ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΕ – ΠΕΜΠΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 11:00-12:00 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
21 Απριλίου, 2021
Δελτίο Τύπου – Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή: η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες και δράσεις για την αριστεία και την εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη
22 Απριλίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία σχετικά με τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη σημερινή προσωρινή συμφωνία μεταξύ των συννομοθετών σχετικά με τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα. Ο ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα, όντας ένα από τα βασικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, θεσμοθετεί τη δέσμευση της ΕΕ για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και τον ενδιάμεσο στόχο της μείωσης των καθαρών εκπομπών αερίων κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Η συμφωνία αυτή για τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα αποτελεί βασικό ορόσημο για την Επιτροπή φον ντερ Λάιεν, καθώς υλοποιεί μια από τις δεσμεύσεις που ανακοινώθηκαν στις πολιτικές κατευθύνσεις της προέδρου τον Ιουλίου του 2019.

Η Πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε τα εξής: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που καταλήξαμε σε συμφωνία σχετικά με αυτό το κεντρικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η πολιτική μας δέσμευση να γίνουμε η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050 είναι πλέον και νομική δέσμευση. Ο νόμος για το κλίμα θέτει την ΕΕ σε μια πράσινη πορεία για μια γενιά. Δεσμευόμαστε με την υπόσχεσή μας αυτή προς τα παιδιά και τα εγγόνια μας.»

Ο κ. Φρανς Τίμερμανς, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, δήλωσε: «Πρόκειται για ορόσημο για την ΕΕ. Επιτύχαμε τη φιλόδοξη δέσμευση να εγγράψουμε τον στόχο μας για κλιματική ουδετερότητα σε δεσμευτική νομοθεσία, ως κατευθυντήρια γραμμή για τις πολιτικές μας για τα επόμενα 30 χρόνια. Ο νόμος για το κλίμα θα διαμορφώσει την πράσινη ανάκαμψη της ΕΕ και θα εξασφαλίσει μια κοινωνικά δίκαιη πράσινη μετάβαση. Η σημερινή συμφωνία ενισχύει επίσης τη θέση μας ως ηγέτη σε παγκόσμιο επίπεδο στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Όταν οι παγκόσμιοι ηγέτες συναντηθούν την Ημέρα της Γης, η ΕΕ θα παρουσιάσει αυτό τις θετικές εξελίξεις, οι οποίες ελπίζουμε ότι θα εμπνεύσουν τους διεθνείς εταίρους μας. Σήμερα είναι μια καλή ημέρα για τους ανθρώπους μας και για τον πλανήτη μας.»

Εκτός από τον στόχο για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, η σημερινή συμφωνία ενισχύει το ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης για το κλίμα εισάγοντας τα ακόλουθα στοιχεία:

  • φιλόδοξο κλιματικό στόχο για το κλίμα έως το 2030 που συνίσταται σε μείωση των καθαρών εκπομπών κατά τουλάχιστον 55 % σε σύγκριση με το 1990, με σαφήνεια όσον αφορά τη συμβολή των μειώσεων και των απορροφήσεων εκπομπών·
  • αναγνώριση της ανάγκης να ενισχυθεί η καταβόθρα διοξειδίου του άνθρακα της ΕΕ μέσω ενός πιο φιλόδοξου κανονισμού για τη χρήση γης, την αλλαγής χρήσης γης και τη δασοπονία (LULUCF), για τον οποίο η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις τον Ιούνιο του 2021·
  • διαδικασία για τον καθορισμό κλιματικού στόχου για το 2040, στον οποίο θα λαμβάνεται υπόψη ενδεικτικός προϋπολογισμός για τα αέρια του θερμοκηπίου για την περίοδο 2030-2050 που θα δημοσιεύσει η Επιτροπή·
  • δέσμευση για αρνητικές εκπομπές μετά το 2050·
  • συγκρότηση ευρωπαϊκής επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή, η οποία θα παρέχει ανεξάρτητες επιστημονικές συμβουλές·
  • ισχυρότερες διατάξεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·
  • ισχυρή συνοχή μεταξύ των πολιτικών της Ένωσης με τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας·
  • δέσμευση για συνεργασία με τους διάφορους κλάδους της οικονομίας ώστε να καταρτιστούν χάρτες πορείας ανά τομέα οι οποίοι θα χαράσσουν την πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα στους κλάδους αυτούς.

Ιστορικό

Η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για έναν ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα στις 4 Μαρτίου 2020. Μόλις η σημερινή προσωρινή συμφωνία εγκριθεί επίσημα από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ο ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης και θα τεθεί σε ισχύ.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα

Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα