ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ, 14-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
18 Δεκεμβρίου, 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΕΕ-ΗΒ: ΤΟ ΕΚ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ, 14-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
21 Δεκεμβρίου, 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – COVID-19: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ, 14-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

BUDG ECON 

 

 

·         Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RFF) αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο του «Next Generation EU»

·         672,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια για τη στήριξη των χωρών της ΕΕ για τρία χρόνια

·         Κονδύλια που θα υποστηρίξουν βασικούς τομείς πολιτικής όπως η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η ετοιμότητα για αντιμετώπιση κρίσεων καθώς και τα παιδιά και νέους

 

Σήμερα Παρασκευή, 18/12, οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου συμφώνησαν με το Συμβούλιο για το εργαλείο που σχεδιάστηκε με σκοπό να βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις και τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19.

 

Το κείμενο, το οποίο συμφωνήθηκε την Παρασκευή από τους διαπραγματευτές της Επιτροπών Προϋπολογισμών και Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής με το Συμβούλιο, καθορίζει τους στόχους, τη χρηματοδότηση και τους κανόνες πρόσβασης στους πόρους του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF.) Με τη συμφωνία αυτή, υφίσταται πλέον και το τελευταίο και σημαντικότερο δομικό στοιχείο του «Next Generation EU».