ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – Ο ΦΕΤΙΝΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΑΡΛΟΜΑΓΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
15 Απριλίου, 2021
Δελτίο Τύπου – Οι Ευρωπαίοι επέλεξαν το νέο κέρμα των 2 ευρώ για τα 35 χρόνια του προγράμματος Erasmus+
15 Απριλίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 2021-2027: Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη στήριξη δραστηριοτήτων εθελοντισμού των νέων

Η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 2021-2027. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης στηρίζει τους νέους και τις νέες που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες σε διάφορους τομείς, από την παροχή βοήθειας σε άτομα που έχουν ανάγκη έως τη στήριξη της δράσης για την υγεία και το περιβάλλον, σε ολόκληρη την ΕΕ και πέραν αυτής. Η φετινή προτεραιότητα θα είναι η υγεία και θα κινητοποιηθούν εθελοντές για να εργαστούν σε έργα που έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, και την ανάκαμψη.

Με δικό του προϋπολογισμό ύψους 1 δισ. ευρώ και πλέον, για την περίοδο 2021-2027, το νέο πρόγραμμα προσφέρει ευκαιρίες σε περίπου 275.000 νέους και νέες ώστε να συμβάλουν στην αντιμετώπιση κοινωνικών και ανθρωπιστικών προκλήσεων μέσω του εθελοντισμού ή μέσω της δημιουργίας δικών τους έργων αλληλεγγύης. Για το πρώτο έτος της δράσης, διατίθενται περισσότερα από 138 εκατ. ευρώ. Από το προσεχές έτος το πρόγραμμα θα δώσει, επίσης, τη δυνατότητα σε νέες και νέους να συμμετάσχουν εθελοντικά σε δραστηριότητες ανθρωπιστικής βοήθειας οπουδήποτε στον κόσμο, συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση ανθρωπιστικών προκλήσεων σε ασφαλείς τρίτες χώρες και στηρίζοντας τις δραστηριότητες βοήθειας της ΕΕ εκεί.

Ο Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε σχετικά: «Η αλληλεγγύη βρίσκεται στην καρδιά του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, τόσο εντός της Ένωσής μας όσο και με τους εταίρους μας σε όλο τον κόσμο. Ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής μας είναι αυτός που δείχνει στις νεότερες γενιές μας ότι είμαστε ισχυρότεροι μαζί. Αυτό έχουν βιώσει κι αυτό μπορούν να μοιραστούν με τους άλλους χάρη στις ευκαιρίες που παρέχει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Με τον εθελοντισμό στο επίκεντρό του, το πρόγραμμα αυτό εμπλέκει και ενδυναμώνει τους νέους ανθρώπους ώστε να είναι ενεργοί στην κοινωνία, με πίστη στις αξίες μας και να γίνουν πραγματικοί παράγοντες αλλαγής.»

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε: «Οι νέοι άνθρωποι έχουν πολλά να προσφέρουν στην κοινωνία. Σε μια εποχή όπου όλα φαίνονται δυνατά, θέλουμε να τους ενθαρρύνουμε να είναι ενεργοί, να επιδεικνύουν αλληλεγγύη και να μοιράζονται τον χρόνο τους, τη δέσμευση και το πάθος τους για τα θέματα που τους ενδιαφέρουν. Η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αποτελεί, επίσης, πολύτιμη ευκαιρία για την απόκτηση εμπειρίας και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων. Φέτος, με ιδιαίτερη έμφαση σε δραστηριότητες και έργα στον τομέα της πρόληψης και στήριξης της υγείας, ελπίζουμε επίσης να κινητοποιήσουμε εθελοντές στις κοινές μας προσπάθειες για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19.»

Το νέο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης υποστηρίζει τις γενικές πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ, διευκολύνοντας τις οργανώσεις και τους νέους να ασχοληθούν με αυτές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε τέσσερις πτυχές:

  • να προαχθεί η ένταξη και η πολυμορφία·
  • να γίνουν τα έργα «οικολογικότερα» και να ενθαρρυνθεί η περιβαλλοντικά βιώσιμη και υπεύθυνη συμπεριφορά των συμμετεχόντων και των οργανώσεων που παίρνουν μέρος·
  • να στηριχθεί η ψηφιακή μετάβαση μέσω έργων και δραστηριοτήτων που ενισχύουν τις ψηφιακές δεξιότητες, προωθούν τον ψηφιακό γραμματισμό και αναπτύσσουν την κατανόηση των κινδύνων και των ευκαιριών που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία·
  • να προαχθεί η συμμετοχή των νέων ανθρώπων στις δημοκρατικές διαδικασίες και η συμμετοχή τους στα κοινά.

Εκτός απ’ αυτούς τους τέσσερις τομείς δέσμευσης, το πρόγραμμα θα έχει την ευελιξία να προσθέτει κάθε χρόνο καινούριες προτεραιότητες με σκοπό την αντιμετώπιση πιεστικών ζητημάτων —όπως είναι φέτος η υγεία.

Για να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, οι οργανώσεις πρέπει να διαθέτουν σήμα ποιότητας, το οποίο πιστοποιεί ότι είναι σε θέση να διεξάγουν υψηλής ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης σύμφωνα με τις αρχές, τους στόχους και τις απαιτήσεις του προγράμματος. Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης, με τη βοήθεια των εθνικών οργανισμών του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που εδρεύουν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και σε χώρες εκτός ΕΕ οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα —την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, την Τουρκία και τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Επιπλέον, ομάδες νέων που είναι εγγεγραμμένες στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης μπορούν να υποβάλουν απευθείας αίτηση χρηματοδότησης για έργα αλληλεγγύης που αναπτύσσουν και διευθύνουν οι ίδιες.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων και για τις δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του νέου προγράμματος 2021-2027 αρχίζει στις 15 Απριλίου και λήγει στις 5 Οκτωβρίου 2021. Οι αιτήσεις για το σήμα ποιότητας για εθελοντισμό αλληλεγγύης μπορούν να υποβάλλονται οποτεδήποτε. Η προθεσμία υποβολής αίτησης για το σήμα ποιότητας για τον εθελοντισμό στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας είναι η 22α Σεπτεμβρίου 2021.

Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δρομολογήθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 και άρχισε να λειτουργεί ως πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ από τον Οκτώβριο του 2018, με προϋπολογισμό λειτουργίας ύψους 375,6 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2018-2020. Ο εθελοντισμός παρέχει στους νέους και τις νέες ηλικίας από 18 έως 30 ετών (έως 35 ετών όταν πρόκειται για ανθρωπιστικές δραστηριότητες) τη δυνατότητα να συμβάλλουν στο καθημερινό έργο των οργανώσεων που ειδικεύονται σε δραστηριότητες προς όφελος κοινοτήτων.

Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 275.000 νέοι, ενώ περίπου 50.000 συμμετέχοντες έχουν ξεκινήσει τις δραστηριότητές τους. Με βάση την επιτυχία της πρωτοβουλίας, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης συνεχίζει τις δραστηριότητές του για την περίοδο 2021-2027 και τις επεκτείνει στον εθελοντισμό στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ.

Τα έργα εθελοντισμού προσφέρουν στους νέους ανθρώπους ευκαιρίες για να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών μέσα στις τοπικές κοινότητες. Ο εθελοντισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί σε χώρα διαφορετική από τη χώρα διαμονής του συμμετέχοντος (διασυνοριακός) ή στη χώρα διαμονής του (εγχώριος). Οι νέοι και οι νέες μπορούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία ατομικά ή ομαδικά, ενώ οι δραστηριότητες μπορούν να διαρκέσουν έως και 12 μήνες.

Το σήμα ποιότητας είναι μια διαδικασία που πιστοποιεί ότι μια οργάνωση είναι πρόθυμη και ικανή να διεξάγει δραστηριότητες αλληλεγγύης υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις αρχές, τους στόχους και τα πρότυπα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Η απόκτηση σήματος ποιότητας αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητες.

Έργο αλληλεγγύης είναι μια μη κερδοσκοπική δραστηριότητα αλληλεγγύης που προτείνεται, αναπτύσσεται και υλοποιείται από νέους ανθρώπους για μια περίοδο 2 έως 12 μηνών. Τα έργα αλληλεγγύης θα πρέπει να αντιμετωπίζουν βασικές προκλήσεις εντός των κοινοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό δελτίο

Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα