Δελτίο Τύπου – Διεθνής Ημέρα Μεταναστών: κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ύπατου Έκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας
18 Δεκεμβρίου, 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΔΙΚΑΙΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ, 14-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
18 Δεκεμβρίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Κορονοϊός: Η Επιτροπή ολοκληρώνει τις διερευνητικές συνομιλίες με τη Novavax για την εξασφάλιση νέου πιθανού εμβολίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε σήμερα τις διερευνητικές συνομιλίες με τη φαρμακευτική εταιρεία Novavax, με σκοπό την αγορά του πιθανού εμβολίου της κατά της νόσου COVID-19. Η προβλεπόμενη σύμβαση με τη Novavax θα δώσει τη δυνατότητα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να αγοράσουν 100 εκατομμύρια δόσεις, ενώ θα μπορούν να αγοράσουν ακόμα έως και 100 εκατομμύρια επιπλέον δόσεις.

Η σημερινή ολοκλήρωση των διερευνητικών συνομιλιών με τη Novavax προστίθεται σε ένα ήδη εξασφαλισμένο ευρύ φάσμα εμβολίων που πρόκειται να παραχθούν στην Ευρώπη, στο οποίο περιλαμβάνονται οι συμβάσεις που έχουν ήδη υπογραφεί με τις εταιρείες AstraZeneca, SanofiGSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtechPfizer, CureVac και Moderna. Αυτό το διαφοροποιημένο πακέτο εμβολίων θα διασφαλίσει ότι η Ευρώπη είναι καλά προετοιμασμένη για εμβολιασμό, μόλις τα εμβόλια αποδειχθούν ασφαλή και αποτελεσματικά. Τα κράτη μέλη θα μπορούν να αποφασίσουν να δωρίσουν τα εμβόλια σε χώρες χαμηλότερου ή μεσαίου εισοδήματος ή να τα ανακατευθύνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Ανακοινώνω με ιδιαίτερη χαρά ότι συνεχίζουμε να διευρύνουμε το πακέτο διαφορετικών εμβολίων μας. Το σημερινό βήμα προς την επίτευξη συμφωνίας με τη Novavax καταδεικνύει τη δέσμευση της Επιτροπής να διασφαλίσει ότι διερευνούνται όλες οι πιθανές επιλογές για την πρόσβαση σε εμβόλια κατά της νόσου COVID-19. Η πρόσβαση σε περισσότερα εμβόλια θα οδηγήσει σε επαρκή κάλυψη για την εξάλειψη της πανδημίας.»

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε: «Σύντομα θα προσθέσουμε ένα έβδομο πολλά υποσχόμενο εμβόλιο στο πακέτο των εμβολίων μας, αυξάνοντας συνεπώς τις πιθανότητες να έχουμε την καλύτερη δυνατή επιλογή για ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο. Όλα τα κράτη μέλη πρέπει τώρα να διασφαλίσουν ότι είναι έτοιμα να αρχίσουν να διανέμουν μερικά από αυτά ήδη από τις αρχές του 2021, μόλις αποδειχθεί ότι είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Ο εμβολιασμός θα καθορίσει τον τρόπο ζωής και εργασίας μας το 2021. Καθώς οδεύουμε προς την εορταστική περίοδο, ζητούμε από τους πολίτες να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τον έλεγχο της πανδημίας. Όλοι πρέπει να παίξουν το ρόλο τους ώστε να αποφευχθεί η πιθανή αναζωπύρωση των κρουσμάτων, καθώς περιμένουμε το εμβόλιο.»

Η Novavax είναι εταιρεία βιοτεχνολογίας που αναπτύσσει εμβόλια επόμενης γενιάς για σοβαρές λοιμώδεις νόσους. Το εμβόλιό τους είναι εμβόλιο πρωτεϊνικής υπομονάδας, το οποίο βρίσκεται ήδη στο τρίτο στάδιο της κλινικής δοκιμής.

Η Επιτροπή, με τη στήριξη των κρατών μελών της ΕΕ, αποφάσισε να υποστηρίξει το εμβόλιο αυτό βασιζόμενη σε έγκυρη επιστημονική αξιολόγηση, στην τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε, στην εμπειρία της εταιρείας όσον αφορά την ανάπτυξη εμβολίων, καθώς και στην παραγωγική της ικανότητα να προμηθεύσει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ιστορικό

Στις 17 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την ευρωπαϊκή στρατηγική για την επιτάχυνση της ανάπτυξης, της παρασκευής και της διανομής αποτελεσματικών και ασφαλών εμβολίων κατά της COVID-19. Ως αντάλλαγμα για το δικαίωμα αγοράς συγκεκριμένου αριθμού δόσεων εμβολίου σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, η Επιτροπή χρηματοδοτεί μέρος του αρχικού κόστους που βαρύνει τους παρασκευαστές εμβολίων με τη μορφή συμφωνιών προαγοράς. Η παρεχόμενη χρηματοδότηση θεωρείται προκαταβολή για τα εμβόλια που θα αγοραστούν πράγματι από τα κράτη μέλη.

Δεδομένου ότι το υψηλό κόστος και το υψηλό ποσοστό αποτυχίας καθιστούν τις επενδύσεις σε εμβόλια κατά της COVID-19 απόφαση υψηλού κινδύνου για τις φαρμακευτικές εταιρείες που αναπτύσσουν εμβόλια, οι εν λόγω συμφωνίες θα επιτρέψουν την πραγματοποίηση επενδύσεων οι οποίες πιθανώς δεν θα πραγματοποιούνταν.

Μόλις τα εμβόλια αποδειχθούν ασφαλή και αποτελεσματικά και τους έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, θα πρέπει να διανεμηθούν και να εξαπλωθούν γρήγορα σε όλη την Ευρώπη. Στις 15 Οκτωβρίου η Επιτροπή καθόρισε τις βασικές ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν τα κράτη μέλη για να είναι πλήρως προετοιμασμένα, μεταξύ των οποίων είναι και η ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών εμβολιασμού. Η Επιτροπή καθιερώνει ένα κοινό πλαίσιο υποβολής εκθέσεων και μια πλατφόρμα για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των εθνικών στρατηγικών για τα εμβόλια. Επίσης, ενέκρινε περαιτέρω δράσεις για την ενίσχυση των μέτρων ετοιμότητας και αντίδρασης σε όλη την ΕΕ, καθώς και μια στρατηγική με θέμα «Μένουμε ασφαλείς από την COVID-19 τον χειμώνα» η οποία παρέχει περαιτέρω στήριξη στα κράτη μέλη για τη διανομή των εμβολίων.

Επιπλέον, η Επιτροπή δεσμεύεται να εξασφαλίσει ότι κάθε άνθρωπος που χρειάζεται εμβόλιο θα έχει πρόσβαση σ’ αυτό οπουδήποτε στον κόσμο και όχι μόνο στην ΕΕ. Κανένας δεν είναι ασφαλής έως ότου όλοι να είναι ασφαλείς. Γι’ αυτόν τον λόγο η Επιτροπή, από τις 4 Μαΐου 2020, έχει συγκεντρώσει σχεδόν 16 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της «παγκόσμιας αντίδρασης στον κορονοϊό», δηλ. της παγκόσμιας δράσης για την καθολική πρόσβαση σε διαγνωστικές εξετάσεις, θεραπείες και εμβόλια κατά του κορονοϊού και για την παγκόσμια ανάκαμψη, και έχει επιβεβαιώσει το ενδιαφέρον της να συμμετάσχει στον μηχανισμό COVAX για ισότιμη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 παντού. Στο πλαίσιο των προσπαθειών της «Ομάδας Ευρώπη», η Επιτροπή ανακοίνωσε συνεισφορά ύψους 400 εκατ. ευρώ σε μορφή εγγυήσεων για την υποστήριξη του COVAX και των στόχων του, στο πλαίσιο της παγκόσμιας αντίδρασης στον κορονοϊό. Στις 12 Νοεμβρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε τη συνεισφορά πρόσθετης χρηματοδότησης ύψους 100 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις για τη στήριξη του μηχανισμού COVAX.

Περισσότερες πληροφορίες

Στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια

Ασφαλή εμβόλια κατά της COVID-19 για τους Ευρωπαίους

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Άδεια κυκλοφορίας υπό όρους για εμβόλια κατά της COVID-19 στην ΕΕ

Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ

Επισκόπηση της δράσης της Επιτροπής

Ενημερωτικό δελτίο: Πώς λειτουργούν τα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19;

Ενημερωτικό δελτίο: Τα οφέλη του εμβολιασμού για την υγεία