«Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: Η Πανδημία του Covid-19 και η Μεταναστευτική Κρίση στην Ευρώπη. Η περίπτωση του Βορείου Αιγαίου»
7 Απριλίου, 2021
Ενημέρωση με θέμα: “Το Μεταναστευτικό Σήμερα” για φοιτητές
8 Απριλίου, 2021

Ενημέρωση στο Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης

Το Europe Direct Βορείου Αιγαίου, την Παρασκευή 2 Απριλίου και ώρα 12.00, πραγματοποίησε Διαδικτυακή Ενημερωτική Δράση στο Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης. Η δράση είχε ως στόχο να ενημερώσει τους περίπου 120 μαθητές του σχολείου καθώς και τους καθηγητές τους γύρω από τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Παιδιού. Επιπλέον, ενόψει και των 40 χρόνων που συμπληρώνονται φέτος από την ένταξη της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, λόγος έγινε και σχετικά με την εν λόγο θεματική.
Η παρουσίαση έγινε, από τον Διευθυντή του Europe Direct Βορείου Αιγαίου, καθηγητή κ. Παναγιώτη Γρηγορίου, ο οποίος μετά το τέλος της παρουσίασης του, δέχτηκε ερωτήσεις από τους μαθητές, οι οποίες ήταν βασισμένες στα όσα παρουσιάστηκαν αλλά και σε υλικό το οποίο είχε ήδη σταλεί στα παιδιά να μελετήσουν, λίγες ημέρες πριν την πραγματοποίηση της δράσης.