Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή και οι αρχές προστασίας των καταναλωτών ξεκινούν έρευνα για τις πρακτικές των αεροπορικών εταιρειών όσον αφορά τις ακυρώσεις
2 Μαρτίου, 2021
Δελτίο Τύπου – Προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών: Το σύστημα Safety Gate συμβάλλει αποτελεσματικά στην απόσυρση από την αγορά επικίνδυνων προϊόντων που συνδέονται με την COVID-19
3 Μαρτίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Δικαιώματα των καταναλωτών: Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια

Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με την οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια, όπου κάνει απολογισμό της εφαρμογής της από τον Ιούλιο του 2018 που άρχισε να ισχύει μέχρι σήμερα. Η έκθεση εξετάζει τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών και την αξιολογεί στο πλαίσιο της πτώχευσης της Thomas Cook το 2019 και των προκλήσεων που ανέκυψαν κατά την κρίση της COVID-19.

 

Ο επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς δήλωσε σχετικά: «Η πανδημία του κορονοϊού έχει επιφέρει τεράστια διατάραξη των ταξιδιών σε παγκόσμιο επίπεδο, αποδεικνύοντας πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν κανόνες για την προστασία των ταξιδιωτών σε όλες τις περιστάσεις. Φιλοδοξούμε να διασφαλίσουμε ότι οι κανόνες μας συνεχίζουν να προστατεύουν, να επιβάλλονται αποτελεσματικά και να είναι κατάλληλοι για την εποχή στην οποία ζούμε».

 

Όπως εξαγγέλθηκε στο νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές, και βάσει των πορισμάτων της σημερινής έκθεσης, η Επιτροπή θα διενεργήσει βαθύτερη ανάλυση έως το 2022, αξιολογώντας περαιτέρω το κατά πόσον το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για τα οργανωμένα ταξίδια εξακολουθεί να διασφαλίζει στιβαρή και ολοκληρωμένη προστασία των καταναλωτών ανά πάσα στιγμή. Η σημερινή έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ.