ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΤΟΥΡΚΙΑ: ΣΗΜΑΙΝΟΝΤΕΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ ΝΕΑ ΦΙΜΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ
17 Μαρτίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ – ΤΡΙΤΗ, 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 – 14.30-16.00 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
18 Μαρτίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή εγκαινιάζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας για να συμβάλει στη μετατροπή των επιστημονικών ιδεών σε ρηξικέλευθες καινοτομίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε σήμερα, σε διαδικτυακή εκδήλωση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ) με προϋπολογισμό άνω των 10 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) για την περίοδο 2021-2027, με σκοπό την ανάπτυξη και επέκταση ρηξικέλευθων καινοτομιών. Με βάση ένα επιτυχημένο πιλοτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», το νέο ΕΣΚ δεν αποτελεί μόνο καινοτομία του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη, αλλά είναι επίσης μοναδικό στον κόσμο: συνδυάζει την έρευνα στις αναδυόμενες τεχνολογίες με ένα πρόγραμμα επιτάχυνσης και ένα ειδικό ταμείο μετοχικών κεφαλαίων, το Ταμείο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, για την αναβάθμιση καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Περίπου 3 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό του ΕΣΚ θα διατεθούν στο Ταμείο του ΕΣΚ.

Επιπλέον, δημοσιεύεται το πρώτο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του ΕΣΚ, βάσει του οποίου παρέχονται ευκαιρίες χρηματοδότησης ύψους άνω του 1,5 δισ. ευρώ το 2021. Ταυτόχρονα, ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για δύο βραβεία που αφορούν τη γυναικεία καινοτομία και την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας.

Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια «Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή», δήλωσε τα εξής: «Διαθέτουμε σήμερα ένα ταμείο με το οποίο στηρίζονται μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δημιουργούν ρηξικέλευθη καινοτομία, παρέχεται πρόσβαση σε μετοχικό κεφάλαιο και αναβαθμίζονται καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό τα αποτελέσματα της έρευνας μετατρέπονται σε επιχειρήσεις και αναπτύσσονται οράματα για τομές στην τεχνολογία και την καινοτομία.»

Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε: «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας είναι η πιο φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρώπης για τη στήριξη των επιτευγμάτων που χρειάζεται η Ευρώπη ώστε να ανακάμψει από την οικονομική κρίση και να επιταχύνει τη μετάβαση σε μια πράσινη και ψηφιακή οικονομία. Με επενδύσεις σε οραματική έρευνα και σε καινοτόμες επιχειρήσεις, θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή τεχνολογική κυριαρχία, θα αναβαθμίσει εκατοντάδες από τις πλέον ελπιδοφόρες νεοφυείς επιχειρήσεις της Ευρώπης και θα προετοιμάσει το έδαφος για την επικείμενη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Καινοτομίας.»

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας αξιοποιεί τα διδάγματα που αντλήθηκαν και τα επιτεύγματα από την πιλοτική φάση λειτουργίας του την περίοδο 2018-2021. Στήριξε περισσότερες από 5000 ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και περισσότερα από 330 ερευνητικά έργα με προϋπολογισμό 3,5 δισ. ευρώ.

Βασικές καινοτομίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ) έχει διάφορα χαρακτηριστικά που το καθιστούν μοναδικό όσον αφορά τη στήριξη πρωτοποριακών επιχειρήσεων και έργων.

 • Το μέσο Accelerator του ΕΣΚ στηρίζει ΜΜΕ, ιδίως νεοφυείς επιχειρήσεις και επιχειρήσεις τεχνοβλαστούς (spinout), προκειμένου να αναπτύξουν και να κλιμακώσουν ρηξικέλευθες καινοτομίες. Το μέσο Accelerator του ΕΣΚ περιλαμβάνει ένα νέο φιλικό προς τους δημιουργούς καινοτομίας σύστημα υποβολής αιτήσεων, στο πλαίσιο του οποίου οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ μπορούν ανά πάσα στιγμή να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης μέσω απλουστευμένης διαδικασίας.https://eic.ec.europa.eu/eicfundingopportunities/eicaccelerator_en
 • Μια ομάδα από διαχειριστές προγραμμάτων του ΕΣΚ θα είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη οραμάτων για τομές στην τεχνολογία και την καινοτομία (όπως κυτταρική και γονιδιακή θεραπεία, πράσινο υδρογόνο και εργαλεία για την αντιμετώπιση εγκεφαλικών παθήσεων), τη διαχείριση χαρτοφυλακίων έργων του ΕΣΚ και τον συντονισμό των ενδιαφερόμενων μερών προκειμένου να υλοποιήσουν αυτά τα οράματα.
 • Ένας νέος μηχανισμός του ΕΣΚ για τη χρηματοδότηση της μετάβασης θα συμβάλει στη μετατροπή των αποτελεσμάτων της έρευνας (από το Pathfinder του ΕΣΚ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας) σε καινοτομίες (επιχειρήσεις τεχνοβλαστούς, εμπορικές συμπράξεις κ.λπ.).
 • Θεσπίζονται νέα μέτρα για τη στήριξη της γυναικείας καινοτομίας, στα οποία περιλαμβάνεται πρόγραμμα για τη γυναικεία ηγεσία. Σε συνεργασία με το δίκτυο Enterprise Europe Network, θα υποστηριχθούν ταλαντούχες καινοτόμες γυναίκες, ενώ επίσης θα στηριχθούν να υποβάλουν αίτηση όλες οι καινοτόμες ΜΜΕ από λιγότερο γνωστές περιφέρειες, συμβάλλοντας έτσι στη γεφύρωση του χάσματος καινοτομίας.

Η συμβουλευτική επιτροπή του ΕΣΚ, απαρτιζόμενη από κορυφαίους δημιουργούς καινοτομίας, υλοποιεί τη στρατηγική του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας και παρέχει συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή της (βλ. σημερινή δήλωση της συμβουλευτικής επιτροπής του ΕΣΚ).

Ευκαιρίες χρηματοδότησης το 2021

Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης που ανακοινώθηκαν σήμερα στο πρώτο πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας περιλαμβάνουν:

 • Χρηματοδότηση από το μέσο Accelerator του ΕΣΚ, ύψους 1 δισ. ευρώ, για νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ με σκοπό την ανάπτυξη και την κλιμάκωση καινοτομιών υψηλού αντικτύπου με τη δυνατότητα δημιουργίας νέων αγορών ή διατάραξης των υφιστάμενων. Παρέχει μια μοναδική μεικτή χρηματοδότηση που συνδυάζει μετοχικό κεφάλαιο (ή οιονεί μετοχικό κεφάλαια, όπως μετατρέψιμα δάνεια) από 0,5 εκατ. ευρώ έως 15 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου ΕΣΚ, με επιχορηγήσεις ύψους έως 2,5 εκατ. ευρώ. Από το 1 δισ. ευρώ, 495 εκατ. ευρώ προορίζονται για ρηξικέλευθες καινοτομίες για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και για στρατηγικές ψηφιακές τεχνολογίες και τεχνολογίες υγείας.
 • Χρηματοδότηση από το μέσο Pathfinder του ΕΣΚ για πολυεπιστημονικές ερευνητικές ομάδες, ύψους 300 εκατ. ευρώ, ώστε να αναληφθεί οραματική έρευνα που δύναται να οδηγήσει σε τεχνολογικά επιτεύγματα. Οι ερευνητικές ομάδες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση ύψους έως 4 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης χορηγείται μέσω ανοικτών προσκλήσεων χωρίς προκαθορισμένες θεματικές προτεραιότητες, ενώ 132 εκατ. ευρώ διατίθενται για την αντιμετώπιση πέντε προκλήσεων που περιλαμβάνονται στο Pathfinder: τεχνητή νοημοσύνη με αυτοσυνείδηση, εργαλεία μέτρησης της εγκεφαλικής δραστηριότητας, κυτταρική και γονιδιακή θεραπεία, πράσινο υδρογόνο και ζωντανά υλικά τεχνολογικών εφαρμογών.
 • Χρηματοδότηση από τον μηχανισμό του ΕΣΚ για τη μετάβαση προκειμένου να μετατραπούν τα αποτελέσματα της έρευνας σε ευκαιρίες καινοτομίας, ύψους 100 εκατ. ευρώ. Η παρούσα πρώτη πρόσκληση για χρηματοδότηση από τον μηχανισμό του ΕΣΚ για τη μετάβαση θα επικεντρωθεί στα αποτελέσματα πιλοτικών έργων του Pathfinder του ΕΣΚ και έργων εξακρίβωσης της δυνατότητας υλοποίησης (ProofofConcept) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, με στόχο την ωρίμανση των τεχνολογιών και τη δημιουργία επιχειρηματικού πλαισίου για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Όλα τα έργα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες επιχειρηματικής επιτάχυνσης, οι οποίες παρέχουν εκπαιδευτές, καθοδηγητές και εμπειρογνωμοσύνη, ευκαιρίες σύμπραξης με επιχειρήσεις, επενδυτές και άλλους, καθώς και φάσμα υπηρεσιών και εκδηλώσεων.

Βραβεία του Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας απονέμει διάφορα βραβεία για να τιμήσει τους διαμορφωτές του μέλλοντος της καινοτομίας στην Ευρώπη.

 • Το βραβείο γυναικείας καινοτομίας της ΕΕ αναγνωρίζει τις πιο ταλαντούχες γυναίκες επιχειρηματίες από ολόκληρη την ΕΕ και από χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», οι οποίες έχουν ιδρύσει μια επιτυχημένη εταιρεία και έχουν φέρει την καινοτομία στην αγορά.
 • Τo βραβείο για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας (iCapital) αναγνωρίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι πόλεις στη διαμόρφωση του τοπικού οικοσυστήματος καινοτομίας και στην προώθηση της ρηξικέλευθης καινοτομίας. Κατά το τρέχον έτος έχει περιληφθεί μια νέα κατηγορία Η Ανερχόμενη Ευρωπαϊκή Πόλη Καινοτομίας που στοχεύει σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 50 000 κατοίκων και κάτω των 250 000 κατοίκων.
 • Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων, τη στήριξη και την επιβράβευση κοινωνικών καινοτομιών που θα βοηθήσουν τα άτομα και τις οργανώσεις να εντοπίσουν, να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τις δεξιότητες που θα χρειαστούν προκειμένου να προσαρμοστούν και να ευημερήσουν σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο.
 • Το ευρωπαϊκό βραβείο για τις δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας αποσκοπεί στην αναγνώριση των προσπαθειών δημόσιων και ιδιωτικών αγοραστών σε ολόκληρη την Ευρώπη να προωθήσουν δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας και καινοτόμους τρόπους εξεύρεσης λύσεων.

Από σήμερα μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για το βραβείο γυναικείας καινοτομίας της ΕΕ και το βραβείο για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας, ενώ για τα άλλα δύο βραβεία η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει αργότερα εντός του τρέχοντος έτους.

Ιστορικό

Η Επιτροπή δρομολόγησε το 2018 το πιλοτικό μέσο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» για να στηρίξει τους πλέον ταλαντούχους ευρωπαίους δημιουργούς καινοτομίας στην ταχεία και αποτελεσματική περαιτέρω ανάπτυξη ρηξικέλευθης, ανατρεπτικής καινοτομίας, με προϋπολογισμό ύψους 3,5 δισ. ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιλοτικό μέσο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας μπορείτε να βρείτε στην έκθεση αντικτύπου.

Μετά τα σημερινά εγκαίνια, θα διοργανωθεί, την Παρασκευή 19 Μαρτίου, ημέρα για τους αιτούντες προκειμένου να παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, τον τρόπο υποβολής της αίτησης και το ποιος είναι επιλέξιμος. Οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν ενημέρωση σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρέχονται σε ερευνητικές ομάδες, νεοφυείς επιχειρήσεις, ΜΜΕ και επενδυτές.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό δελτίο: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»

Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα