ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΝΕΑ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 26-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
26 Απριλίου, 2021
Δελτίο Τύπου – Ευρωβαρόμετρο: Η εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε από το περασμένο καλοκαίρι
26 Απριλίου, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: ΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

AFCO

 

Μετά το επιτυχημένο άνοιγμα της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας, η Εκτελεστική Επιτροπή συνεχίζει τις ετοιμασίες πριν την εναρκτήρια εκδήλωση στις 9 Μαΐου.

Στην τρίτη συνεδρίασή της την Πέμπτη 22 Απριλίου, η Εκτελεστική Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο προγράμματος της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την Ημέρα της Ευρώπης. Η εκδήλωση θα αναμεταδοθεί ζωντανά και θα περιλαμβάνει εξ’ αποστάσεως συμμετοχή πολιτών και παρεμβάσεις από τους τρεις προέδρους των θεσμών της ΕΕ.

Οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής ενέκριναν ακόμη τις διατάξεις του Κανονισμού της Διάσκεψης που αποσαφηνίζον τους τρόπους συμμετοχής των πολιτών στις ομάδες δράσης, αλλά και τις αρχές και το αντικείμενο της Διάσκεψης. Η κάθε ομάδα διαβούλευσης θα συμπεριλαμβάνει 200 πολίτες και θα διασφαλίζει την εκπροσώπηση κάθε κράτους μέλους από τουλάχιστον μια γυναίκα και έναν άνδρα. Για τη σύσταση των ομάδων δράσης, οι πολίτες θα επιλεγούν τυχαία, με τρόπο που θα αντιστοιχεί στην ποικιλομορφία της Ένωσης όσον αφορά την καταγωγή, το γένος, την ηλικία, το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων. Οι ομάδες διαβούλευσης θα αποτελούνται κατά το 1/3 από νέους μεταξύ 16 και 25 ετών.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αντάλλαξε επίσης απόψεις επί των κανόνων που σχετίζονται με την Ολομέλεια της Διάσκεψης. Στόχος είναι να καταλήξουν σε συμφωνία στην επόμενή τους συνάντηση.

Ο συμπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής εκ μέρους του Κοινοβουλίου, Guy Verhofstadt δήλωσε: «Προετοιμάζουμε το έδαφος για να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο διαδραστικοί στους δύο πρώτους άξονες της Διάσκεψης, δηλαδή την πολύγλωσση πλατφόρμα και τις ομάδες δράσης των πολιτών. Το επόμενο βήμα είναι η οργάνωση της ολομέλειας της Διάσκεψης προκειμένου να αναδειχθεί η διαφορετικότητα των απόψεων που υπάρχει στην Ευρώπη αλλά και για να αντληθούν ιδέες και να ληφθούν υπόψη προτάσεις από τους πολίτες, από τους οποίους εξαρτάται η επιτυχία της Διάσκεψης.»

Η Ana Paula Zacarias, υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Πορτογαλίας και συμπρόεδρος εκ μέρους της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, δήλωσε «Το επίπεδο συμμετοχής στην ψηφιακή πλατφόρμα τις τελευταίες μέρες είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Οι πολίτες ανταποκρίνονται στο κάλεσμά μας για συμμετοχή και είναι καιρός να κάνουμε ένα ακόμη βήμα και να ‘βάλουμε μπρος’ τη Διάσκεψη.»

Η συμπρόεδρος Dubravka Šuica, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας, δήλωσε: «Η Διάσκεψη επαφίεται στην ενεργή συμμετοχή και την ισχυροποίηση του λόγου των πολιτών. Θέλουμε να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, όταν σκεφτόμαστε το σύνολο του έργου της Διάσκεψης. Είτε είναι φιλικά διακείμενοι προς την ΕΕ, είτε σκεπτικιστές, θέλουμε να ακούσουμε αυτά που έχουν να πουν, ώστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους.»

Επόμενα βήματα

Η επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής έχει οριστεί για τις 9 Μαΐου στο Στρασβούργο. Ενδέχεται να πραγματοποιηθούν περαιτέρω συναντήσεις τις εβδομάδες που μεσολαβούν μέχρι την εναρκτήρια εκδήλωση.

Σχετικές πληροφορίες

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους των τριών θεσμικών οργάνων (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Επιτροπή) επί ίσοις όροις. Επιβλέπει τις εργασίες, τις διαδικασίες και την οργάνωση της Διάσκεψης. Εκπρόσωποι από τα εθνικά κοινοβούλια συμμετέχουν ως παρατηρητές σε όλες τις συναντήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής. Προσκλήθηκαν επίσης ως παρατηρητές εκπρόσωποι από την Επιτροπή των Περιφερειών, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, καθώς και κοινωνικοί εταίροι.

Η πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα είναι πλήρως διαδραστική: οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν και να συζητούν τις προτάσεις τους με συμπολίτες τους από όλα τα κράτη μέλη, στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Στόχος είναι να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι, από όλες τις κοινωνικές ομάδες, και να συμβάλουν μέσω της πλατφόρμας στη διαμόρφωση του μέλλοντός τους, αλλά και να την προωθήσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το hashtag #ΤοΜέλλονΣουΑνήκει #TheFutureIsYours

Πηγή: Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα