Δελτίο Τύπου – Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ: Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώθηκαν κατά 13,3 % το 2020
19 Απριλίου, 2021
Δελτίο Τύπου – Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εκδίδει αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα
20 Απριλίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Καταναλωτικά δάνεια: Πάνω από το ένα τρίτο των ιστοτόπων που εξετάστηκαν ενδέχεται να παραβαίνουν τον νόμο

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών δημοσίευσαν τα αποτελέσματα μιας πανευρωπαϊκής επισκόπησης 118 ιστοτόπων που παρέχουν καταναλωτικά δάνεια μέσω διαδικτύου. Στόχος της επισκόπησης ήταν να ελεγχθούν οι προσφορές μέσω συσκευών όπως ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα και να ελεγχθεί κατά πόσον οι έμποροι τηρούν τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών όσον αφορά τις τυποποιημένες πληροφορίες που παρέχουν οι διαδικτυακές διαφημίσεις καταναλωτικών δανείων.

Διαπιστώθηκε ότι πάνω από το ένα τρίτο (36 %) των εξετασθέντων  ιστοτόπων ενδέχεται να παραβαίνουν το δίκαιο της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών. Βασικές πληροφορίες, όπως το κόστος του δανείου, τα επιτόκια ή η ύπαρξη υποχρεωτικής ασφάλισης, είτε έλειπαν είτε ήταν ασαφείς. Επιπλέον, οι ιστότοποι δεν ανέφεραν πάντα αν ισχύουν μέτρα για τον κορονοϊό, τα οποία επηρεάζουν τα καταναλωτικά δάνεια, όπως η δυνατότητα να ζητηθεί προθεσμία επιστροφής προκαταβολών. Οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών θα παρακολουθούν τις περιπτώσεις ενδεχόμενων παρατυπιών που εντοπίστηκαν βάσει των εθνικών τους κανόνων.

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς δήλωσε σχετικά: «Στο διαδίκτυο παρέχονται πολλές λύσεις γρήγορων δανείων. Μολονότι είναι πρακτικές για τους καταναλωτές, διαπιστώνουμε ότι περίπου το ένα τρίτο των εν λόγω προσφορών δεν τους ενημερώνουν επαρκώς. Το δικαίωμα πληροφόρησης αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της κρίσης του κορονοϊού. Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα σε ολοκληρωμένη και σαφή πληροφόρηση σχετικά με το κόστος και τους όρους των συμβάσεων.»

Στο πλαίσιο του νέου θεματολογίου για τους καταναλωτές, η Επιτροπή εργάζεται για την αναθεώρηση της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη, η οποία αξιολογήθηκε τον Νοέμβριο του 2020. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επισκόπηση των διαδικτυακών προσφορών δανείων σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και πρόσφατα στοιχεία για την αξιολόγηση των  αγορών καταναλωτικής πίστης από τους καταναλωτές είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

 

 Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα