Δελτίο Τύπου – Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2021: η πανδημία COVID-19 αποτελεί μείζονα πρόκληση για την ισότητα των φύλων
8 Μαρτίου, 2021
#EUSEFUL NEWSLETTER – ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΜΑΚΡΙΑ ΣΑΣ
8 Μαρτίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή εκδίδει νέες κατευθυντήριες γραμμές για την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών στην Ενιαία Αγορά

Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ενιαίας αγοράς και λειτουργεί προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών και των επιχειρήσεων. Η διασφάλιση και η διευκόλυνση της ομαλής λειτουργίας της είναι υψίστης σημασίας, ιδίως κατά την τρέχουσα πανδημία, για την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης.

 

Σήμερα, η Επιτροπή εξέδωσε τρία έγγραφα καθοδήγησης που έχουν στόχο να βοηθήσουν τους Ευρωπαίους πολίτες, τις επιχειρήσεις, αλλά και τις εθνικές διοικήσεις να αξιοποιήσουν πλήρως την ενιαία αγορά εμπορευμάτων. Η διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και η πρόληψη των εθνικών φραγμών αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, κατά την οποία ορισμένα κράτη μέλη θέσπισαν περιοριστικά μέτρα που διατάραξαν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

 

Ο κ. Τιερί Μπρετόν, Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε σχετικά: «Η εσωτερική μας αγορά αποτελεί ουσιαστικά τον κινητήρα της ευρωπαϊκής ανάκαμψης και ευημερίας. Η πανδημία του κορονοϊού μάς έμαθε να εκτιμάμε την αξία της αλλά και να μην υποτιμάμε τα τρωτά της σημεία. Τα έγγραφα καθοδήγησης που δημοσιεύτηκαν σήμερα θα συμβάλουν στη διασφάλιση μιας πιο ομοιόμορφης εφαρμογής των κανόνων για την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και θα βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας της ενιαίας αγορά».

 

Ειδικότερα, η καθοδήγηση για την εφαρμογή του κανονισμού του 2019 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για διάφορες πτυχές του κανονισμού, όπως τη δήλωση αμοιβαίας αναγνώρισης για τους οικονομικούς φορείς, την αξιολόγηση των εμπορευμάτων για τις εθνικές αρχές, καθώς και για τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που παρέχουν τα κέντρα SOLVIT και τα σημεία επαφής για τα προϊόντα. Η καθοδήγηση για την εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων παρέχει μια επισκόπηση της σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου της ΕΕ σχετικά με τα εμπόδια που ενδέχεται να επηρεάσουν τα εμπορεύματα και τους φορείς στην ενιαία αγορά. Η καθοδήγηση για την εποπτεία της αγοράς εμπορευμάτων που αποσαφηνίζει το άρθρο 4 του νέου κανονισμού για την εποπτεία της αγοράς αποσκοπεί στην ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς στην ΕΕ και στη διασφάλιση της συμμόρφωσης των προϊόντων που φθάνουν στην αγορά της ΕΕ, ιδίως όσων πωλούνται διαδικτυακά, με τους κανόνες της ΕΕ για τα προϊόντα.

 

Τα έγγραφα αυτά υλοποιούν τα μέτρα που προβλέπονται στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2020 και θα συμβάλουν στην ενίσχυση της εφαρμογής των κανόνων στην ενιαία αγορά στηρίζοντας την πορεία της Ευρώπης προς την ανάκαμψη.

 

Για περισσότερα εδώ.