ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – COVID-19: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ, 14-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
21 Δεκεμβρίου, 2020
Δελτίο Τύπου – Ενίσχυση της διαφάνειας: Κατόπιν δράσης της ΕΕ, η Booking.com και η Expedia ευθυγραμμίζουν τις πρακτικές τους με το δίκαιο της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών
21 Δεκεμβρίου, 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΕΕ-ΗΒ: ΤΟ ΕΚ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ, 14-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Σύνοδος Ολομέλειας

 

 

Ευκταία η επίτευξη συμφωνίας για τη σχέση ΕΕ – Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά ο κοινοβουλευτικός έλεγχος απαιτεί χρόνο, τόνισαν οι ευρωβουλευτές σε συζήτηση την Παρασκευή.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής. Maroš Šefčovič και τον επικεφαλής διαπραγματευτή της ΕΕ Michel Barnier, σχεδόν όλοι οι ομιλητές τόνισαν ότι το Κοινοβούλιο προτιμά να υπογράψει συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά όχι με τίμημα να τεθεί σε κίνδυνο η ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς.

 

Εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την προσεχή ψηφοφορία της Παρασκευής σχετικά με τα μέτρα έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο των ετοιμασιών για το ενδεχόμενο μη επίτευξης συμφωνίας. Οι ομιλητές τόνισαν ότι η πρόταση της ΕΕ για τη συμφωνία είναι άνευ προηγουμένου όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της και την προσφορά της για μηδενικούς δασμούς και ποσοστώσεις, αλλά σε αντάλλαγμα το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να τηρεί τους κανόνες περί θεμιτού ανταγωνισμού. Υπενθύμισαν επίσης ότι η υπερβολικά σύντομη προθεσμία για τη διαπραγμάτευση μιας τέτοιας μη προκαθορισμένης συμφωνίας είχε οριστεί από το Ηνωμένο Βασίλειο. Συμφωνώντας με όσα είχε δηλώσει νωρίτερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της ΕΕ Michel Barnier, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν να δοθεί στον αλιευτικό στόλο της ΕΕ απρόσκοπτη πρόσβαση στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου.

 

Αρκετά μέλη του ΕΚ χαιρέτισαν την επίτευξη συμφωνίας που εγγυάται, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα των πολιτών και την ειρήνη στη νήσο της Ιρλανδίας, ήδη από την Πέμπτη. Επανέλαβαν επίσης ότι, σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία μετά την προθεσμία της 20ής Δεκεμβρίου που έθεσαν οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων την Πέμπτη, το Κοινοβούλιο δεν πρόκειται να είναι σε θέση να εξετάσει ενδελεχώς τη συμφωνία και να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή της για να τεθεί σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2021.

 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε μαγνητοσκοπημένη τη συζήτηση: μέρος Α’ και μέρος Β’. Για μεμονωμένες παρεμβάσεις, κάντε «κλικ» στο αντίστοιχο όνομα.

 

Maroš Šefčovič, αντιπρόεδρος της Επιτροπής

Michel Barnier, επικεφαλής διαπραγματευτής της ΕΕ

David McAllister (ΕΛΚ, Γερμανία), επικεφαλής της ομάδας συντονισμού για το ΗΒ

Iratxe García Pérez (Σοσιαλιστές, Ισπανία)

Nathalie Loiseau (Renew, Γαλλία)

Nicolas Bay (ID, Γαλλία)

Philippe Lamberts (Πράσινοι, Βέλγιο)

Derk Jan Eppink (Συντηρητικοί, Ολλανδία)

Martin Schirdewan (Αριστερά, Γερμανία)

Fabio Massimo Castaldo (Μη Εγγεγραμμένο Μέλος, Ιταλία)

 

Σύνδεσμοι

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngΔήλωση της Διάσκεψης των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική σχέση ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου (17.12.2020, στα αγγλικά)

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngΟμάδα συντονισμού για το Ηνωμένο Βασίλειο

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngΔελτίο Τύπου (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) – Συμπεράσματα της Μεικτής Επιτροπής ΕΕ-ΗΒ σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αποχώρησης (17.12.2020, στα αγγλικά)