ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
20 Απριλίου, 2021
Δελτίο Τύπου – Οδική ασφάλεια: 4 000 λιγότεροι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους της ΕΕ το 2020, ενώ το ποσοστό θανάτων από τροχαία δυστυχήματα μειώνεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα
20 Απριλίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Νέο κέντρο γνώσης της Επιτροπής για τη γεωσκόπηση που αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής

Η Επιτροπή έχει δημιουργήσει ένα κέντρο γνώσης για τη γεωσκόπηση που αποσκοπεί στη μέγιστη αξιοποίηση των γνώσεων που παράγονται από τη γεωσκόπηση, ιδίως από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Copernicus, στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ. Απώτερος στόχος του Κέντρου είναι η στήριξη της αποτελεσματικής υλοποίησης των πολιτικών προτεραιοτήτων της Επιτροπής, ιδίως της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του Ψηφιακού Θεματολογίου.

Θα παρέχει συστηματική παρακολούθηση των αναγκών πολιτικής και των προτεραιοτήτων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Copernicus και θα μετατρέπει τις βέλτιστες πρακτικές και την προηγμένη επιστήμη σε υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις πολιτικές.

Το κέντρο γνώσης έχει επίσης ως στόχο να διασφαλίσει ότι η εξέλιξη του προγράμματος Copernicus και άλλες επενδύσεις της Επιτροπής στη γεωσκόπηση και την έρευνα εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στην πολιτική της ΕΕ.

Μέλη της Επιτροπής προέβησαν στις ακόλουθες δηλώσεις: 

Ο κ. Φρανς Τίμερμανς, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, δήλωσε: «Η γεωσκόπηση είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την παρακολούθηση της υγείας του πλανήτη μας. Οι κρίσεις του κλίματος και της βιοποικιλότητας έχουν ήδη αρχίσει να επιφέρουν αλλαγές στον πλανήτη μας. Η στενή παρακολούθηση των τάσεων και των νέων προτύπων στον τομέα του περιβάλλοντος θα παράσχει τα δεδομένα που απαιτούνται για τον σχεδιασμό τεκμηριωμένων πολιτικών και την επίτευξη αποτελεσμάτων που προστατεύουν τον πλανήτη μας, την υγεία μας και τα μέσα βιοπορισμού μας.» 

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε: «Η γεωσκόπηση δεν προσφέρει απλώς ένα αποτελεσματικό τεχνικό εργαλείο. Παρέχει μια άμεση και σχεδόν συναισθηματική προοπτική για το περιβάλλον μας και τον τρόπο με τον οποίο το επηρεάζουμε. Γι’ αυτό φιλοδοξούμε να εξασφαλίσουμε ότι κάθε ευρωπαϊκή πολιτική που μπορεί να επωφεληθεί από την εφαρμογή των δεδομένων γεωσκόπησης θα τα αξιοποιήσει πραγματικά, και ο ρόλος του κέντρου γνώσης θα είναι να καταστήσει διαθέσιμα τα δεδομένα αυτά.»

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν, δήλωσε σχετικά: «Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο τη δύναμη της διαστημικής γεωσκόπησης για τη στήριξη της λήψης καλύτερα τεκμηριωμένων αποφάσεων. Ήρθε η ώρα να καθιερωθεί ένα νέο ειδικό εργαλείο, το κέντρο γνώσης για τη γεωσκόπηση, στο πλαίσιο μιας ολοένα και πιο συντονισμένης προσπάθειας για τη διασφάλιση της ταχείας αξιοποίησης του Copernicus. Αυτό το νέο εργαλείο θα διασφαλίσει στο Copernicus τη δυνατότητα να παρέχει τη βέλτιστη δυνατή στήριξη πολιτικής και την καλύτερη δυνατή απόδοση των επενδύσεων.»

Ιστορικό

Το Copernicus είναι το πρόγραμμα γεωσκόπησης της ΕΕ — Τα μάτια της Ευρώπης στον πλανήτη.

Η γεωσκόπηση αναφέρεται στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων γεωαναφοράς σχετικά με την κατάσταση της Γης, τα οποία μετρούνται εξ αποστάσεως είτε από δορυφόρους είτε στην ατμόσφαιρα (από αεροσκάφη ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη) ή από σταθμούς μέτρησης σε συγκεκριμένες τοποθεσίες.

Το πρόγραμμα Copernicus παρέχει γεωχωρικές πληροφορίες που μπορούν να καταστήσουν δυνατή την επίτευξη των στόχων πολιτικής, να προωθήσουν την καινοτομία και να συμβάλουν στην παρακολούθηση της υγείας του πλανήτη μας.

Διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής χρησιμοποιούν ήδη σε κάποιο βαθμό τα δεδομένα του Copernicus για να στηρίξουν τη χάραξη της πολιτικής τους. Για παράδειγμα, η γεωσκόπηση χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της ξηράς, για υπηρεσίες κλιματικής αλλαγής, για την παρακολούθηση της ατμόσφαιρας, για υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, για την παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και για υπηρεσίες ασφάλειας.

Τα βασιζόμενα σε παρατηρήσεις στοιχεία μπορούν να συμβάλουν στην εξεύρεση συνεργειών μεταξύ των προτεραιοτήτων της Επιτροπής, εστιάζοντας στις πολιτικές της Πράσινης Συμφωνίας και στις ψηφιακές τεχνολογίες που μπορούν να στηρίξουν την εφαρμογή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες

Νέο κέντρο γνώσης της Επιτροπής για τη γεωσκόπηση

Διαστημική πολιτική της ΕΕ

Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα