Δελτίο Τύπου – Διάλογος Πολιτών με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας | Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021, 15:00-16:00
10 Φεβρουαρίου, 2021
Δελτίο Τύπου – Κορονοϊός: Η ΕΕ αποστέλλει επιπλέον ιατρικό υλικό σε γειτονικές χώρες
10 Φεβρουαρίου, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – Ο ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ, 08-11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Σύνοδος Ολομέλειας  EMPL

 

 

Οι κατώτατες αμοιβές πρέπει να αυξηθούν πάνω από το όριο της φτώχειας

Η εργατική νομοθεσία και οι διατάξεις κοινωνικής ασφάλισης πρέπει επίσης να καλύπτουν τους εργαζομένους σε πλατφόρμες

Οι γυναίκες διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας από τους άνδρες

Κατώτατο μισθό, ίσους όρους για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες και ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για να αντιμετωπιστεί η ανισότητα και φτώχεια στην εργασία ζητά το ΕΚ.

Η αρχή που δηλώνει ότι «η εργασία είναι το καλύτερο μέσο αντιμετώπισης της φτώχειας» δεν ισχύει για τους χαμηλόμισθους τομείς και για τους απασχολούμενους που εργάζονται υπό επισφαλείς και άτυπες συνθήκες εργασίας. Οι ευρωβουλευτές καλούν, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν την πρόληψη της φτώχειας των εργαζομένων στην συνολική στόχευσή τους για την εξάλειψη της φτώχειας στην ΕΕ.

 

Ευρωπαϊκή οδηγία για τον κατώτατο μισθό

 

Οι ευρωβουλευτές χαιρετίζουν την πρόταση της Επιτροπής για μια οδηγία της ΕΕ σχετικά με επαρκείς κατώτατους μισθούς, χαρακτηρίζοντάς την \σημαντικό βήμα για να διασφαλιστεί ότι όλοι μπορούν να κερδίζουν τα προς το ζην από την εργασία τους και να συμμετέχουν στην κοινωνία. Η οδηγία θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι νόμιμοι κατώτατοι μισθοί θα καθορίζονται, κατά περίπτωση, πάντα πάνω από το όριο της φτώχειας. Τα μέλη του ΕΚ καθιστούν επίσης σαφές ότι οι εργοδότες δεν θα πρέπει να παρακρατούν από τον κατώτατο μισθό δαπάνες για την εκτέλεση εργασιών, όπως η στέγαση, ο απαιτούμενος ρουχισμός, τα εργαλεία, η ατομική προστασία και άλλος εξοπλισμός.

 

Ισότιμες συνθήκες εργασίας για εργαζόμενους σε διαδικτυακές πλατφόρμες

 

Το νομοθετικό πλαίσιο για τις ελάχιστες συνθήκες εργασίας πρέπει να εφαρμοστεί για όλους τους εργαζομένους, υπογραμμίζουν οι ευρωβουλευτές, ως άλλο σημαντικό τμήμα της προσπάθειας για την καταπολέμηση της φτώχειας των εργαζομένων. Σε αυτή την προσέγγιση περιλαμβάνονται οι άτυποι ή μη τυπικοί εργαζόμενοι στην ψηφιακή οικονομία, οι οποίοι συχνά εργάζονται υπό επισφαλείς συνθήκες. Οι εργαζόμενοι αυτοί πρέπει επίσης να καλύπτονται από την ισχύουσα εργατική νομοθεσία και τις διατάξεις περί κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε συλλογικές διαπραγματεύσεις, προσθέτουν.

 

Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

 

Η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και η εφαρμογή της οδηγίας για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής είναι καίριας σημασίας για την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανισότητας, υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές. Δεδομένου ότι οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού από τους άνδρες, η αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων και η διασφάλιση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή και ποιοτικές υπηρεσίας παιδικής φροντίδας αποτελούν σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή.

 

Το κείμενο εγκρίθηκε με 365 ψήφους υπέρ, 118 κατά και 208 αποχές.

 

Δηλώσεις

 

«Η ΕΕ είναι μία από τις πλουσιότερες περιοχές του κόσμου. Ωστόσο, 95 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζουν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της φτώχειας. Για τον λόγο αυτό και μόνο, χρειαζόμαστε επειγόντως δράσεις για να εξασφαλίσουμε ότι όλοι μπορούν να ζουν απαλλαγμένοι από τη φτώχεια. Χρειαζόμαστε ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα και ισχυρά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε μισθούς και εισοδήματα που να παρέχουν αξιοπρεπή διαβίωση. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στα οικονομικά συμφέροντα να υπερισχύσουν της κοινωνικής προστασίας», δήλωσε η εισηγήτρια Özlem Demirel (Αριστερά, Γερμανία).

 

Σχετικές πληροφορίες

 

Σύμφωνα με τον ορισμό της Eurostat, οι άνθρωποι διατρέχουν κίνδυνο εργασιακής φτώχειας όταν εργάζονται για περισσότερο από το ήμισυ του έτους και το ετήσιο διαθέσιμο εισόδημά τους είναι χαμηλότερο από το 60% του εθνικού διάμεσου εισοδήματος των νοικοκυριών μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι το 9,4% των Ευρωπαίων εργαζομένων αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας το 2018. Οι χαμηλοί μισθοί δεν αυξήθηκαν με τον ίδιο ρυθμό με άλλους τύπους μισθών σε πολλά κράτη μέλη, επιδεινώνοντας τις εισοδηματικές ανισότητες και τη φτώχεια των εργαζομένων και μειώνοντας την ικανότητα των χαμηλόμισθων να αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

 

Σύνδεσμοι

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngΤο κείμενο που υιοθετήθηκε (10.02.2021)

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngΠαρακολουθήστε μαγνητοσκοπημένη τη συζήτηση (08.02.2021)