ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΕΕ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
9 Μαρτίου, 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Η ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ”
9 Μαρτίου, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – “INVESTEU”: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΎΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΈΛΕΙΑΣ  BUDG  ECON

 

 

 

Στόχος η προσέλκυση πρόσθετων επενδύσεων ύψους περίπου 400 δισ. ευρώ

Στήριξη στις επιχειρήσεις για να αντέξουν τις επιπτώσεις της πανδημίας

Το πρόγραμμα αποτελεί εφαλτήριο για επενδύσεις που διαφορετικά θα ήταν δύσκολο να χρηματοδοτηθούν

Την Τρίτη το Κοινοβούλιο ενέκρινε το νέο πρόγραμμα InvestEU που παρέχει κίνητρα για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και εγγυάται την απλούστερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε την προσωρινή συμφωνία που επετεύχθη με το Συμβούλιο με 496 ψήφους υπέρ, 57 κατά και 144 αποχές.

 

Με εγγυήσεις ύψους 26 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, το InvestEU αναμένεται να αποφέρει επενδύσεις 400 δισ. ευρώ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2021 έως το 2027. Το νέο πρόγραμμα αποτελεί τμήμα του πακέτου ανάκαμψης Next Generation EU, συνολικού ύψους 750 δισ. ευρώ. Στόχος του είναι να προωθήσει στρατηγικές, βιώσιμες και καινοτόμες επενδύσεις και να αντιμετωπίσει δυσλειτουργίες της αγοράς, επενδυτικές αστοχίες και την έλλειψη επενδύσεων σε συγκεκριμένους τομείς.

 

Βιώσιμες και στρατηγικές επενδύσεις

 

Το InvestEU θα στηρίξει στρατηγικές επενδύσεις στον τομέα της παραγωγής φαρμάκων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και ιατρικών εφοδίων, κρίσιμης σημασίας σε συνθήκες πανδημίας, καθώς και στην παραγωγή ανταλλακτικών και συσκευών στον τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην ΕΕ.

Θα χρηματοδοτήσει επίσης βιώσιμα έργα που έχουν αποδεδειγμένα θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, το κλίμα και την κοινωνία. Τα έργα αυτά θα διέπονται υποχρεωτικά από την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», δεν θα πρέπει δηλαδή να αντιβαίνουν στους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους που έχει θέσει η ΕΕ.

 

Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν επίσης ότι το InvestEU θα συμβάλλει στην επίτευξη έως το 2027 του στόχου διάθεσης τουλάχιστον του 30% των κονδυλίων της ΕΕ σε δράσεις για την προστασία του κλίματος. Διασφάλισαν ακόμη ότι θα στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία και αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο χρεοκοπίας.

 

Πρόσθετες επενδύσεις περίπου 400 δισ. ευρώ

 

Οι επιπλέον επενδύσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν σε 400 δισ. ευρώ, και οι εγγυήσεις της ΕΕ θα κατανεμηθούν ως εξής.

  1. βιώσιμες υποδομές: περίπου 38%
  2. έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση: 25%
  3. μικρομεσαίες επιχειρήσεις: περίπου 26%
  4. κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες: περίπου 11%

 

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) θα λάβει επιπλέον 375 εκ. ευρώ με σκοπό να συμβάλει στην εφαρμογή του προγράμματος InvestEU.

 

Δηλώσεις

 

Στη διάρκεια της συζήτησης την Τρίτη, ο José Manuel Fernandes (ΕΛΚ, Πορτογαλία), εισηγητής της επιτροπής Προϋπολογισμών δήλωσε: «Η ΕΕ χρειάζεται δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για να γίνει πιο ανταγωνιστική, παραγωγική και να ενισχύσει την εδαφική της συνοχή. Το InvestEU παρέχει πρόσθετα κονδύλια για να μετατρέψει σε πραγματικότητα έργα που διαφορετικά δεν θα είχαν καμία τύχη. Οι στρατηγικοί τομείς της οικονομίας μας, όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι. Πρέπει να βοηθήσουμε τις περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο και οι πολίτες της ΕΕ αξίζουν επενδύσεις και θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας».

 

Η Irene Tinagli (Σοσιαλιστές, Ιταλία), επικεφαλής διαπραγματεύτρια εκ μέρους της επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προσέθεσε: «Κατευθύνουμε περισσότερα κονδύλια για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, για τη στήριξη των ΜΜΕ που επλήγησαν από την πανδημία, και καταφέραμε να θέσουμε το InvestEU στο επίκεντρο του NextGenerationEU. Δεδομένου ότι το InvestEU θα μας βοηθήσει να ανακάμψουμε από την πανδημία, δημιουργήσαμε συνέργειες με τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να υλοποιήσουν μέρος των σχεδίων ανάκαμψης και εξυγίανσης μέσω του InvestEU».

 

Επόμενα βήματα

 

Μετά την επίσημη έγκρισή του από το Συμβούλιο, ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Για περισσότερα εδώ.