Δελτίο Τύπου – Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς συναντήθηκε με τους υπουργούς της ομάδας MED 5 πριν από τη διάσκεψή τους
22 Μαρτίου, 2021
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΥΠΟΥ: UN CSW 65: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ COVID-19
23 Μαρτίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο: Πρώτη συνεδρίαση της νέας ευρωπαϊκής ομάδας επαφής για την έρευνα και τη διάσωση στη θάλασσα

Σήμερα το πρωί, η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων κ. Ίλβα Γιούανσον εγκαινίασε τις εργασίες της νέας ευρωπαϊκής ομάδας επαφής για την έρευνα και διάσωση.

Η ομάδα επαφής αποτελεί βασικό μέτρο του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Ασυλο, το οποίο έχει στόχο να αντιμετωπίσει το ζήτημα της έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα. Παρέχει ένα πλαίσιο για τη συνεργασία, την ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών μεταξύ διάφορων φορέων που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, συμπεριλαμβανομένων οργανισμών της ΕΕ, διεθνών οργανισμών και ιδιωτικών φορέων, όπως μη κυβερνητικών οργανώσεων και ενώσεων εμπορικής ναυτιλίας. Στην πρώτη συνεδρίασή της συμμετείχαν οι εθνικές αρχές ακτοφυλακής των κρατών μελών και των συνδεδεμένων χωρών Σένγκεν.

Η Επίτροπος κ. Γιούανσον δήλωσε σχετικά: Η διάσωση ζωών στη θάλασσα αποτελεί για τα κράτη μέλη ηθικό καθήκον, αλλά και νομική υποχρέωση. Σύμφωνα με το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, χρειαζόμαστε ένα προβλέψιμο και αξιόπιστο πλαίσιο έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο. Η ΕΕ δεν μπορεί να επιβάλει λύσεις, αλλά με αυτό το νέο εργαλείο φέρνουμε γύρω από ένα τραπέζι όλους όσους έχουν αρμοδιότητες, ώστε να βρούμε λύσεις. Πρόκειται για σημαντικό βήμα προόδου για τη διαχείριση αυτού του σύνθετου και σημαντικού ζητήματος».

Η Επίτροπος κ. Γιούανσον  ανάρτησε σχετικό άρθρο στο ιστολόγιό της, ενώ η ομιλία της  είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο.

Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα