Δελτίο Τύπου – Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης Συνεργασία με τους πολίτες για την οικοδόμηση μιας πιο ανθεκτικής Ευρώπης
10 Μαρτίου, 2021
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΜΕ – ONLINE DEBATE – ΤΟ ΕΚ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΙ ΤΗΝ ΕΕ «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΓΙΑ ΛΟΑΔΜΙ» – ΠΕΜΠΤΗ, 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 19.00 (ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ)
11 Μαρτίου, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΙΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
 Σύνοδος Ολομέλειας

Σήμερα, ο πρόεδρος του ΕΚ Sassoli, ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Costa και η πρόεδρος της Επιτροπής von der Leyen υπέγραψαν την κοινή δήλωση για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.

Αυτό ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη μιας σειράς διαβουλεύσεων και δημόσιων συζητήσεων, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα σε ανθρώπους από κάθε γωνιά της Ευρώπης να μοιραστούν τις ιδέες τους συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης.

 

Ο πρόεδρος κ. Σασόλι δήλωσε: «Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης θα αποτελέσει μοναδική ευκαιρία για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και την κοινωνία των πολιτών μας να διαμορφώσουν το μέλλον της Ευρώπης, ένα κοινό σχέδιο για μια λειτουργική ευρωπαϊκή δημοκρατία. Σας καλούμε όλους να συμμετάσχετε, συμβάλλοντας με τις απόψεις σας στην οικοδόμηση της αυριανής Ευρώπης, της ΔΙΚΗΣ ΣΑΣ Ευρώπης.»

 

Ο πρωθυπουργός κ. Κόστα δήλωσε: «Η σύγκληση της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης αποτελεί μήνυμα εμπιστοσύνης και ελπίδας για το μέλλον το οποίο απευθύνουμε στους Ευρωπαίους. Εμπιστοσύνη ότι θα ξεπεράσουμε την πανδημία και την κρίση· ελπίδα ότι μαζί θα οικοδομήσουμε μια δίκαιη, πράσινη και ψηφιακή μελλοντική Ευρώπη.»

 

Η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Σήμερα καλούμε όλους τους Ευρωπαίους να μιλήσουν. Να περιγράψουν την Ευρώπη στην οποία θέλουν να ζουν, να τη διαμορφώσουν και να ενώσουν τις δυνάμεις τους μαζί μας για να την οικοδομήσουμε. Οι προσδοκίες των πολιτών είναι σαφείς: θέλουν να εκφράσουν τη γνώμη τους για το μέλλον της Ευρώπης, για τα ζητήματα που επηρεάζουν τη ζωή τους. Η υπόσχεσή μας σήμερα είναι εξίσου σαφής: θα τους ακούσουμε. Και, στη συνέχεια, θα δράσουμε.»

 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις παρεμβάσεις τους στην ολομέλεια του ΕΚ εδώ.

 

Η Διάσκεψη θέτει ως στόχο να δώσει στους πολίτες μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών και των φιλοδοξιών της ΕΕ, ώστε να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα της Ένωσης απέναντι σε διάφορες κρίσεις, οικονομικές ή σχετικές με την υγεία. Θα δημιουργήσει νέο δημόσιο φόρουμ για μια ανοικτή, διαφανή και δομημένη διαβούλευση χωρίς αποκλεισμούς με τους Ευρωπαίους, σχετικά με τα ζητήματα που έχουν σημασία γι’ αυτούς και που επηρεάζουν την καθημερινή τους ζωή.

 

Η κοινή δήλωση περιέχει μη εξαντλητικό κατάλογο πιθανών θεμάτων για τη Διάσκεψη. Ο κατάλογος αυτός αναφέρει την υγεία, την κλιματική αλλαγή, την κοινωνική δικαιοσύνη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τον ρόλο της ΕΕ στον κόσμο και τον τρόπο ενίσχυσης των δημοκρατικών διαδικασιών που διέπουν την ΕΕ. Τα θέματα αυτά συμπίπτουν με τις πρωταρχικές προτεραιότητες της ΕΕ, καθώς και με τα ζητήματα που έχουν θέσει οι πολίτες σε δημοσκοπήσεις. Τελικά, οι πολίτες που συμμετέχουν στη Διάσκεψη θα αποφασίσουν τα θέματα που θα συζητηθούν σ’ αυτήν.

 

Επόμενα βήματα

Η Διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί υπό την εποπτεία των τριών θεσμικών οργάνων που ηγούνται της προσπάθειας αυτής, εκπροσωπούμενων από τους προέδρους τους, οι οποίοι θα αποτελούν την κοινή προεδρία της Διάσκεψης. Σύντομα θα συγκροτηθεί εκτελεστικό συμβούλιο, το οποίο θα εκπροσωπεί εξίσου τα τρία θεσμικά όργανα, ενώ τα εθνικά κοινοβούλια θα έχουν καθεστώς παρατηρητή. Το εκτελεστικό συμβούλιο θα επιβλέπει τις εργασίες της Διάσκεψης, μεταξύ των οποίων η συμβολή των πολιτών και η συνέχεια που θα δοθεί σ’ αυτήν, και θα προετοιμάζει τις συνεδριάσεις ολομέλειας της Διάσκεψης.

 

Ιστορικό

Η κοινή δήλωση καθορίζει το πεδίο εφαρμογής, τη δομή, τους στόχους και τις αρχές της Διάσκεψης. Θέτει τα θεμέλια για εκδηλώσεις στις οποίες θα πρωτοστατούν οι πολίτες και τις οποίες θα διοργανώσουν από κοινού η κοινωνία των πολιτών και οι ενδιαφερόμενοι φορείς σε όλα τα επίπεδα, τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια, η Επιτροπή των Περιφερειών, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, οι κοινωνικοί εταίροι και η ακαδημαϊκή κοινότητα. Η συμμετοχή τους στη διαδικασία είναι ουσιαστικής σημασίας ώστε να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή προβολή και συμμετοχή.

 

Η Διάσκεψη θα χρησιμοποιήσει διάφορα μέσα διεξαγωγής, μεταξύ των οποίων ψηφιακά φόρουμ, και, όταν είναι δυνατόν, και εκδηλώσεις διά ζώσης, με την τήρηση των κανόνων για τη νόσο COVID. Μια διαδραστική πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν ιδέες διαδικτυακά, καθώς και να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις ή να διοργανώσουν τις δικές τους εκδηλώσεις.

 

Η πλατφόρμα αυτή, καθώς και όλες οι εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν υπό την αιγίδα της Διάσκεψης, πρέπει να βασίζονται στις αρχές της συμμετοχικότητας, του ανοικτού πνεύματος και της διαφάνειας, και να σέβονται τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και την ιδιωτικότητα. Οι επιτροπές διαβουλεύσεων των Ευρωπαίων πολιτών που θα διοργανωθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μεταδίδονται, ενώ όλες οι συνεισφορές που θα υποβάλλονται διαδικτυακά θα δημοσιοποιούνται.

 

Η Διάσκεψη καλείται να καταλήξει σε συμπεράσματα, τα οποία θα καθοδηγήσουν τις αποφάσεις για τη μελλοντική κατεύθυνση της Ευρώπης.

 

Σύνδεσμοι

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngΔιάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης