Δελτίο Τύπου – Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία: διπλασιασμός των επενδύσεων τη διετία 2019-2020
4 Μαΐου, 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ COVID-19: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΕ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 26-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
4 Μαΐου, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 26-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΣΥΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ LIBE

 

 

 

Οι πλατφόρμες θα έχουν μέχρι μία ώρα για την αφαίρεση περιεχομένου που ταυτοποιείται ως τρομοκρατικό

Προστασία του εκπαιδευτικού, ερευνητικού, καλλιτεχνικού και δημοσιογραφικού περιεχομένου

Καμία γενική υποχρέωση αυτόματης παρακολούθησης ή ελέγχου του περιεχομένουΗ νέα νομοθεσία για την αντιμετώπιση της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο την Τετάρτη.


Ο νέος κανονισμός θα στοχεύει σε περιεχόμενο όπως κείμενα, εικόνες, μαγνητοφωνήσεις ή βιντεοσκοπήσεις, συμπεριλαμβανομένων ζωντανών αναμεταδόσεων, που υποκινούν, επιζητούν τη συμμετοχή ή τη συνδρομή σε τρομοκρατικά εγκλήματα, παρέχουν οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής τέτοιων εγκλημάτων ή επιζητούν τη συμμετοχή ανθρώπων σε τρομοκρατικές ομάδες. Εντός του ίδιου πλαισίου ως προς τον ορισμό του περιεχομένου που περιλαμβάνεται στην 
Οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, θα θεωρείται τρομοκρατικό επίσης όποιο περιεχόμενο παρέχει καθοδήγηση για τη δημιουργία και χρήση εκρηκτικών, πυροβόλων όπλων και άλλων όπλων που προορίζονται για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Το τρομοκρατικό περιεχόμενο πρέπει να αφαιρείται εντός μίας ώρας

Οι πάροχοι θα πρέπει να αφαιρούν ή να απενεργοποιούν την πρόσβαση σε ταυτοποιημένο τρομοκρατικό περιεχόμενο σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εντός μίας ώρας από τη λήψη εντολής για την αφαίρεσή του από την αρμόδια αρχή. Τα κράτη μέλη θα θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις, ο βαθμός των οποίων θα λαμβάνει υπόψη τη φύση της παράβασης και το μέγεθος της υπεύθυνης εταιρείας.

Προστασία του εκπαιδευτικού, καλλιτεχνικού, ερευνητικού και δημοσιογραφικού υλικού

Το περιεχόμενο που αναρτάται στο διαδίκτυο για εκπαιδευτικούς, δημοσιογραφικούς, καλλιτεχνικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, ή που χρησιμοποιείται στα πλαίσια ευαισθητοποίησης γύρω από ένα θέμα, δεν θα μπορεί να χαρακτηριστεί ως τρομοκρατικό, βάσει των νέων αυτών κανόνων.

«Όχι» στη γενική υποχρέωση παρακολούθησης ή χρήσης αυτόματων φίλτρων

Οι πλατφόρμες δεν θα έχουν καμία γενική υποχρέωση να παρακολουθούν ή να φιλτράρουν το περιεχόμενο που αναρτούν οι χρήστες. Ωστόσο, όταν οι αρμόδιες εθνικές αρχές διαπιστώνουν ότι ένας πάροχος έχει εκτεθεί σε τρομοκρατικό περιεχόμενο, η εν λόγω εταιρεία , θα πρέπει να λάβει ειδικά μέτρα για την πρόληψη της διάδοσής του. Στη συνέχεια, εναπόκειται στον πάροχο να αποφασίσει ποια συγκεκριμένα μέτρα πρέπει να λάβει για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο, χωρίς όμως την υποχρέωση χρήσης αυτοματοποιημένων εργαλείων. Οι εταιρείες θα πρέπει να δημοσιοποιούν ετήσιες εκθέσεις διαφάνειας σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει για να σταματήσουν τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου.

Δηλώσεις

Ο εισηγητής Patryk JAKI (Συντηρητικοί, Πολωνία) δήλωσε: «Οι τρομοκράτες στρατολογούν, μοιράζονται προπαγανδιστικό υλικό και συντονίζουν επιθέσεις μέσω του διαδικτύου. Σήμερα θεσπίσαμε αποτελεσματικούς μηχανισμούς που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να αφαιρούν τρομοκρατικό περιεχόμενο από το διαδίκτυο εντός μίας ώρας το αργότερο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ακράδαντα ότι πετύχαμε ένα καλό αποτέλεσμα, το οποίο εξισορροπεί την ασφάλεια και την ελευθερία της έκφρασης, προστατεύει το νόμιμο περιεχόμενο και την πρόσβαση κάθε πολίτη στην ΕΕ σε πληροφορίες, καταπολεμώντας παράλληλα την τρομοκρατία μέσω της συνεργασίας και της εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών.»

Επόμενα βήματα

Ο κανονισμός θα ισχύσει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Θα τεθεί σε εφαρμογή 12 μήνες από την έναρξη ισχύος του.

Πηγή: Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα