ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΚΛΙΜΑ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ, 14-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
18 Δεκεμβρίου, 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ, 14-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
18 Δεκεμβρίου, 2020

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΠΕΜΠΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ, 14-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Σύνοδος Ολομέλειας

·         Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας για ΠΔΠ, Κράτος Δικαίου και Ίδιους Πόρους

·         Νέα στρατηγική για την προετοιμασία και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

·         Επείγουσα συζήτηση και ψήφισμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία

·         Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης

·         Ψηφοφορίες