Δελτίο Τύπου – Ευρωβαρόμετρο: οι πολίτες της ΕΕ στηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τη συνεργασία με τις χώρες εταίρους και τα νέα άτομα για τη μείωση της φτώχειας
5 Μαΐου, 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ: ΤΟ ΕΚ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ FRONTEX – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 26-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
5 Μαΐου, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΑ ΤΡΕΝΑ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 26-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΣΎΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΈΛΕΙΑΣ TRAN

 

·         Επιπλέον επιλογές αλλαγής δρομολογίου σε περιπτώσεις καθυστερήσεων και ακυρώσεων

·         Περισσότερη βοήθεια σε ανθρώπους με μειωμένη κινητικότητα

·         Επιπλέον χώροι για ποδήλατα

 

Χάρη στους νέους κανόνες που ενέκρινε το ΕΚ την Πέμπτη, οι επιβάτες των σιδηροδρόμων θα προστατεύονται καλύτερα από καθυστερήσεις, ακυρώσεις, και περιστατικά διακριτικής μεταχείρισης.


Την Πέμπτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσημα την άτυπη συμφωνία στην οποία είχε καταλήξει με τα κράτη μέλη όσον αφορά τον νέο κανονισμό για τα δικαιώματα των επιβατών των σιδηροδρόμων. Οι κανόνες θα διασφαλίζουν τη δυνατότητα των επιβατών να αλλάζουν δρομολόγιο και ότι θα δικαιούνται βοήθεια όταν υπάρχουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις. Οι άνθρωποι με μειωμένη κινητικότητα θα έχουν καλύτερη πρόσβαση στους συρμούς και θα λαμβάνουν περισσότερη βοήθεια. Ακόμη, τα τρένα θα διαθέτουν περισσότερο χώρο για ποδήλατα.

Βοήθεια σε ταξιδιώτες που αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις

Σε περίπτωση καθυστέρησης που υπερβαίνει τα εξήντα λεπτά, οι επιβάτες θα μπορούν να επιλέγουν μεταξύ επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου, συνέχισης του ταξιδιού ή αλλαγής δρομολογίου, υπό παρόμοιες συνθήκες και χωρίς επιπλέον κόστος. Θα πρέπει επίσης να μπορούν να ταξιδεύουν στην ίδια κατηγορία θέσης που προέβλεπε το αρχικό τους εισιτήριο. Οι επιβάτες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιοι διαφορετικό δρομολόγιο και να λάβουν αποζημίωση για το νέο εισιτήριο, αν η εταιρεία σιδηροδρόμων δεν παράσχει σχετικές επιλογές εντός 100 λεπτών από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.

Οι υποχρεώσεις σχετικά με την αλλαγή δρομολογίου θα ισχύουν ακόμη και σε καταστάσεις ανωτέρας βίας. Εάν χρειαστεί, θα παρέχονται επίσης γεύματα και αναψυκτικά, ενώ θα επιστρέφονται τα έξοδα διαμονής.

Οι νέοι κανόνες θα διευκρινίζουν καλύτερα ποιες είναι οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας για τις οποίες οι εταιρείες σιδηροδρόμων δεν θα χρειάζεται να καταβάλλουν αποζημίωση για καθυστερήσεις και ακυρώσεις. Πέραν των ακραίων καιρικών συνθηκών και των μεγάλων φυσικών καταστροφών, στις περιπτώσεις αυτές θα περιλαμβάνονται πλέον οι σημαντικές κρίσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας, καθώς και οι τρομοκρατικές επιθέσεις. Δεν θα περιλαμβάνονται, ωστόσο, οι απεργίες των σιδηροδρομικών υπαλλήλων.

Βοήθεια σε ανθρώπους με μειωμένη κινητικότητα

Περισσότερη ευελιξία θα παρέχεται στους ταξιδιώτες με μειωμένη κινητικότητα κατά την οργάνωση του ταξιδιού τους. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, οι επιβάτες της κατηγορίας αυτής πρέπει να ενημερώνουν την εταιρεία 48 ώρες πριν από την αναχώρηση σχετικά με την πρόθεσή τους να ταξιδέψουν. Το χρονικό αυτό περιθώριο μειώνεται πλέον στις 24 ώρες. Εάν απαιτείται παρουσία συνοδού, το δεύτερο εισιτήριο θα είναι δωρεάν. Θα διασφαλίζεται επίσης η δυνατότητα των ταξιδιωτών με μειωμένη κινητικότητα να συνοδεύονται από σκύλο βοηθείας.

Νέα διαρρύθμιση για περισσότερα ποδήλατα

Σε μια προσπάθεια να προωθηθούν πιο βιώσιμες μορφές κινητικότητας και να εξασφαλιστούν άνετες εναλλακτικές για τους ταξιδιώτες, όλα τα τρένα θα πρέπει να διαθέτουν ειδικούς χώρους και σχάρες για ποδήλατα. Κάθε τρένο θα πρέπει να διαθέτει χώρο για τουλάχιστον τέσσερα ποδήλατα.

Δηλώσεις

«Έχουμε πολύ καλά νέα για τους επιβάτες των τρένων, καθώς καταφέραμε να εξασφαλίσουμε τα ίδια ελάχιστα δικαιώματα για αυτούς σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά τη μεταφορά με άλλο δρομολόγιο, χώρους για ποδήλατα, ενιαία εισιτήρια και τα δικαιώματα των επιβατών με μειωμένη κινητικότητα. Πρόκειται για σημαντικό βήμα προόδου στην προσπάθεια να καταστούν οι σιδηροδρομικές μεταφορές πιο εύχρηστες και φιλικές προς τους επιβάτες», δήλωσε ο εισηγητής του ΕΚ, Bogusław Liberadzki (Σοσιαλιστές, Πολωνία).

Επόμενα βήματα

Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν επί της αρχής για όλα τα ταξίδια με τρένο (δηλ. για δρομολόγια εσωτερικού αλλά και διεθνή) και για σιδηροδρομικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να εξαιρέσουν τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες εσωτερικού από το πεδίο εφαρμογής των κανόνων για σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρμογή του θα ξεκινήσει δύο χρόνια αργότερα. Εξαιρούνται οι απαιτήσεις χώρου για ποδήλατα, οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού.

 Πηγή: Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα