ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΝΕΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ, 18-21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
18 Ιανουαρίου, 2021
Δελτίο Τύπου – Δημιουργική Ευρώπη: 30 χρόνια στήριξης του ευρωπαϊκού κινηματογράφου και του οπτικοακουστικού περιεχομένου
18 Ιανουαρίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά στην πρωτοβουλία «Minority Safepack»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Minority Safepack – ένα εκατομμύριο υπογραφές για την πολυμορφία στην Ευρώπη», πέμπτη επιτυχημένη πρωτοβουλία την οποία στήριξαν περισσότεροι από 1 εκατομμύριο πολίτες σε όλη την Ευρώπη.

Η πρωτοβουλία έχει ως στόχο να βελτιώσει την προστασία των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές και γλωσσικές μειονότητες. Στην απάντησή της, η Επιτροπή εξετάζει προσεκτικά τις προτάσεις των διοργανωτών και περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους η υπάρχουσα και η πρόσφατα εγκριθείσα νομοθεσία της ΕΕ στηρίζει τις διάφορες πτυχές αυτής της πρωτοβουλίας. Επίσης, στην απάντηση περιγράφονται ενέργειες για τη συνέχιση των υπαρχουσών δράσεων.

Η κ. Βιέρα Γιούροβα, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδια για θέματα αξιών και διαφάνειας, δήλωσε: «Αυτή η πέμπτη επιτυχημένη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών μας δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν έντονο ενδιαφέρον για τα κοινά και επιθυμούν να συμμετέχουν στη δημόσια συζήτηση για τη διαμόρφωση της πολιτικής της Ένωσης. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες αποτελεί μία από τις βασικές αξίες της Ένωσης, και η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να προωθήσει τα θέματα που τις αφορούν.»

Αξιολόγηση και μέτρα με τα οποία δίνεται συνέχεια από την Επιτροπή

Η ενσωμάτωση και ο σεβασμός της πλούσιας πολιτιστικής πολυμορφίας της Ευρώπης αποτελεί μια από τις προτεραιότητες και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στα χρόνια που ακολούθησαν την αρχική υποβολή της πρωτοβουλίας το 2013, έχει ληφθεί ευρύ φάσμα μέτρων για την αντιμετώπιση διαφόρων πτυχών των προτάσεων που διατυπώνονται σ’ αυτήν. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή εξετάζεται ξεχωριστά καθεμία από τις εννέα επιμέρους προτάσεις, υπό το πρίσμα των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Παρότι δεν προτείνονται περαιτέρω νομικές πράξεις, η πλήρης υλοποίηση των ήδη υφιστάμενων νομοθετικών πράξεων και των πολιτικών αποτελεί ισχυρό μέσο στήριξης των στόχων της πρωτοβουλίας.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Minority Safepack» ζητά την έκδοση δέσμης νομικών πράξεων ώστε να βελτιωθεί η προστασία των προσώπων που ανήκουν σε εθνικές και γλωσσικές μειονότητες και να ενισχυθεί η πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία στην Ευρώπη.

Οι διοργανωτές υπέβαλαν επισήμως την πρωτοβουλία τους στην Επιτροπή στις 10 Ιανουαρίου 2020. Είχαν συγκεντρώσει με επιτυχία 1.128.422 έγκυρες δηλώσεις υποστήριξης και έφτασαν τα αναγκαία ελάχιστα όρια σε 11 κράτη μέλη. Η Επιτροπή συνάντησε τους διοργανωτές στις 5 Φεβρουαρίου 2020.

Στις 15 Οκτωβρίου 2020 οι διοργανωτές παρουσίασαν την πρωτοβουλία τους, και τις προτάσεις που περιείχε, σε δημόσια ακρόαση που διοργανώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια, η Επιτροπή είχε 3 μήνες στη διάθεσή της για να εκδώσει ανακοίνωση στην οποία να εκθέτει τα νομικά και πολιτικά της συμπεράσματά σχετικά με την πρωτοβουλία.

Η πρωτοβουλία «Minority SafePack» συζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη σύνοδο της ολομέλειάς του στις 14 Δεκεμβρίου 2020. Στο ψήφισμα που ενέκρινε στις 17 Δεκεμβρίου 2020, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε την υποστήριξή του στην πρωτοβουλία.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ανακοίνωση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Minority SafePack – ένα εκατομμύριο υπογραφές για την πολυμορφία στην Ευρώπη»

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά στην πρωτοβουλία «Minority Safepack»

Ιστότοπος της ΕΠΠ: Minority SafePack – ένα εκατομμύριο υπογραφές για την πολυμορφία στην Ευρώπη