Δελτίο Τύπου – Οι διαδικτυακές πλατφόρμες λαμβάνουν μέτρα κατά της παραπληροφόρησης σχετικά με τα εμβόλια
1 Μαρτίου, 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ ΚΟΙΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ «ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΤΑΞΙΔΙΑ»
1 Μαρτίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Η γήρανση του πληθυσμού καθιστά αναγκαία την αύξηση της κινητικότητας εργαζομένων στον τομέα της υγείας και της μακροχρόνιας φροντίδας

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε σήμερα το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) της Επιτροπής, το εργατικό δυναμικό της ΕΕ στον τομέα της υγείας και της μακροχρόνιας φροντίδας θα πρέπει να αυξηθεί κατά 11 εκατ. εργαζομένους από το 2018 ως το 2030, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας κοινωνίας που γερνάει. Μεγάλο μέρος της ζήτησης καλύπτεται από την εγχώρια εκπαίδευση και κατάρτιση, ενώ η μετανάστευση και η κινητικότητα εντός ΕΕ παίζουν όλο και σημαντικότερο ρόλο. Το 2018, στην ΕΕ υπήρχαν σχεδόν 2 εκατ. εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και της μακροχρόνιας φροντίδας που εργάζονταν σε άλλη χώρα από τη χώρα γέννησής τους.

Η έκθεση του ΚΚΕρ συνιστά οι υφιστάμενοι δίαυλοι μετανάστευσης εργαζομένων να ενσωματωθούν με συγκεκριμένες παραμέτρους σχετικά με τα συστήματα υγείας και μακροχρόνιας φροντίδας, παραμένοντας ευθυγραμμισμένες με τον παγκόσμιο κώδικα ορθής πρακτικής του ΠΟΥ. Έτσι θα μπορούσαν να προαχθούν οι ροές κινητικότητας, με οφέλη για τις χώρες προέλευσης και προορισμού. Θα διευκολύνονταν επίσης η αναγνώριση των προσόντων και η πλήρης ενεργοποίηση των δεξιοτήτων των μεταναστών εργαζομένων στην ΕΕ.

Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας κ. Ντούμπραβκα Σούιτσα δήλωσε σχετικά: «Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος που γερνάει και, ενώ το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής και τα περισσότερα χρόνια υγιούς διαβίωσης αποτελούν επίτευγμα, πρέπει να προετοιμαστούμε για την αυξανόμενη ζήτηση για μακροχρόνια φροντίδα. Κοινή μας πρόκληση θα είναι να εξασφαλίσουμε προσβάσιμη, οικονομικά προσιτή και ποιοτική μακροχρόνια φροντίδα και επαρκές εργατικό δυναμικό».

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, σχολίασε: «Η ανάλυση του Κοινού Κέντρου Ερευνών σχετικά με τη μεταβαλλόμενη δημογραφική κατάσταση και τον αντίκτυπό της στη ζήτηση για υγειονομική περίθαλψη και μακροχρόνια φροντίδα αποτελεί επίκαιρη συνεισφορά, καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει μία από τις βασικές προκλήσεις μιας κοινωνίας που γερνάει».

Η Επιτροπή έχει αναλάβει σειρά πολιτικών πρωτοβουλιών για να στηρίξει τις χώρες της ΕΕ στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της γήρανσης του πληθυσμού και των επιπτώσεων στους τομείς της υγείας και της μακροχρόνιας φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων βημάτων προς μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας. Με την πρόσφατη Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για τη γήρανση ξεκίνησε μια ευρεία δημόσια διαβούλευση, μεταξύ άλλων σχετικά με τον τρόπο οικοδόμησης ανθεκτικών συστημάτων υγείας και μακροχρόνιας περίθαλψης. Μια άλλη σημαντική πρωτοβουλία που πρόκειται να παρουσιαστεί σύντομα είναι το σχέδιο δράσης για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Ο Πυλώνας παρέχει μια πυξίδα για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων της εποχής μας, συμπεριλαμβανομένης της δημογραφικής αλλαγής.

Διαβάστε το δελτίο Τύπου του ΚΚΕρ και την πλήρη έκθεση εδώ.