφωνία (18.11.2020, στα αγγλικά)